1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "sprzeczność"

Synonim sprzeczność

Lista synonimów do sprzeczność:


udry, kwasy, numer, scena, spór, swary, zwada, rozpad, scysja, tarcia, waśń, zatarg, zgrzyt, antonim, rozbrat, rozłam, starcie, wariant, antyteza, awantura, dysonans, inność, kontrast, niezgoda, opozycja, paradoks, podział, potyczka, rozbicie, rozkład, utarczki, antylogia, antynomia, kłótnia, niechęć, niesnaski, oksymoron, pyskówka, różnica, sprzeczka, wrogość, antagonizm, atomizacja, dywergencja, przeciwwaga, pęknięcie, rozdźwięk, różność, uprzedzenie, zaprzecznie, dekompozycja, odmienność, odwrotność, dezintegracja, niezgodność, poróżnienie, przeciwność, rozbieżność, niekonsekwencja, nieporozumienie, nieprzystawanie, przeciwieństwo, antynomiczność, fragmentaryzacja, przeciwstawienie, rozczłonkowanie, ostra wymiana zdań, kontradyktoryczność

Odmiana słowa sprzeczność:


sprzeczność, sprzeczności, sprzecznościach, sprzecznościami, sprzecznością, sprzecznościom

Synonimy do sprzeczność z podziałem na kategorie:


wrogość
wrogość, antagonizm, uprzedzenie, niezgodność, przeciwność
różnica
różnica
niechęć
niechęć, wrogość, antagonizm, uprzedzenie, przeciwność
paradoks
paradoks, antylogia, antynomia, oksymoron
antynomia
antynomia, niezgodność, antynomiczność
sprzeczność
niekonsekwencja
udry
udry, kwasy, scena, spór, swary, zwada, scysja, tarcia, waśń, zatarg, zgrzyt, rozbrat, rozłam, starcie, awantura, dysonans, niezgoda, potyczka, utarczki, kłótnia, niesnaski, pyskówka, sprzeczka, dywergencja, rozdźwięk, niezgodność, poróżnienie, nieporozumienie, ostra wymiana zdań
dysonans
dysonans, paradoks, rozdźwięk, niezgodność, rozbieżność, nieprzystawanie
numer
numer, paradoks
antonim
antonim, antyteza, kontrast, opozycja, przeciwwaga, zaprzecznie, odwrotność, przeciwieństwo, przeciwstawienie, kontradyktoryczność
rozbrat
rozbrat, rozłam, dysonans, niezgoda, dywergencja, rozdźwięk, niezgodność
rozpad
rozpad, rozbrat, rozłam, niezgoda, podział, rozbicie, rozkład, atomizacja, pęknięcie, dekompozycja, dezintegracja, niezgodność, fragmentaryzacja, rozczłonkowanie
wariant
wariant, inność, kontrast, różnica, różność, odmienność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: