Synonim słuszny

Lista synonimów do słuszny:


cny, celny, dobry, pewny, prawy, udany, zacny, celowy, owocny, trafny, typowy, wierny, zdatny, zgodny, dobrany, dogodny, godziwy, krótki, moralny, pomocny, solidny, uczciwy, wyborny, wygodny, wzorowy, zasadny, akuratny, cnotliwy, grzeczny, intratny, należny, normalny, poprawny, rentowny, sensowny, sposobny, stosowny, wskazany, zalecany, zyskowny, ścisły, adekwatny, dochodowy, dokładny, kliniczny, korzystny, należyty, pasujący, pomyślny, porządny, potrzebny, pozytywny, przydatny, regularny, rozsądny, w sam raz, zbawienny, zwięzły, życzliwy, dopasowany, harmonijny, na miejscu, obiektywny, odpowiedni, opłacalny, pożądany, precyzyjny, przyzwoity, punktualny, szlachetny, umiejętny, właściwy, bez zarzutu, bezbłędny, drobiazgowy, kongruentny, prawidłowy, przykładny, skrupulatny, symetryczny, umiarkowany, uzasadniony, w porządku, wyśmienity, zasłużony, kompatybilny, przystający, sprawiedliwy, wartościowy, doświadczony, nieskazitelny, skondensowany, zadowalający, dobrze płatny, nadający się, obowiązujący, proporcjonalny, wystarczający, zrównoważony, jak się patrzy, należący się, usprawiedliwiony, pozbawiony błędów, przynoszący korzyść, dający się zastosować

Odmiana słowa słuszny:


słuszny, niesłuszna, niesłuszną, niesłuszne, niesłusznego, niesłusznej, niesłusznemu, niesłuszni, niesłusznie, niesłuszny, niesłusznych, niesłusznym, niesłusznymi, słuszna, słuszną, słuszne, słusznego, słusznej, słusznemu, słuszni, słusznie, słusznych, słusznym, słusznymi

Synonimy do "słuszny" z podziałem na kategorie:


dobry
dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, właściwy, kongruentny, nadający się
zgodny
zgodny, regularny, harmonijny, prawidłowy, kompatybilny
słuszny
sprawiedliwy
celny
celny, udany, trafny, krótki, zasadny, poprawny, stosowny, dokładny, należyty, zwięzły, odpowiedni, precyzyjny, właściwy, skondensowany
celowy
celowy, pomocny, zasadny, stosowny, wskazany, korzystny, należyty, potrzebny, na miejscu, odpowiedni, pożądany
cny
cny, dobry, prawy, zacny, wierny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, cnotliwy, grzeczny, porządny, życzliwy, przyzwoity, szlachetny, bez zarzutu, sprawiedliwy, nieskazitelny, jak się patrzy
należny
należny, stosowny, odpowiedni, właściwy, zasłużony
pewny
pewny, typowy, normalny, kliniczny, regularny, harmonijny, prawidłowy
sensowny
sensowny, rozsądny, umiarkowany
W naszym słowniku znajduje się 105 synonimów dla słowa: "słuszny". Między innymi: dobry, pewny, prawy. Słowo "słuszny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 9 różnych kategorii według znaczeń.