1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wskazówka"

Synonim wskazówka


Synonimy do "wskazówka":


neon, rada, trop, ukaz, znak, klucz, nakaz, nauka, norma, notka, objaw, pomoc, racja, szlak, szyld, uwaga, wyraz, zapis, ślad, aluzja, asumpt, dekret, dorada, dowód, lekcja, mandat, morał, namowa, oznaka, perora, porada, rozkaz, tyrada, wymóg, wątek, zasada, dopisek, komenda, legenda, memento, nauczka, notatka, pomysł, przejaw, przepis, przypis, pręcik, recepta, reguła, reklama, symptom, wniosek, zadanie, zapisek, znamię, algorytm, ordynans, podstawa, postulat, poszlaka, sugestia, wpajanie, wytyczna, wzmianka, zwiastun, adnotacja, dyrektywa, komentarz, kryterium, pamiątka, perswazja, plakietka, polecenie, pouczenie, przedsmak, strzałka, wmawianie, wskazanie, wskaźnik, zalecenie, dowództwo, dyspozycja, informacja, instrukcja, namawianie, propozycja, przestroga, wykładnik, zapowiedź, podpowiedź, podręcznik, przesłanka, przykazanie, zapewnianie, założenie, świadectwo, nakłanianie, napomknienie, objaśnienie, ostrzeżenie, tłumaczenie, zarządzenie, potwierdzenie, przekonywanie, doświadczenie, rozporządzenie, sposób postępowania

Odmiana słowa "wskazówka":


wskazówka, wskazówce, wskazówek, wskazówkach, wskazówkami, wskazówką, wskazówkę, wskazówki, wskazówko, wskazówkom

Synonimy do "wskazówka" z podziałem na kategorie:


aluzja

aluzja, sugestia, wzmianka, podpowiedź, napomknienie

nakaz

nakaz, rozkaz, komenda, ordynans, wytyczna, dyrektywa, polecenie, pouczenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja

trop

trop, klucz

rada

rada, porada

wskaźnik

wskaźnik

objaw

objaw, wyraz, ślad, dowód, oznaka, przejaw, symptom, znamię, poszlaka, pamiątka, przedsmak, wskaźnik, wykładnik, zapowiedź, świadectwo, potwierdzenie

racja

racja, asumpt, wymóg, podstawa, kryterium, przesłanka, założenie

norma

norma, przepis, recepta, reguła, algorytm, instrukcja, podręcznik, sposób postępowania

ukaz

ukaz, nakaz, dekret, mandat, rozkaz, komenda, przepis, wytyczna, dyrektywa, polecenie, pouczenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, przykazanie, zarządzenie, rozporządzenie

pomysł

pomysł, wniosek, postulat, sugestia, wzmianka, propozycja, podpowiedź, napomknienie

znak

znak, ślad, oznaka, przejaw, symptom, znamię, zwiastun, wskazanie, wskaźnik

neon

neon, znak, szyld, reklama, plakietka

wskazanie

wskazanie, zalecenie

pręcik

pręcik, wskaźnik

strzałka

strzałka, wskaźnik

notka

notka, uwaga, zapis, aluzja, dopisek, notatka, przypis, zapisek, sugestia, wzmianka, adnotacja, komentarz, napomknienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: