1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "uległy"

Synonim uległy


Synonimy do "uległy":


karny, korny, mały, miły, bierny, czuły, oddany, słaby, zgodny, gnuśny, miękki, pasywny, podatny, poddany, pokorny, potulny, powolny, słodki, ugodowy, bezwolny, omdlały, oswojony, pokojowy, skłonny, subtelny, uniżony, zależny, łagodny, apatyczny, bezczynny, bezwiedny, delikatny, inercyjny, obojętny, podległy, przyjemny, reaktywny, skruszony, urabialny, wrażliwy, bezwładny, harmonijny, inercjalny, nieaktywny, plastyczny, poddańczy, podrzędny, posłuszny, spolegliwy, ustępliwy, mechaniczny, nieśmiały, pojednawczy, poskromiony, sympatyczny, służalczy, zdominowany, zwiotczały, automatyczny, nieświadomy, wyrozumiały, niekłótliwy, bezrefleksyjny, odpuszczający, serwilistyczny, sparaliżowany, zobojętniały, zdyscyplinowany, podporządkowany, miłujący zgodę, mający skłonności

Odmiana słowa "uległy":


uległy, nieulegle, nieulegli, nieuległa, nieuległą, nieuległe, nieuległego, nieuległej, nieuległemu, nieuległy, nieuległych, nieuległym, nieuległymi, ulegle, ulegli, uległa, uległą, uległe, uległego, uległej, uległemu, uległych, uległym, uległymi

Synonimy do "uległy" z podziałem na kategorie:


powolny

powolny, bezwolny, uniżony, poddańczy, służalczy, zdominowany, serwilistyczny

karny

karny, oddany, poddany, posłuszny, zdyscyplinowany

uległy

oswojony, poskromiony

podatny

podatny, powolny, skłonny, podległy

bierny

bierny, gnuśny, pasywny, apatyczny, bezczynny, inercyjny, obojętny, bezwładny, inercjalny, nieaktywny, służalczy, zobojętniały

korny

korny, miły, czuły, pokorny, potulny, powolny, słodki, subtelny, łagodny, delikatny, przyjemny, wrażliwy, posłuszny, sympatyczny

mały

mały, słaby, nieśmiały

pokorny

pokorny, potulny, powolny, bezwolny, uniżony, poddańczy, służalczy, zdominowany, serwilistyczny

zgodny

zgodny, ugodowy, pokojowy, harmonijny, ustępliwy, pojednawczy, niekłótliwy, miłujący zgodę
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: