1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ważny"

Synonim ważny


Synonimy do "ważny":


dany, luby, suty, cenny, drogi, dumny, duży, hojny, jasny, miły, mocny, pilny, silny, spory, żywy, bazowy, bliski, ciemny, liczny, nośny, obecny, typowy, uznany, w mocy, ważki, wielki, wysoki, chwacki, epokowy, intymny, istotny, kochany, koronny, nadęty, ogromny, solidny, wybitny, wydatny, wymowny, znaczny, zwrotny, aktualny, cielesny, ciężki, czołowy, czytelny, dostojny, dotkliwy, fizyczny, główny, klarowny, kluczowy, naczelny, naglący, nasycony, nielichy, niemały, okazały, olbrzymi, pierwszy, pokaźny, poważny, rzeczowy, sensowny, straszny, ukochany, ulubiony, ustalony, wyraźny, zamożny, zupełny, życiowy, żywotny, bieżący, dekretowy, doniosły, ewidentny, głęboki, kapitalny, kolosalny, konkretny, krytyczny, namacalny, niebłahy, oczywisty, pierwotny, potężny, poważany, prawdziwy, przewodni, przyjemny, stanowczy, szanowany, szczytowy, wpływowy, wyrazisty, węzłowy, znaczący, znamienny, brzemienny, całkowity, dogłębny, dokumentny, drogocenny, dzisiejszy, intensywny, kanoniczny, kardynalny, korporalny, materialny, nadrzędny, niezbędny, obiektywny, określony, ostateczny, podniosły, podstawowy, praktyczny, prawomocny, prozaiczny, prymitywny, przemożny, relewantny, sugestywny, umiłowany, wart uwagi, wielgachny, wspaniały, zasadniczy, zwierzchni, alarmujący, decydujący, dramatyczny, elementarny, gigantyczny, horrendalny, istniejący, monstrualny, nabzdyczony, najprostszy, niewygasły, orzekający, początkowy, przełomowy, przystępny, rewolucyjny, rzeczywisty, skoligacony, zdecydowany, zrozumiały, bliski sercu, jednoznaczny, kulminacyjny, merytoryczny, newralgiczny, niebagatelny, niewątpliwy, niezmierzony, priorytetowy, rudymentarny, spokrewniony, sprawiedliwy, strategiczny, zarozumiały, dotychczasowy, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, niedwuznaczny, przekonujący, pyszałkowaty, spowinowacony, teraźniejszy, wielkiej wagi, konstytuujący, natychmiastowy, obowiązujący, odpowiedzialny, prawnie uznany, przemawiający, symptomatyczny, wstrząsający, nieabstrakcyjny, nieprzedawniony, pierwszorzędny, rozstrzygający, dotyczący sedna, charakterystyczny, darzony szacunkiem, istotny, znaczący, nieprzeterminowany, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, nie do przecenienia, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa, niebudzący wątpliwości

Odmiana słowa "ważny":


ważny, nieważna, nieważną, nieważne, nieważnego, nieważnej, nieważnemu, nieważni, nieważnie, nieważny, nieważnych, nieważnym, nieważnymi, ważna, ważną, ważne, ważnego, ważnej, ważnemu, ważni, ważnie, ważnych, ważnym, ważnymi

Synonimy do "ważny" z podziałem na kategorie:


ważny

aktualny, bieżący, obowiązujący

ważki

ważki, istotny, znaczący, relewantny, wart uwagi, wart podkreślenia

w mocy

w mocy, aktualny, niewygasły, obowiązujący, nieprzedawniony

obecny

obecny, naglący, bieżący, dzisiejszy, istniejący, rzeczywisty, dotychczasowy, teraźniejszy, natychmiastowy

drogi

drogi, bliski, intymny, kochany, skoligacony, spokrewniony, spowinowacony

luby

luby, cenny, drogi, miły, kochany, ukochany, ulubiony, przyjemny, drogocenny, umiłowany, bliski sercu

mocny

mocny, silny, żywy, ciemny, istotny, ciężki, dotkliwy, nasycony, zupełny, głęboki, prawdziwy, całkowity, dogłębny, dokumentny, intensywny

dany

dany, jasny, istotny, cielesny, czytelny, fizyczny, rzeczowy, sensowny, ustalony, konkretny, namacalny, korporalny, materialny, określony, praktyczny, jednoznaczny, niedwuznaczny, nieabstrakcyjny

bazowy

bazowy, typowy, ważki, solidny, główny, kluczowy, naczelny, doniosły, pierwotny, kanoniczny, kardynalny, niezbędny, podstawowy, praktyczny, prozaiczny, prymitywny, zasadniczy, elementarny, najprostszy, początkowy, niebagatelny, rudymentarny, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, konstytuujący, nie do przecenienia

spory

spory, istotny, znaczny, ciężki, poważny, straszny, alarmujący, dramatyczny, wstrząsający

jasny

jasny, nośny, wymowny, czytelny, klarowny, wyraźny, ewidentny, oczywisty, wyrazisty, sugestywny, przystępny, zrozumiały, niewątpliwy, przekonujący, przemawiający, niebudzący wątpliwości

duży

duży, spory, liczny, wielki, istotny, ogromny, solidny, wydatny, znaczny, ciężki, nielichy, niemały, okazały, olbrzymi, pokaźny, poważny, kolosalny, znaczący, horrendalny, monstrualny, niebagatelny, niezmierzony

cenny

cenny, silny, ważki, wielki, koronny, wybitny, główny, kluczowy, pierwszy, poważny, żywotny, krytyczny, niebłahy, szczytowy, węzłowy, znamienny, kardynalny, nadrzędny, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, priorytetowy, strategiczny, liczący się, rozstrzygający, istotny, znaczący, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa

dumny

dumny, nadęty, nabzdyczony, zarozumiały, pyszałkowaty

suty

suty, duży, hojny, wielki, wysoki, ogromny, znaczny, okazały, olbrzymi, kolosalny, ostateczny, wielgachny, gigantyczny

uznany

uznany, wielki, istotny, znaczny, poważany, szanowany, znaczący, darzony szacunkiem

pilny

pilny, żywy, istotny, aktualny, życiowy, żywotny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: