1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "twierdzić"

Synonim twierdzić


Synonimy do "twierdzić":


trwać, mówić, ferować, mniemać, myśleć, nalegać, orzekać, ręczyć, sądzić, uważać, wierzyć, wykazać, dowieść, dowodzić, kwitować, obstawać, upewniać, wyznawać, zeznawać, aprobować, miarkować, ogłaszać, oznajmiać, pochwalać, poręczać, puentować, rezonować, rozważać, suponować, wykazywać, zakładać, zapewniać, zaręczać, akceptować, deklarować, informować, kląć się, odpowiadać, przyjmować, przyznawać, reasumować, stwierdzać, udowadniać, utrzymywać, uzasadniać, wnioskować, wypowiadać, zwiastować, domniemywać, gwarantować, komunikować, konfirmować, konstatować, oświadczać, potwierdzać, powiadamiać, przekonywać, przysięgać, ratyfikować, rozpatrywać, umożliwiać, zatwierdzać, zawiadamiać, argumentować, nadawać się, podsumowywać, podtrzymywać, przestrzegać, przypuszczać, sankcjonować, upierać się, przyklaskiwać, usankcjonować, zaklinać się, mieć na myśli, brać pod uwagę, powoływać się, wyrażać zdanie, dawać gwarancję, uznawać za dobre, wyrażać opinię, dawać możliwość, stać na stanowisku, żywić przekonanie, reprezentować pogląd, podawać do wiadomości, wychodzić z założenia

Odmiana słowa "twierdzić":


twierdzić, nietwierdząca, nietwierdzącą, nietwierdzące, nietwierdzącego, nietwierdzącej, nietwierdzącemu, nietwierdzący, nietwierdzących, nietwierdzącym, nietwierdzącymi, nietwierdzenia, nietwierdzeniach, nietwierdzeniami, nietwierdzenie, nietwierdzeniem, nietwierdzeniom, nietwierdzeniu, nietwierdzeń, twierdzą, twierdząc, twierdząca, twierdzącą, twierdzące, twierdzącego, twierdzącej, twierdzącemu, twierdzący, twierdzących, twierdzącym, twierdzącymi, twierdzenia, twierdzeniach, twierdzeniami, twierdzenie, twierdzeniem, twierdzeniom, twierdzeniu, twierdzeń, twierdzę, twierdzi, twierdzicie, twierdzili, twierdziliby, twierdzilibyście, twierdzilibyśmy, twierdziliście, twierdziliśmy, twierdził, twierdziła, twierdziłaby, twierdziłabym, twierdziłabyś, twierdziłam, twierdziłaś, twierdziłby, twierdziłbym, twierdziłbyś, twierdziłem, twierdziłeś, twierdziło, twierdziłoby, twierdziły, twierdziłyby, twierdziłybyście, twierdziłybyśmy, twierdziłyście, twierdziłyśmy, twierdzimy, twierdzisz, twierdzono, twierdź, twierdźcie, twierdźcież, twierdźmy, twierdźmyż, twierdźże

Synonimy do "twierdzić" z podziałem na kategorie:


wykazać

wykazać, dowieść, upewniać, aprobować, pochwalać, zaręczać, akceptować, konfirmować, potwierdzać, ratyfikować, zatwierdzać, usankcjonować

ogłaszać

ogłaszać, deklarować, stwierdzać, oświadczać

dowodzić

dowodzić, zapewniać

mniemać

mniemać, sądzić, uważać, wychodzić z założenia

trwać

trwać, obstawać, utrzymywać, upierać się

ręczyć

ręczyć, oświadczać, potwierdzać

twierdzić

utrzymywać, podtrzymywać

kwitować

kwitować, puentować, reasumować, podsumowywać

mówić

mówić, ferować, orzekać, ręczyć, wyznawać, zeznawać, ogłaszać, oznajmiać, deklarować, informować, przyznawać, stwierdzać, wypowiadać, zwiastować, komunikować, oświadczać, potwierdzać, powiadamiać, zawiadamiać, podawać do wiadomości
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: