1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "starać się"

Synonim starać się


Synonimy do "starać się":


dbać, iść, gonić, przeć, pukać, strzec, baczyć, bronić, chcieć, czuwać, szukać, celować, chronić, dążyć, kroczyć, polecać, polować, ustalać, uważać, walczyć, wysuwać, węszyć, zalecać, zważać, agitować, chorować, fundować, hołubić, odkrywać, pilnować, ponawiać, pragnąć, promować, sondować, sprawiać, zabiegać, zmierzać, śledzić, doglądać, emablować, indagować, oczekiwać, osłaniać, powtarzać, pożądać, prowadzić, próbować, regulować, urządzać, usiłować, uzyskiwać, wyglądać, wymyślać, wypytywać, wystawiać, wyznaczać, zachwalać, znajdować, obserwować, odnajdywać, pocić się, poszukiwać, pozyskiwać, propagować, rozpytywać, silić się, umieszczać, wynajdywać, wypatrywać, wyszukiwać, wywiadywać, załatwiać, faworyzować, obwąchiwać, organizować, wyróżniać, zaopatrywać, zmagać się, biedzić się, borykać się, mieć wzgląd, męczyć się, pokusić się, rekomendować, ubiegać się, uganiać się, wysilać się, wpraszać się, dopytywać się, kłopotać się, mieć aspiracje, opiekować się, pełnić straż, próbować się, troszczyć się, zwracać uwagę, rozglądać się, szukać wzrokiem, wytężać wzrok, interesować się, zasypywać pytaniami, zwalczać trudności, prowadzić indagację, wyciągać wiadomości

Synonimy do "starać się" z podziałem na kategorie:


baczyć

baczyć, uważać, zważać, zwracać uwagę

gonić

gonić, szukać, dążyć, zabiegać, zmierzać, poszukiwać, wypatrywać, uganiać się, rozglądać się

dążyć

dążyć, usiłować

dbać

dbać, hołubić, doglądać, troszczyć się, interesować się

usiłować

usiłować, pocić się, silić się, męczyć się, wysilać się, kłopotać się

próbować

próbować, usiłować, pokusić się

zabiegać

zabiegać, ubiegać się

strzec

strzec, baczyć, bronić, czuwać, chronić, uważać, zważać, pilnować, śledzić, doglądać, osłaniać, obserwować, mieć wzgląd, opiekować się, pełnić straż, troszczyć się, zwracać uwagę

chorować

chorować, pragnąć, pożądać

iść

iść, gonić, przeć, szukać, celować, dążyć, kroczyć, zabiegać, zmierzać, usiłować, ubiegać się, mieć aspiracje

chcieć

chcieć, ponawiać, powtarzać, próbować, usiłować, wysilać się

przeć

przeć, dążyć, zmierzać, usiłować

pukać

pukać, walczyć, agitować, wpraszać się, zwracać uwagę

starać się

ubiegać się

ustalać

ustalać, fundować, sprawiać, regulować, urządzać, uzyskiwać, wyznaczać, pozyskiwać, umieszczać, załatwiać, organizować, zaopatrywać
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: