Synonim twierdzący

Lista synonimów do twierdzący:


afirmatywny, potakujący, asertoryczny, stwierdzający

Odmiana słowa twierdzący:


twierdzący, nietwierdząca, nietwierdzącą, nietwierdzące, nietwierdzącego, nietwierdzącej, nietwierdzącemu, nietwierdząco, nietwierdzący, nietwierdzących, nietwierdzącym, nietwierdzącymi, twierdząca, twierdzącą, twierdzące, twierdzącego, twierdzącej, twierdzącemu, twierdząco, twierdzących, twierdzącym, twierdzącymi

Synonimy do "twierdzący" z podziałem na kategorie:


afirmatywny
afirmatywny, potakujący
twierdzący
asertoryczny, stwierdzający
W naszym słowniku znajduje się 4 synonimów dla słowa: "twierdzący". Słowo "twierdzący" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 2 różne kategorie według znaczeń.