1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wskazówka"

Synonim wskazówka

Lista synonimów do wskazówka:


neon, rada, trop, ukaz, znak, klucz, nakaz, nauka, norma, notka, objaw, pomoc, racja, szlak, szyld, uwaga, wyraz, zapis, ślad, aluzja, asumpt, dekret, dorada, dowód, lekcja, mandat, morał, namowa, oznaka, perora, porada, rozkaz, tyrada, wymóg, wątek, zasada, dopisek, komenda, legenda, memento, nauczka, notatka, pomysł, przejaw, przepis, przypis, pręcik, recepta, reguła, reklama, symptom, wniosek, zadanie, zapisek, znamię, algorytm, ordynans, podstawa, postulat, poszlaka, sugestia, wpajanie, wytyczna, wzmianka, zwiastun, adnotacja, dyrektywa, komentarz, kryterium, pamiątka, perswazja, plakietka, polecenie, pouczenie, przedsmak, strzałka, wmawianie, wskazanie, wskaźnik, zalecenie, dowództwo, dyspozycja, informacja, instrukcja, namawianie, propozycja, przestroga, wykładnik, zapowiedź, podpowiedź, podręcznik, przesłanka, przykazanie, zapewnianie, założenie, świadectwo, nakłanianie, napomknienie, objaśnienie, ostrzeżenie, tłumaczenie, zarządzenie, potwierdzenie, przekonywanie, doświadczenie, rozporządzenie, sposób postępowania

Odmiana słowa wskazówka:


wskazówka, wskazówce, wskazówek, wskazówkach, wskazówkami, wskazówką, wskazówkę, wskazówki, wskazówko, wskazówkom

Synonimy do wskazówka z podziałem na kategorie:


aluzja
aluzja, sugestia, wzmianka, podpowiedź, napomknienie
nakaz
nakaz, rozkaz, komenda, ordynans, wytyczna, dyrektywa, polecenie, pouczenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja
trop
trop, klucz
rada
rada, porada
wskaźnik
wskaźnik
objaw
objaw, wyraz, ślad, dowód, oznaka, przejaw, symptom, znamię, poszlaka, pamiątka, przedsmak, wskaźnik, wykładnik, zapowiedź, świadectwo, potwierdzenie
racja
racja, asumpt, wymóg, podstawa, kryterium, przesłanka, założenie
norma
norma, przepis, recepta, reguła, algorytm, instrukcja, podręcznik, sposób postępowania
ukaz
ukaz, nakaz, dekret, mandat, rozkaz, komenda, przepis, wytyczna, dyrektywa, polecenie, pouczenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, przykazanie, zarządzenie, rozporządzenie
pomysł
pomysł, wniosek, postulat, sugestia, wzmianka, propozycja, podpowiedź, napomknienie
znak
znak, ślad, oznaka, przejaw, symptom, znamię, zwiastun, wskazanie, wskaźnik
neon
neon, znak, szyld, reklama, plakietka
wskazanie
wskazanie, zalecenie
pręcik
pręcik, wskaźnik
strzałka
strzałka, wskaźnik
notka
notka, uwaga, zapis, aluzja, dopisek, notatka, przypis, zapisek, sugestia, wzmianka, adnotacja, komentarz, napomknienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: