1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ważny"

Synonim ważny

Lista synonimów do ważny:


dany, luby, suty, cenny, drogi, dumny, duży, hojny, jasny, miły, mocny, pilny, silny, spory, żywy, bazowy, bliski, ciemny, liczny, nośny, obecny, typowy, uznany, w mocy, ważki, wielki, wysoki, chwacki, epokowy, intymny, istotny, kochany, koronny, nadęty, ogromny, solidny, wybitny, wydatny, wymowny, znaczny, zwrotny, aktualny, cielesny, ciężki, czołowy, czytelny, dostojny, dotkliwy, fizyczny, główny, klarowny, kluczowy, naczelny, naglący, nasycony, nielichy, niemały, okazały, olbrzymi, pierwszy, pokaźny, poważny, rzeczowy, sensowny, straszny, ukochany, ulubiony, ustalony, wyraźny, zamożny, zupełny, życiowy, żywotny, bieżący, dekretowy, doniosły, ewidentny, głęboki, kapitalny, kolosalny, konkretny, krytyczny, namacalny, niebłahy, oczywisty, pierwotny, potężny, poważany, prawdziwy, przewodni, przyjemny, stanowczy, szanowany, szczytowy, wpływowy, wyrazisty, węzłowy, znaczący, znamienny, brzemienny, całkowity, dogłębny, dokumentny, drogocenny, dzisiejszy, intensywny, kanoniczny, kardynalny, korporalny, materialny, nadrzędny, niezbędny, obiektywny, określony, ostateczny, podniosły, podstawowy, praktyczny, prawomocny, prozaiczny, prymitywny, przemożny, relewantny, sugestywny, umiłowany, wart uwagi, wielgachny, wspaniały, zasadniczy, zwierzchni, alarmujący, decydujący, dramatyczny, elementarny, gigantyczny, horrendalny, istniejący, monstrualny, nabzdyczony, najprostszy, niewygasły, orzekający, początkowy, przełomowy, przystępny, rewolucyjny, rzeczywisty, skoligacony, zdecydowany, zrozumiały, bliski sercu, jednoznaczny, kulminacyjny, merytoryczny, newralgiczny, niebagatelny, niewątpliwy, niezmierzony, priorytetowy, rudymentarny, spokrewniony, sprawiedliwy, strategiczny, zarozumiały, dotychczasowy, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, niedwuznaczny, przekonujący, pyszałkowaty, spowinowacony, teraźniejszy, wielkiej wagi, konstytuujący, natychmiastowy, obowiązujący, odpowiedzialny, prawnie uznany, przemawiający, symptomatyczny, wstrząsający, nieabstrakcyjny, nieprzedawniony, pierwszorzędny, rozstrzygający, dotyczący sedna, charakterystyczny, darzony szacunkiem, istotny, znaczący, nieprzeterminowany, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, nie do przecenienia, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa, niebudzący wątpliwości

Odmiana słowa ważny:


ważny, nieważna, nieważną, nieważne, nieważnego, nieważnej, nieważnemu, nieważni, nieważnie, nieważny, nieważnych, nieważnym, nieważnymi, ważna, ważną, ważne, ważnego, ważnej, ważnemu, ważni, ważnie, ważnych, ważnym, ważnymi

Synonimy do ważny z podziałem na kategorie:


ważny
aktualny, bieżący, obowiązujący
ważki
ważki, istotny, znaczący, relewantny, wart uwagi, wart podkreślenia
w mocy
w mocy, aktualny, niewygasły, obowiązujący, nieprzedawniony
obecny
obecny, naglący, bieżący, dzisiejszy, istniejący, rzeczywisty, dotychczasowy, teraźniejszy, natychmiastowy
drogi
drogi, bliski, intymny, kochany, skoligacony, spokrewniony, spowinowacony
luby
luby, cenny, drogi, miły, kochany, ukochany, ulubiony, przyjemny, drogocenny, umiłowany, bliski sercu
mocny
mocny, silny, żywy, ciemny, istotny, ciężki, dotkliwy, nasycony, zupełny, głęboki, prawdziwy, całkowity, dogłębny, dokumentny, intensywny
dany
dany, jasny, istotny, cielesny, czytelny, fizyczny, rzeczowy, sensowny, ustalony, konkretny, namacalny, korporalny, materialny, określony, praktyczny, jednoznaczny, niedwuznaczny, nieabstrakcyjny
bazowy
bazowy, typowy, ważki, solidny, główny, kluczowy, naczelny, doniosły, pierwotny, kanoniczny, kardynalny, niezbędny, podstawowy, praktyczny, prozaiczny, prymitywny, zasadniczy, elementarny, najprostszy, początkowy, niebagatelny, rudymentarny, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, konstytuujący, nie do przecenienia
spory
spory, istotny, znaczny, ciężki, poważny, straszny, alarmujący, dramatyczny, wstrząsający
jasny
jasny, nośny, wymowny, czytelny, klarowny, wyraźny, ewidentny, oczywisty, wyrazisty, sugestywny, przystępny, zrozumiały, niewątpliwy, przekonujący, przemawiający, niebudzący wątpliwości
duży
duży, spory, liczny, wielki, istotny, ogromny, solidny, wydatny, znaczny, ciężki, nielichy, niemały, okazały, olbrzymi, pokaźny, poważny, kolosalny, znaczący, horrendalny, monstrualny, niebagatelny, niezmierzony
cenny
cenny, silny, ważki, wielki, koronny, wybitny, główny, kluczowy, pierwszy, poważny, żywotny, krytyczny, niebłahy, szczytowy, węzłowy, znamienny, kardynalny, nadrzędny, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, priorytetowy, strategiczny, liczący się, rozstrzygający, istotny, znaczący, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa
dumny
dumny, nadęty, nabzdyczony, zarozumiały, pyszałkowaty
suty
suty, duży, hojny, wielki, wysoki, ogromny, znaczny, okazały, olbrzymi, kolosalny, ostateczny, wielgachny, gigantyczny
uznany
uznany, wielki, istotny, znaczny, poważany, szanowany, znaczący, darzony szacunkiem
pilny
pilny, żywy, istotny, aktualny, życiowy, żywotny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: