1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "rozstrzygający"

Synonim rozstrzygający


Synonimy do "rozstrzygający":


cenny, mocny, ostry, pewny, silny, żywy, twardy, typowy, uparty, upojny, ważki, ważny, wielki, dobitny, epokowy, finalny, groźny, istotny, koronny, ogromny, przedni, swoisty, wybitny, wymowny, zwrotny, czołowy, dotkliwy, główny, kluczowy, końcowy, naczelny, osobliwy, pierwszy, poważny, wyraźny, żywotny, asertywny, bezkresny, dekretowy, doniosły, głęboki, krytyczny, niebłahy, panujący, prawdziwy, przewodni, stanowczy, szczytowy, węzłowy, znamienny, całkowity, intensywny, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, niezbędny, ostateczny, podstawowy, przemożny, relewantny, upajający, wart uwagi, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, definitywny, dominujący, narkotyczny, odurzający, orzekający, przenikliwy, przełomowy, rewolucyjny, specyficzny, sztandarowy, bezgraniczny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, pewny siebie, priorytetowy, pryncypialny, strategiczny, bardzo ważny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, nieskończony, nieustępliwy, otumaniający, wiodący prym, najważniejszy, przeważający, symptomatyczny, bezkompromisowy, najistotniejszy, oszałamiający, reprezentacyjny, reprezentatywny, niekwestionowany, przytłaczający, charakterystyczny, najwyższej rangi, niewahający się, udzielający się, istotny, znaczący, kończący sprawę, przewijający się, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, nie do przecenienia, przeplatający się, doniosły, głęboki, nieskończenie wielki, brzemienny w następstwa, odbierający świadomość

Odmiana słowa "rozstrzygający":


rozstrzygający, nierozstrzygająca, nierozstrzygającą, nierozstrzygające, nierozstrzygającego, nierozstrzygającej, nierozstrzygającemu, nierozstrzygająco, nierozstrzygający, nierozstrzygających, nierozstrzygającym, nierozstrzygającymi, rozstrzygająca, rozstrzygającą, rozstrzygające, rozstrzygającego, rozstrzygającej, rozstrzygającemu, rozstrzygająco, rozstrzygających, rozstrzygającym, rozstrzygającymi

Synonimy do "rozstrzygający" z podziałem na kategorie:


koronny

koronny, główny, kluczowy, przewodni, węzłowy, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, newralgiczny, najważniejszy, najistotniejszy

orzekający

orzekający

ostateczny

ostateczny, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niekwestionowany, kończący sprawę

dekretowy

dekretowy, stanowczy, decydujący

istotny

istotny, koronny, przedni, czołowy, główny, kluczowy, naczelny, pierwszy, przewodni, węzłowy, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, ostateczny, podstawowy, przemożny, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, pryncypialny, fundamentalny, konstytutywny, wiodący prym, najważniejszy, przeważający, najwyższej rangi

ważki

ważki, istotny, koronny, główny, kluczowy, doniosły, szczytowy, węzłowy, nadrzędny, niezbędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, fundamentalny, liczący się, nie do przecenienia

ważny

ważny, koronny, główny, kluczowy, krytyczny, przewodni, węzłowy, znamienny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, przełomowy, newralgiczny, brzemienny w skutki, brzemienny w następstwa

groźny

groźny, koronny, zwrotny, krytyczny, znamienny, decydujący, przełomowy, bardzo ważny, brzemienny w skutki, brzemienny w następstwa

finalny

finalny, koronny, główny, kluczowy, końcowy, przewodni, szczytowy, węzłowy, całkowity, nadrzędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, newralgiczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niekwestionowany

mocny

mocny, ostry, silny, żywy, upojny, koronny, ogromny, dotkliwy, główny, kluczowy, bezkresny, głęboki, prawdziwy, przewodni, węzłowy, intensywny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, upajający, decydujący, narkotyczny, odurzający, przenikliwy, bezgraniczny, newralgiczny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, nieskończony, otumaniający, oszałamiający, udzielający się, nieskończenie wielki, odbierający świadomość

typowy

typowy, koronny, główny, kluczowy, panujący, przewodni, węzłowy, nadrzędny, ostateczny, przemożny, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, przeważający, reprezentacyjny, przytłaczający, przewijający się, przeplatający się

cenny

cenny, silny, ważki, ważny, wielki, koronny, wybitny, główny, kluczowy, pierwszy, poważny, żywotny, krytyczny, niebłahy, szczytowy, węzłowy, znamienny, kardynalny, nadrzędny, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, priorytetowy, strategiczny, liczący się, istotny, znaczący, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa

swoisty

swoisty, wymowny, osobliwy, znamienny, specyficzny, symptomatyczny, reprezentatywny, charakterystyczny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: