Synonim uniwersytecki

Lista synonimów do uniwersytecki:


studencki, żakowski, akademicki, uczelniany, młodzieżowy

Odmiana słowa uniwersytecki:


uniwersytecki, nieuniwersyteccy, nieuniwersytecka, nieuniwersytecką, nieuniwersytecki, nieuniwersyteckich, nieuniwersyteckie, nieuniwersyteckiego, nieuniwersyteckiej, nieuniwersyteckiemu, nieuniwersyteckim, nieuniwersyteckimi, uniwersyteccy, uniwersytecka, uniwersytecką, uniwersyteckich, uniwersyteckie, uniwersyteckiego, uniwersyteckiej, uniwersyteckiemu, uniwersyteckim, uniwersyteckimi, uniwersytecku

Synonimy do "uniwersytecki" z podziałem na kategorie:


akademicki
akademicki, uczelniany
studencki
studencki, żakowski, akademicki, uczelniany, młodzieżowy
W naszym słowniku znajduje się 5 synonimów dla słowa: "uniwersytecki". Słowo "uniwersytecki" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 2 różne kategorie według znaczeń.