Synonim wskazać

Lista synonimów do wskazać:


oddać, ująć, uznać, nazwać, objąć, odkryć, okazać, opisać, ukazać, wybrać, wyznać, zlecić, dostrzec, objawić, pokazać, ujawnić, ustalić, wykazać, wyrazić, zapisać, kierować, mianować, obliczyć, obnażyć, oznaczyć, powołać, przebrać, przesiać, uchwycić, utrwalić, utworzyć, wymienić, wytyczyć, wyłapać, wyłonić, wyłowić, zdradzić, asygnować, dać wyraz, naznaczyć, odgrodzić, odsłonić, określić, oszacować, przejawić, przejrzeć, skierować, ustanowić, uwiecznić, wychwycić, wydzielić, wymierzyć, wytypować, wyznaczać, wyznaczyć, wyłuskać, zauważyć, desygnować, odróżnić, powoływać, stwierdzić, uregulować, ustanawiać, uwidocznić, uściślić, wyizolować, wyróżnić, zakreślić, naświetlić, odgraniczyć, odseparować, projektować, przedstawić, przeznaczać, przeznaczyć, przydzielić, rozplanować, rozróżnić, sprecyzować, upamiętnić, wyodrębnić, zdefiniować, zdemaskować, dopowiedzieć, sformułować, skonstatować, wypowiedzieć, wywnioskować, zaobserwować, przegłosować, uzewnętrznić, zarejestrować, skonkretyzować, wyszczególnić, zademonstrować, zamanifestować, wyselekcjonować, zawrzeć w sobie, zdecydować się, zwrócić uwagę, dokonać selekcji, scharakteryzować, ułowić wzrokiem, dać do zrozumienia, podać do wiadomości

Odmiana słowa wskazać:


wskazać, niewskazana, niewskazaną, niewskazane, niewskazanego, niewskazanej, niewskazanemu, niewskazani, niewskazania, niewskazaniach, niewskazaniami, niewskazanie, niewskazaniem, niewskazaniom, niewskazaniu, niewskazany, niewskazanych, niewskazanym, niewskazanymi, niewskazań, wskazali, wskazaliby, wskazalibyście, wskazalibyśmy, wskazaliście, wskazaliśmy, wskazał, wskazała, wskazałaby, wskazałabym, wskazałabyś, wskazałam, wskazałaś, wskazałby, wskazałbym, wskazałbyś, wskazałem, wskazałeś, wskazało, wskazałoby, wskazały, wskazałyby, wskazałybyście, wskazałybyśmy, wskazałyście, wskazałyśmy, wskazana, wskazaną, wskazane, wskazanego, wskazanej, wskazanemu, wskazani, wskazania, wskazaniach, wskazaniami, wskazanie, wskazaniem, wskazaniom, wskazaniu, wskazano, wskazany, wskazanych, wskazanym, wskazanymi, wskazań, wskazawszy, wskaż, wskażą, wskażcie, wskażcież, wskaże, wskażecie, wskażemy, wskażesz, wskażę, wskażmy, wskażmyż, wskażże

Synonimy do "wskazać" z podziałem na kategorie:


wskazać
dać do zrozumienia, podać do wiadomości
zlecić
zlecić, mianować, powołać, utworzyć, naznaczyć, wyznaczyć, desygnować, zakreślić, projektować, przeznaczać
ująć
ująć, uznać, nazwać, opisać, ustalić, obliczyć, oznaczyć, wymienić, wytyczyć, określić, oszacować, wychwycić, wymierzyć, wyznaczyć, zauważyć, stwierdzić, uregulować, uściślić, wyróżnić, sprecyzować, zdefiniować, sformułować, zaobserwować, skonkretyzować, scharakteryzować
nazwać
nazwać, objąć, wyrazić, oznaczyć, zdradzić, określić, przedstawić, zawrzeć w sobie, zwrócić uwagę
ustalić
ustalić, obliczyć, wyłonić, określić, wyznaczyć, uściślić, wyróżnić, sprecyzować, dopowiedzieć, skonkretyzować, wyszczególnić
odkryć
odkryć, pokazać, ujawnić, wykazać, obnażyć, zdradzić, odsłonić, zdemaskować, uzewnętrznić, zamanifestować
ukazać
ukazać, pokazać, ujawnić
wybrać
wybrać, przebrać, przesiać, przejrzeć, wyselekcjonować, zdecydować się, dokonać selekcji
dostrzec
dostrzec, ujawnić, ustalić, zapisać, obliczyć, uchwycić, utrwalić, wyłapać, wyłonić, określić, uwiecznić, wychwycić, wyznaczyć, wyłuskać, wyróżnić, sprecyzować, upamiętnić, zaobserwować, zarejestrować, ułowić wzrokiem
oddać
oddać, okazać, wyznać, objawić, pokazać, ujawnić, wyrazić, zdradzić, dać wyraz, przejawić, uwidocznić, naświetlić, przedstawić, uzewnętrznić, zademonstrować, zamanifestować
W naszym słowniku znajduje się 105 synonimów dla słowa: "wskazać". Między innymi: uznać, nazwać, objąć. Słowo "wskazać" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 10 różnych kategorii według znaczeń.