1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "właściwość"

Synonim właściwość


Synonimy do "właściwość":


rys, atut, opis, plus, pole, sens, stan, styl, wada, cecha, cnota, detal, dobro, forma, klasa, minus, obrys, racja, ranga, sfera, uroda, walor, zarys, aspekt, domena, faktor, klimat, kontur, moduł, natura, niuans, ogląd, strona, sukces, zaleta, atrybut, czynnik, element, gatunek, koloryt, kruczek, odcień, portret, postać, pozytyw, segment, ujęcie, wzgląd, znamię, cząstka, część, egzotyka, fragment, jakość, parametr, podział, pojęcie, pożytek, przymiot, przywara, résumé, stopień, sylwetka, zasługa, charakter, definicja, dziedzina, kategoria, komponent, korzyść, krawędź, składnik, specyfika, wartość, celowość, demarkacja, owocność, powodzenie, spojrzenie, szczegół, słabostka, trafność, wielkość, wizytówka, wyróżnik, wyznacznik, dzielność, kongruencja, legalność, określenie, osobowość, perspektywa, podzespół, swoistość, temperament, uczciwość, ułomność, własność, zasadność, zestawienie, zła strona, cnotliwość, dobra strona, grzeczność, ingrediencja, kwalifikacja, logiczność, mentalność, silna strona, specyfikacja, streszczenie, subtelność, słuszność, dyferencjacja, przydatność, dobrodziejstwo, przyzwoitość, punkt widzenia, racjonalność, rozgraniczenie, wyjątkowość, charakterystyka, odpowiedniość, prawidłowość, rozdzielczość, szczególność, praworządność, sprawiedliwość, cecha szczególna, cechy szczególne, trafienie w sedno, część składowa, rys charakterystyczny, cecha charakterystyczna, cechy charakterystyczne

Odmiana słowa "właściwość":


właściwość, właściwości, właściwościach, właściwościami, właściwością, właściwościom

Synonimy do "właściwość" z podziałem na kategorie:


cecha

cecha, aspekt, atrybut, przymiot, własność

rys

rys, specyfika, swoistość, szczególność, cecha szczególna, cecha charakterystyczna

trafność

trafność, słuszność

pole

pole, cecha, sfera, aspekt, ogląd, strona, atrybut, ujęcie, wzgląd, parametr, przymiot, spojrzenie, perspektywa, własność, punkt widzenia

plus

plus, wada, cecha, cnota, minus, walor, aspekt, zaleta, atrybut, koloryt, pozytyw, parametr, przymiot, przywara, wartość, słabostka, wizytówka, wyróżnik, ułomność, własność, zła strona, dobra strona, rys charakterystyczny

sens

sens, sukces, celowość, owocność, powodzenie, zasadność, logiczność, słuszność, przydatność, racjonalność, odpowiedniość, prawidłowość

opis

opis, portret, pojęcie, sylwetka, definicja, określenie, kwalifikacja, specyfikacja, charakterystyka

detal

detal, faktor, moduł, czynnik, element, segment, cząstka, część, fragment, komponent, składnik, szczegół, podzespół, ingrediencja, część składowa

stan

stan, styl, cecha, forma, klasa, ranga, aspekt, atrybut, gatunek, postać, jakość, parametr, przymiot, stopień, kategoria, własność, rozdzielczość

natura

natura, charakter, osobowość, temperament

celowość

celowość, trafność, kongruencja, przyzwoitość, odpowiedniość

uczciwość

uczciwość, cnotliwość, grzeczność, przyzwoitość

racja

racja, trafność, legalność, słuszność, odpowiedniość, prawidłowość, praworządność, sprawiedliwość, trafienie w sedno

specyfika

specyfika, wyjątkowość, szczególność, cecha charakterystyczna

uroda

uroda, natura, specyfika

atut

atut, plus, dobro, walor, zaleta, pozytyw, pożytek, przymiot, zasługa, korzyść, wartość, silna strona, dobrodziejstwo
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: