1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "unieważnić"

Synonim unieważnić


Synonimy do "unieważnić":


obalić, odjąć, wyrwać, zabrać, zdjąć, znosić, cofnąć, odejść, schować, uchylać, uchylić, umorzyć, usunąć, wycofać, wymazać, wytrzeć, zatrzeć, zburzyć, zetrzeć, znieść, zwolnić, anulować, odrzucić, odwołać, opuścić, porzucić, rozebrać, rozwalić, skasować, ustąpić, wyrzucić, zamieść, zostawić, odpuścić, odstąpić, odsłonić, poniechać, rewokować, skreślić, wstrzymać, wyrugować, zaniechać, zepchnąć, zniszczyć, zrzec się, likwidować, rozwiązać, unicestwić, wykreślić, wyrzec się, zaprzestać, pozbyć się, sprzątnąć, zdemontować, zlikwidować, zrezygnować, unieważniać, wycofać się, wyeliminować, wypowiedzieć, zdymisjonować, odjąć znaczenie, podać się do dymisji

Odmiana słowa "unieważnić":


unieważnić, nieunieważnieni, nieunieważnienia, nieunieważnieniach, nieunieważnieniami, nieunieważnienie, nieunieważnieniem, nieunieważnieniom, nieunieważnieniu, nieunieważnień, nieunieważniona, nieunieważnioną, nieunieważnione, nieunieważnionego, nieunieważnionej, nieunieważnionemu, nieunieważniony, nieunieważnionych, nieunieważnionym, nieunieważnionymi, unieważni, unieważnią, unieważnicie, unieważnieni, unieważnienia, unieważnieniach, unieważnieniami, unieważnienie, unieważnieniem, unieważnieniom, unieważnieniu, unieważnień, unieważnię, unieważnij, unieważnijcie, unieważnijcież, unieważnijmy, unieważnijmyż, unieważnijże, unieważnili, unieważniliby, unieważnilibyście, unieważnilibyśmy, unieważniliście, unieważniliśmy, unieważnił, unieważniła, unieważniłaby, unieważniłabym, unieważniłabyś, unieważniłam, unieważniłaś, unieważniłby, unieważniłbym, unieważniłbyś, unieważniłem, unieważniłeś, unieważniło, unieważniłoby, unieważniły, unieważniłyby, unieważniłybyście, unieważniłybyśmy, unieważniłyście, unieważniłyśmy, unieważnimy, unieważniona, unieważnioną, unieważnione, unieważnionego, unieważnionej, unieważnionemu, unieważniono, unieważniony, unieważnionych, unieważnionym, unieważnionymi, unieważnisz, unieważniwszy

Synonimy do "unieważnić" z podziałem na kategorie:


anulować

anulować, rozwiązać, wypowiedzieć

unieważnić

odjąć znaczenie

znosić

znosić, cofnąć, uchylać, uchylić, usunąć, wycofać, znieść, anulować, odwołać, skasować, skreślić, zaniechać, likwidować, zlikwidować, zrezygnować, unieważniać, wypowiedzieć

cofnąć

cofnąć, uchylić, usunąć, wycofać, znieść, anulować, odwołać, skasować, skreślić, wstrzymać, zaniechać, zlikwidować, zrezygnować

zdjąć

zdjąć, cofnąć, uchylić, wycofać, znieść, anulować, odwołać

odjąć

odjąć, zdjąć, cofnąć, uchylić, usunąć, wycofać, znieść, zwolnić, anulować, odwołać, skasować, rewokować, skreślić, zaniechać, rozwiązać, zlikwidować, zrezygnować, wypowiedzieć, zdymisjonować

wyrwać

wyrwać, zabrać, schować, uchylić, usunąć, wymazać, wytrzeć, zburzyć, anulować, rozebrać, rozwalić, skasować, wyrzucić, zamieść, odsłonić, wyrugować, zepchnąć, zniszczyć, pozbyć się, sprzątnąć, zdemontować, zlikwidować, wyeliminować

obalić

obalić, cofnąć, uchylić, usunąć, znieść, anulować, odwołać, skasować, zlikwidować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: