1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "sprzeczność"

Synonim sprzeczność


Synonimy do "sprzeczność":


udry, kwasy, numer, scena, spór, swary, zwada, rozpad, scysja, tarcia, waśń, zatarg, zgrzyt, antonim, rozbrat, rozłam, starcie, wariant, antyteza, awantura, dysonans, inność, kontrast, niezgoda, opozycja, paradoks, podział, potyczka, rozbicie, rozkład, utarczki, antylogia, antynomia, kłótnia, niechęć, niesnaski, oksymoron, pyskówka, różnica, sprzeczka, wrogość, antagonizm, atomizacja, dywergencja, przeciwwaga, pęknięcie, rozdźwięk, różność, uprzedzenie, zaprzecznie, dekompozycja, odmienność, odwrotność, dezintegracja, niezgodność, poróżnienie, przeciwność, rozbieżność, niekonsekwencja, nieporozumienie, nieprzystawanie, przeciwieństwo, antynomiczność, fragmentaryzacja, przeciwstawienie, rozczłonkowanie, ostra wymiana zdań, kontradyktoryczność

Odmiana słowa "sprzeczność":


sprzeczność, sprzeczności, sprzecznościach, sprzecznościami, sprzecznością, sprzecznościom

Synonimy do "sprzeczność" z podziałem na kategorie:


wrogość

wrogość, antagonizm, uprzedzenie, niezgodność, przeciwność

różnica

różnica

niechęć

niechęć, wrogość, antagonizm, uprzedzenie, przeciwność

paradoks

paradoks, antylogia, antynomia, oksymoron

antynomia

antynomia, niezgodność, antynomiczność

sprzeczność

niekonsekwencja

udry

udry, kwasy, scena, spór, swary, zwada, scysja, tarcia, waśń, zatarg, zgrzyt, rozbrat, rozłam, starcie, awantura, dysonans, niezgoda, potyczka, utarczki, kłótnia, niesnaski, pyskówka, sprzeczka, dywergencja, rozdźwięk, niezgodność, poróżnienie, nieporozumienie, ostra wymiana zdań

dysonans

dysonans, paradoks, rozdźwięk, niezgodność, rozbieżność, nieprzystawanie

numer

numer, paradoks

antonim

antonim, antyteza, kontrast, opozycja, przeciwwaga, zaprzecznie, odwrotność, przeciwieństwo, przeciwstawienie, kontradyktoryczność

rozbrat

rozbrat, rozłam, dysonans, niezgoda, dywergencja, rozdźwięk, niezgodność

rozpad

rozpad, rozbrat, rozłam, niezgoda, podział, rozbicie, rozkład, atomizacja, pęknięcie, dekompozycja, dezintegracja, niezgodność, fragmentaryzacja, rozczłonkowanie

wariant

wariant, inność, kontrast, różnica, różność, odmienność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: