1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "w całości"

Synonim w całości

Lista synonimów do w całości:


wraz, razem, wcale, wprost, wręcz, zgoła, na cacy, szeroko, w sumie, całkiem, ogólnie, ogółem, totalnie, w ogóle, w pełni, wszystko, za grosz, doskonale, na skroś, nic a nic, wnikliwie, wspólnie, zupełnie, łącznie, absolutnie, do głębi, generalnie, gruntownie, kompletnie, na wskroś, zasadniczo, całkowicie, do szczętu, dogłębnie, dokumentnie, kompleksowo, ostatecznie, sumarycznie, wszystkiego, całościowo, definitywnie, kategorycznie, w ogólności, wielostronnie, w każdym calu, w zupełności, wszechstronnie, w żaden sposób, pod każdym względem, od początku do końca, bez cienia wątpliwości

Synonimy do w całości z podziałem na kategorie:


zgoła
zgoła, na cacy, całkiem, totalnie, w pełni, doskonale, zupełnie, absolutnie, do głębi, gruntownie, kompletnie, na wskroś, całkowicie, w każdym calu, pod każdym względem
razem
razem, w sumie, ogółem, w pełni, zupełnie, łącznie, całkowicie, sumarycznie, wszystkiego, w ogólności
wcale
wcale, totalnie, w ogóle, w pełni, zupełnie, absolutnie, do głębi, kompletnie, całkowicie, w każdym calu, pod każdym względem
wprost
wprost, wręcz, zgoła, całkiem, totalnie, w pełni, zupełnie, absolutnie, do głębi, na wskroś, całkowicie, do szczętu, dogłębnie, w każdym calu, w zupełności, pod każdym względem
na cacy
na cacy, totalnie, na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, kompletnie, na wskroś, całkowicie, dokumentnie, ostatecznie, definitywnie, kategorycznie, w każdym calu, pod każdym względem, od początku do końca, bez cienia wątpliwości
szeroko
szeroko, ogólnie, kompleksowo, całościowo, wielostronnie, wszechstronnie
w pełni
w pełni, doskonale, zupełnie, absolutnie, na wskroś, całkowicie, w każdym calu
totalnie
totalnie, w pełni, na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, kompletnie, na wskroś, w każdym calu, pod każdym względem, od początku do końca
generalnie
generalnie, całkowicie
ogólnie
ogólnie, generalnie, zasadniczo, w ogólności
wraz
wraz, razem, w sumie, w pełni, wspólnie, łącznie, sumarycznie, wszystkiego
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: