Synonim słusznie

Lista synonimów do słusznie:


tak, racja, celnie, dobrze, godnie, owszem, udanie, krótko, trafnie, zasadnie, akuratnie, normalnie, poprawnie, stosownie, to prawda, w sam raz, zwięźle, adekwatnie, dokładnie, jak trzeba, należycie, porządnie, regularnie, bezstronnie, harmonijnie, jak należy, obiektywnie, odpowiednio, prawidłowo, precyzyjnie, przyzwoicie, w porządku, właściwie, sprawiedliwie

Synonimy do "słusznie" z podziałem na kategorie:


godnie
godnie, trafnie, akuratnie, poprawnie, stosownie, adekwatnie, należycie, odpowiednio, właściwie
poprawnie
poprawnie, prawidłowo
trafnie
trafnie, zasadnie, poprawnie, stosownie, w sam raz, adekwatnie, odpowiednio, właściwie
celnie
celnie, udanie, krótko, trafnie, zasadnie, poprawnie, stosownie, zwięźle, dokładnie, należycie, odpowiednio, precyzyjnie, właściwie
tak
tak, racja, owszem, to prawda, dokładnie
dobrze
dobrze, trafnie, stosownie, w sam raz, adekwatnie, jak trzeba, należycie, jak należy, odpowiednio, właściwie
słusznie
bezstronnie, obiektywnie, sprawiedliwie
W naszym słowniku znajduje się 34 synonimów dla słowa: "słusznie". Między innymi: celnie, dobrze, godnie. Synonimy zostały podzielone na 7 różnych kategorii według znaczeń.