1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "tworzyć"

Synonim tworzyć


Synonimy do "tworzyć":


być, grać, mazać, pisać, robić, trwać, czynić, ukuwać, zlecić, bazgrać, budować, hodować, istnieć, kreować, malować, notować, odlewać, pasować, skrobać, stawiać, urabiać, ustalać, wznosić, działać, erygować, formować, fundować, mianować, montować, operować, otwierać, planować, powołać, pracować, płodzić, rzeźbić, składać, smarować, sprawiać, stanowić, stwarzać, sytuować, szykować, uchwalać, układać, ustawiać, utworzyć, wdrażać, wyrabiać, wyzwalać, wzorować, łączyć, aktywować, denotować, derywować, dokonywać, generować, gryzmolić, modelować, naznaczyć, obmyślać, powodować, powstawać, prowadzić, spełniać, sprzątać, urządzać, ustanowić, uzyskiwać, wykonywać, wymyślać, wypisywać, wytwarzać, wyznaczać, wyznaczyć, zakładać, zapisywać, aranżować, częstować, desygnować, egzystować, fabrykować, finansować, komponować, koncypować, popełniać, powoływać, preparować, procedować, produkować, profilować, prokurować, przybierać, realizować, ustanawiać, wprowadzać, wywoływać, zarządzać, być czynnym, konstruować, lokalizować, modyfikować, opracowywać, organizować, postępować, projektować, przetwarzać, rozstrzygać, sponsorować, sporządzać, zawiązywać, kaligrafować, konstytuować, kształtować, mieć postać, odnosić się, odwzorowywać, przeobrażać, przyrządzać, rozmieszczać, protokołować, przedsiębrać, przygotowywać, przysposabiać, składać się, stenografować, układać się, wzorować się, konfekcjonować, nadawać rangę, nadawać postać, przejawiać się, urzeczywistniać, nadawać kształt, wcielać w życie, powołać do życia, stosować w praktyce, wprowadzać w życie, nabierać kształtów, powoływać do życia, stawiać jako kandydata, powoływać do istnienia

Odmiana słowa "tworzyć":


tworzyć, nietworząca, nietworzącą, nietworzące, nietworzącego, nietworzącej, nietworzącemu, nietworzący, nietworzących, nietworzącym, nietworzącymi, nietworzeni, nietworzenia, nietworzeniach, nietworzeniami, nietworzenie, nietworzeniem, nietworzeniom, nietworzeniu, nietworzeń, nietworzona, nietworzoną, nietworzone, nietworzonego, nietworzonej, nietworzonemu, nietworzony, nietworzonych, nietworzonym, nietworzonymi, tworzą, tworząc, tworząca, tworzącą, tworzące, tworzącego, tworzącej, tworzącemu, tworzący, tworzących, tworzącym, tworzącymi, tworzeni, tworzenia, tworzeniach, tworzeniami, tworzenie, tworzeniem, tworzeniom, tworzeniu, tworzeń, tworzę, tworzona, tworzoną, tworzone, tworzonego, tworzonej, tworzonemu, tworzono, tworzony, tworzonych, tworzonym, tworzonymi, tworzy, tworzycie, tworzyli, tworzyliby, tworzylibyście, tworzylibyśmy, tworzyliście, tworzyliśmy, tworzył, tworzyła, tworzyłaby, tworzyłabym, tworzyłabyś, tworzyłam, tworzyłaś, tworzyłby, tworzyłbym, tworzyłbyś, tworzyłem, tworzyłeś, tworzyło, tworzyłoby, tworzyły, tworzyłyby, tworzyłybyście, tworzyłybyśmy, tworzyłyście, tworzyłyśmy, tworzymy, tworzysz, twórz, twórzcie, twórzcież, twórzmy, twórzmyż, twórzże

Synonimy do "tworzyć" z podziałem na kategorie:


tworzyć

urządzać, zakładać, aranżować, organizować, zawiązywać, konstytuować, powoływać do życia

kreować

kreować, składać, układać, komponować, konstruować

budować

budować, formować, modelować, konstruować, kształtować

robić

robić, czynić, działać, operować, pracować, wykonywać, procedować, być czynnym, postępować, przedsiębrać

stawiać

stawiać, wznosić, erygować, formować, fundować, mianować, stanowić, wyznaczać, zakładać, częstować, finansować, ustanawiać, sponsorować, konstytuować, powoływać do życia

grać

grać, kreować, składać, stwarzać, układać, komponować, powoływać, konstruować, projektować, urzeczywistniać

odlewać

odlewać, urabiać, formować, wzorować, modelować, modyfikować, kształtować, nadawać kształt

zlecić

zlecić, pasować, formować, fundować, mianować, powołać, stanowić, utworzyć, denotować, naznaczyć, ustanowić, wyznaczać, wyznaczyć, desygnować, ustanawiać, konstytuować, odnosić się, nadawać rangę, powołać do życia, stawiać jako kandydata

mazać

mazać, pisać, bazgrać, notować, skrobać, smarować, gryzmolić, wypisywać, zapisywać, kaligrafować, protokołować, stenografować

hodować

hodować, płodzić, powoływać do życia

być

być, trwać, istnieć, stanowić, egzystować, składać się, przejawiać się

pisać

pisać, kreować, malować, formować, pracować, płodzić, rzeźbić, układać, komponować, popełniać, powoływać do życia

istnieć

istnieć, stanowić, przybierać, mieć postać, składać się, układać się

ukuwać

ukuwać, układać, wymyślać, komponować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: