Synonim rozporządzenie

Lista synonimów do rozporządzenie:


ukaz, nakaz, norma, prawo, zakaz, dekret, kodeks, mandat, rozkaz, statut, ustawa, decyzja, komenda, przepis, dokument, wytyczna, zlecenie, dyrektywa, polecenie, pouczenie, regulacja, regulamin, rezolucja, zalecenie, akt prawny, dyspozycja, instrukcja, wskazówka, przykazanie, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, postanowienie, rozstrzygnięcie, zalecenie odgórne

Odmiana słowa rozporządzenie:


rozporządzenie, rozporządzenia, rozporządzeniach, rozporządzeniami, rozporządzeniem, rozporządzeniom, rozporządzeniu, rozporządzeń

Synonimy do "rozporządzenie" z podziałem na kategorie:


prawo
prawo, ustawa, przepis, regulacja, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie
ukaz
ukaz, nakaz, dekret, rozkaz, zlecenie, zarządzenie
dekret
dekret, zarządzenie, postanowienie
nakaz
nakaz, dekret, decyzja, przepis, regulacja, regulamin, rezolucja, uregulowanie, zarządzenie, postanowienie, rozstrzygnięcie
W naszym słowniku znajduje się 36 synonimów dla słowa: "rozporządzenie". Między innymi: norma, prawo, zakaz. Słowo "rozporządzenie" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.