1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "twierdzić"

Synonim twierdzić

Lista synonimów do twierdzić:


trwać, mówić, ferować, mniemać, myśleć, nalegać, orzekać, ręczyć, sądzić, uważać, wierzyć, wykazać, dowieść, dowodzić, kwitować, obstawać, upewniać, wyznawać, zeznawać, aprobować, miarkować, ogłaszać, oznajmiać, pochwalać, poręczać, puentować, rezonować, rozważać, suponować, wykazywać, zakładać, zapewniać, zaręczać, akceptować, deklarować, informować, kląć się, odpowiadać, przyjmować, przyznawać, reasumować, stwierdzać, udowadniać, utrzymywać, uzasadniać, wnioskować, wypowiadać, zwiastować, domniemywać, gwarantować, komunikować, konfirmować, konstatować, oświadczać, potwierdzać, powiadamiać, przekonywać, przysięgać, ratyfikować, rozpatrywać, umożliwiać, zatwierdzać, zawiadamiać, argumentować, nadawać się, podsumowywać, podtrzymywać, przestrzegać, przypuszczać, sankcjonować, upierać się, przyklaskiwać, usankcjonować, zaklinać się, mieć na myśli, brać pod uwagę, powoływać się, wyrażać zdanie, dawać gwarancję, uznawać za dobre, wyrażać opinię, dawać możliwość, stać na stanowisku, żywić przekonanie, reprezentować pogląd, podawać do wiadomości, wychodzić z założenia

Odmiana słowa twierdzić:


twierdzić, nietwierdząca, nietwierdzącą, nietwierdzące, nietwierdzącego, nietwierdzącej, nietwierdzącemu, nietwierdzący, nietwierdzących, nietwierdzącym, nietwierdzącymi, nietwierdzenia, nietwierdzeniach, nietwierdzeniami, nietwierdzenie, nietwierdzeniem, nietwierdzeniom, nietwierdzeniu, nietwierdzeń, twierdzą, twierdząc, twierdząca, twierdzącą, twierdzące, twierdzącego, twierdzącej, twierdzącemu, twierdzący, twierdzących, twierdzącym, twierdzącymi, twierdzenia, twierdzeniach, twierdzeniami, twierdzenie, twierdzeniem, twierdzeniom, twierdzeniu, twierdzeń, twierdzę, twierdzi, twierdzicie, twierdzili, twierdziliby, twierdzilibyście, twierdzilibyśmy, twierdziliście, twierdziliśmy, twierdził, twierdziła, twierdziłaby, twierdziłabym, twierdziłabyś, twierdziłam, twierdziłaś, twierdziłby, twierdziłbym, twierdziłbyś, twierdziłem, twierdziłeś, twierdziło, twierdziłoby, twierdziły, twierdziłyby, twierdziłybyście, twierdziłybyśmy, twierdziłyście, twierdziłyśmy, twierdzimy, twierdzisz, twierdzono, twierdź, twierdźcie, twierdźcież, twierdźmy, twierdźmyż, twierdźże

Synonimy do twierdzić z podziałem na kategorie:


wykazać
wykazać, dowieść, upewniać, aprobować, pochwalać, zaręczać, akceptować, konfirmować, potwierdzać, ratyfikować, zatwierdzać, usankcjonować
ogłaszać
ogłaszać, deklarować, stwierdzać, oświadczać
dowodzić
dowodzić, zapewniać
mniemać
mniemać, sądzić, uważać, wychodzić z założenia
trwać
trwać, obstawać, utrzymywać, upierać się
ręczyć
ręczyć, oświadczać, potwierdzać
twierdzić
utrzymywać, podtrzymywać
kwitować
kwitować, puentować, reasumować, podsumowywać
mówić
mówić, ferować, orzekać, ręczyć, wyznawać, zeznawać, ogłaszać, oznajmiać, deklarować, informować, przyznawać, stwierdzać, wypowiadać, zwiastować, komunikować, oświadczać, potwierdzać, powiadamiać, zawiadamiać, podawać do wiadomości
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: