1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "twierdzący"

Synonim twierdzący

Lista synonimów do twierdzący:


afirmatywny, potakujący, asertoryczny, stwierdzający

Odmiana słowa twierdzący:


twierdzący, nietwierdząca, nietwierdzącą, nietwierdzące, nietwierdzącego, nietwierdzącej, nietwierdzącemu, nietwierdząco, nietwierdzący, nietwierdzących, nietwierdzącym, nietwierdzącymi, twierdząca, twierdzącą, twierdzące, twierdzącego, twierdzącej, twierdzącemu, twierdząco, twierdzących, twierdzącym, twierdzącymi

Synonimy do twierdzący z podziałem na kategorie:


afirmatywny
afirmatywny, potakujący
twierdzący
asertoryczny, stwierdzający
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: