1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wskazać"

Synonim wskazać


Synonimy do "wskazać":


oddać, ująć, uznać, nazwać, objąć, odkryć, okazać, opisać, ukazać, wybrać, wyznać, zlecić, dostrzec, objawić, pokazać, ujawnić, ustalić, wykazać, wyrazić, zapisać, kierować, mianować, obliczyć, obnażyć, oznaczyć, powołać, przebrać, przesiać, uchwycić, utrwalić, utworzyć, wymienić, wytyczyć, wyłapać, wyłonić, wyłowić, zdradzić, asygnować, dać wyraz, naznaczyć, odgrodzić, odsłonić, określić, oszacować, przejawić, przejrzeć, skierować, ustanowić, uwiecznić, wychwycić, wydzielić, wymierzyć, wytypować, wyznaczać, wyznaczyć, wyłuskać, zauważyć, desygnować, odróżnić, powoływać, stwierdzić, uregulować, ustanawiać, uwidocznić, uściślić, wyizolować, wyróżnić, zakreślić, naświetlić, odgraniczyć, odseparować, projektować, przedstawić, przeznaczać, przeznaczyć, przydzielić, rozplanować, rozróżnić, sprecyzować, upamiętnić, wyodrębnić, zdefiniować, zdemaskować, dopowiedzieć, sformułować, skonstatować, wypowiedzieć, wywnioskować, zaobserwować, przegłosować, uzewnętrznić, zarejestrować, skonkretyzować, wyszczególnić, zademonstrować, zamanifestować, wyselekcjonować, zawrzeć w sobie, zdecydować się, zwrócić uwagę, dokonać selekcji, scharakteryzować, ułowić wzrokiem, dać do zrozumienia, podać do wiadomości

Odmiana słowa "wskazać":


wskazać, niewskazana, niewskazaną, niewskazane, niewskazanego, niewskazanej, niewskazanemu, niewskazani, niewskazania, niewskazaniach, niewskazaniami, niewskazanie, niewskazaniem, niewskazaniom, niewskazaniu, niewskazany, niewskazanych, niewskazanym, niewskazanymi, niewskazań, wskazali, wskazaliby, wskazalibyście, wskazalibyśmy, wskazaliście, wskazaliśmy, wskazał, wskazała, wskazałaby, wskazałabym, wskazałabyś, wskazałam, wskazałaś, wskazałby, wskazałbym, wskazałbyś, wskazałem, wskazałeś, wskazało, wskazałoby, wskazały, wskazałyby, wskazałybyście, wskazałybyśmy, wskazałyście, wskazałyśmy, wskazana, wskazaną, wskazane, wskazanego, wskazanej, wskazanemu, wskazani, wskazania, wskazaniach, wskazaniami, wskazanie, wskazaniem, wskazaniom, wskazaniu, wskazano, wskazany, wskazanych, wskazanym, wskazanymi, wskazań, wskazawszy, wskaż, wskażą, wskażcie, wskażcież, wskaże, wskażecie, wskażemy, wskażesz, wskażę, wskażmy, wskażmyż, wskażże

Synonimy do "wskazać" z podziałem na kategorie:


wskazać

dać do zrozumienia, podać do wiadomości

zlecić

zlecić, mianować, powołać, utworzyć, naznaczyć, wyznaczyć, desygnować, zakreślić, projektować, przeznaczać

ująć

ująć, uznać, nazwać, opisać, ustalić, obliczyć, oznaczyć, wymienić, wytyczyć, określić, oszacować, wychwycić, wymierzyć, wyznaczyć, zauważyć, stwierdzić, uregulować, uściślić, wyróżnić, sprecyzować, zdefiniować, sformułować, zaobserwować, skonkretyzować, scharakteryzować

nazwać

nazwać, objąć, wyrazić, oznaczyć, zdradzić, określić, przedstawić, zawrzeć w sobie, zwrócić uwagę

ustalić

ustalić, obliczyć, wyłonić, określić, wyznaczyć, uściślić, wyróżnić, sprecyzować, dopowiedzieć, skonkretyzować, wyszczególnić

odkryć

odkryć, pokazać, ujawnić, wykazać, obnażyć, zdradzić, odsłonić, zdemaskować, uzewnętrznić, zamanifestować

ukazać

ukazać, pokazać, ujawnić

wybrać

wybrać, przebrać, przesiać, przejrzeć, wyselekcjonować, zdecydować się, dokonać selekcji

dostrzec

dostrzec, ujawnić, ustalić, zapisać, obliczyć, uchwycić, utrwalić, wyłapać, wyłonić, określić, uwiecznić, wychwycić, wyznaczyć, wyłuskać, wyróżnić, sprecyzować, upamiętnić, zaobserwować, zarejestrować, ułowić wzrokiem

oddać

oddać, okazać, wyznać, objawić, pokazać, ujawnić, wyrazić, zdradzić, dać wyraz, przejawić, uwidocznić, naświetlić, przedstawić, uzewnętrznić, zademonstrować, zamanifestować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: