1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wskazywać"

Synonim wskazywać

Lista synonimów do wskazywać:


gnać, zwać, radzić, wieść, nazywać, panować, podawać, pędzić, skracać, ujmować, ustalać, uznawać, władać, znaczyć, agitować, dowodzić, kierować, namawiać, objawiać, obliczać, obnażać, odkrywać, okazywać, opisywać, oznaczać, poddawać, podsuwać, popychać, rządzić, sortować, sterować, szacować, szefować, ujawniać, ukazywać, wybierać, wyrażać, wytyczać, wyznawać, zdradzać, zmierzać, afiszować, denotować, liderować, motywować, obejmować, oddzielać, odgradzać, określać, pilotować, podrzucać, pokazywać, prowadzić, regulować, skłaniać, sugerować, suponować, uwypuklać, wydzielać, wykazywać, wymieniać, wymierzać, wyznaczać, wyłaniać, zauważać, zaznaczać, akcentować, dać impuls, definiować, demaskować, desygnować, dopowiadać, eksponować, eskortować, implikować, informować, inspirować, konwojować, nadzorować, nakłaniać, objaśniać, odsłaniać, orientować, postulować, precyzować, preferować, proponować, przebierać, przejawiać, przemawiać, przesiewać, przewodzić, stwierdzać, tytułować, tłumaczyć, uwydatniać, uściślać, wyjaśniać, wypowiadać, zakreślać, zarządzać, zawiadywać, świadczyć, być dowodem, być wyrazem, dawać wyraz, doprowadzać, dyrektorzyć, formułować, kapitanować, komunikować, kontrolować, mienić się, naprowadzać, odgraniczać, odróżniać, podejrzewać, podkreślać, podpowiadać, przeglądać, przeznaczać, przydzielać, towarzyszyć, uwidaczniać, wyróżniać, wyłuskiwać, znamionować, demonstrować, komenderować, manifestować, nakierowywać, odnosić się, przedstawiać, rozróżniać, skłaniać ku, sygnalizować, symbolizować, upubliczniać, wyizolowywać, wyodrębniać, być przejawem, czynić aluzje, dekonspirować, konkretyzować, odseparowywać, przeprowadzać, reprezentować, selekcjonować, stać na czele, decydować się, kazać sądzić, kłaść nacisk, podsuwać myśl, uzewnętrzniać, zwracać uwagę, charakteryzować, przejawiać się, wyszczególniać, być wyrazicielem, zawierać w sobie, być przewodnikiem, dokonywać selekcji, dawać do zrozumienia, pociągać za sznurki

Odmiana słowa wskazywać:


wskazywać, niewskazująca, niewskazującą, niewskazujące, niewskazującego, niewskazującej, niewskazującemu, niewskazujący, niewskazujących, niewskazującym, niewskazującymi, niewskazywana, niewskazywaną, niewskazywane, niewskazywanego, niewskazywanej, niewskazywanemu, niewskazywani, niewskazywania, niewskazywaniach, niewskazywaniami, niewskazywanie, niewskazywaniem, niewskazywaniom, niewskazywaniu, niewskazywany, niewskazywanych, niewskazywanym, niewskazywanymi, niewskazywań, wskazuj, wskazują, wskazując, wskazująca, wskazującą, wskazujące, wskazującego, wskazującej, wskazującemu, wskazujący, wskazujących, wskazującym, wskazującymi, wskazujcie, wskazujcież, wskazuje, wskazujecie, wskazujemy, wskazujesz, wskazuję, wskazujmy, wskazujmyż, wskazujże, wskazywali, wskazywaliby, wskazywalibyście, wskazywalibyśmy, wskazywaliście, wskazywaliśmy, wskazywał, wskazywała, wskazywałaby, wskazywałabym, wskazywałabyś, wskazywałam, wskazywałaś, wskazywałby, wskazywałbym, wskazywałbyś, wskazywałem, wskazywałeś, wskazywało, wskazywałoby, wskazywały, wskazywałyby, wskazywałybyście, wskazywałybyśmy, wskazywałyście, wskazywałyśmy, wskazywana, wskazywaną, wskazywane, wskazywanego, wskazywanej, wskazywanemu, wskazywani, wskazywania, wskazywaniach, wskazywaniami, wskazywanie, wskazywaniem, wskazywaniom, wskazywaniu, wskazywano, wskazywany, wskazywanych, wskazywanym, wskazywanymi, wskazywań

Synonimy do wskazywać z podziałem na kategorie:


zwać
zwać, nazywać
uwypuklać
uwypuklać, podkreślać
pokazywać
pokazywać
oznaczać
oznaczać, denotować, wyznaczać, desygnować, zakreślać, odnosić się
ujmować
ujmować, ustalać, wyrażać, wymieniać, precyzować, uściślać, wypowiadać, formułować, przedstawiać, konkretyzować
panować
panować, władać, dowodzić, kierować, rządzić, sterować, szefować, liderować, regulować, nadzorować, przewodzić, zarządzać, zawiadywać, dyrektorzyć, kapitanować, kontrolować, komenderować, stać na czele, pociągać za sznurki
agitować
agitować, kierować, namawiać, popychać, sterować, motywować, prowadzić, skłaniać, dać impuls, inspirować, nakłaniać, orientować, być przewodnikiem
wskazywać
nakierowywać
nazywać
nazywać, ujmować, ustalać, uznawać, obliczać, opisywać, oznaczać, szacować, wytyczać, określać, regulować, wymieniać, wymierzać, wyznaczać, zauważać, definiować, precyzować, stwierdzać, uściślać, formułować, wyróżniać, konkretyzować, charakteryzować
ustalać
ustalać, obliczać, określać, wyznaczać, wyłaniać, dopowiadać, precyzować, uściślać, wyróżniać, konkretyzować, wyszczególniać
sugerować
sugerować, proponować, skłaniać ku, podsuwać myśl
gnać
gnać, pędzić, zmierzać, pilotować, prowadzić, eskortować, konwojować, doprowadzać, towarzyszyć, przeprowadzać
radzić
radzić, poddawać, podsuwać, podrzucać, skłaniać, sugerować, suponować, postulować, proponować, naprowadzać, podejrzewać, podpowiadać, czynić aluzje, kazać sądzić, dawać do zrozumienia
dowodzić
dowodzić, objawiać, oznaczać, zdradzać, pokazywać, świadczyć, być wyrazem, znamionować, sygnalizować, być przejawem, przejawiać się
obnażać
obnażać, odkrywać, ujawniać, zdradzać, pokazywać, wykazywać, demaskować, odsłaniać, manifestować, upubliczniać, dekonspirować, uzewnętrzniać
podawać
podawać, oznaczać, ukazywać, wyrażać, pokazywać, sugerować, uwypuklać, akcentować, eksponować, świadczyć, dawać wyraz, podkreślać, sygnalizować, podsuwać myśl, przejawiać się, być wyrazicielem
sortować
sortować, wybierać, preferować, przebierać, przesiewać, przeglądać, selekcjonować, decydować się, dokonywać selekcji
objawiać
objawiać, okazywać, ujawniać, wyrażać, wyznawać, zdradzać, afiszować, pokazywać, przejawiać, dawać wyraz, uwidaczniać, demonstrować, manifestować, reprezentować, uzewnętrzniać
skracać
skracać, oznaczać, oddzielać, wydzielać, desygnować, zakreślać
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: