1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wspierać"

Synonim wspierać


Synonimy do "wspierać":


kusić, bronić, budzić, radzić, rodzić, znosić, dotować, opierać, optować, polecać, pomagać, porywać, trzymać, urabiać, zalecać, zapalać, agitować, animować, cierpieć, doradzać, hartować, hołubić, lobbować, naciskać, namawiać, ożywiać, pobudzać, podsycać, popierać, promować, sprzyjać, wpływać, wzniecać, aprobować, asystować, awansować, dopomagać, motywować, ogłaszać, orędować, ośmielać, podniecać, podpierać, rozbudzać, sugerować, wspomagać, wzmacniać, zachwalać, zachęcać, zagrzewać, dopingować, dostarczać, finansować, nakłaniać, pokrzepiać, propagować, protegować, prowokować, przynaglać, reklamować, stymulować, uruchamiać, utrzymywać, zachowywać, zatrudniać, załatwiać, aktywizować, być obecnym, faworyzować, mobilizować, nie oddawać, podpowiadać, propagowanie, przekazywać, przekonywać, subsydiować, towarzyszyć, wyróżniać, brać stronę, brać udział, dodawać sił, oddziaływać, partycypować, podmurowywać, podtrzymywać, rekomendować, sympatyzować, uczestniczyć, ujmować się, zgadzać się, entuzjazmować, interweniować, popularyzować, przemawiać za, udzielać się, upominać się, wstawiać się, być dowodem na, dodawać odwagi, dodawać otuchy, opowiadać się, podawać rękę, ponosić koszty, robić reklamę, angażować się, być przychylnym, trzymać stronę, być zwolennikiem, stawać w obronie, ciągnąć za uszy, działać na rzecz, roztaczać opiekę, udzielać poparcia, przychodzić w sukurs, przechylać się na czyjąś stronę

Odmiana słowa "wspierać":


wspierać, niewspierająca, niewspierającą, niewspierające, niewspierającego, niewspierającej, niewspierającemu, niewspierający, niewspierających, niewspierającym, niewspierającymi, niewspierana, niewspieraną, niewspierane, niewspieranego, niewspieranej, niewspieranemu, niewspierani, niewspierania, niewspieraniach, niewspieraniami, niewspieranie, niewspieraniem, niewspieraniom, niewspieraniu, niewspierany, niewspieranych, niewspieranym, niewspieranymi, niewspierań, wspiera, wspieracie, wspieraj, wspierają, wspierając, wspierająca, wspierającą, wspierające, wspierającego, wspierającej, wspierającemu, wspierający, wspierających, wspierającym, wspierającymi, wspierajcie, wspierajcież, wspierajmy, wspierajmyż, wspierajże, wspierali, wspieraliby, wspieralibyście, wspieralibyśmy, wspieraliście, wspieraliśmy, wspierał, wspierała, wspierałaby, wspierałabym, wspierałabyś, wspierałam, wspierałaś, wspierałby, wspierałbym, wspierałbyś, wspierałem, wspierałeś, wspierało, wspierałoby, wspierały, wspierałyby, wspierałybyście, wspierałybyśmy, wspierałyście, wspierałyśmy, wspieram, wspieramy, wspierana, wspieraną, wspierane, wspieranego, wspieranej, wspieranemu, wspierani, wspierania, wspieraniach, wspieraniami, wspieranie, wspieraniem, wspieraniom, wspieraniu, wspierano, wspierany, wspieranych, wspieranym, wspieranymi, wspierań, wspierasz

Synonimy do "wspierać" z podziałem na kategorie:


pomagać

pomagać, popierać, asystować, brać udział, uczestniczyć

popierać

popierać, utrzymywać, podtrzymywać, dodawać otuchy

opierać

opierać, podpierać, podtrzymywać

pobudzać

pobudzać, podsycać, popierać, sprzyjać, wzmacniać

wspierać

wzmacniać, podmurowywać

dotować

dotować, subsydiować

kusić

kusić, radzić, urabiać, agitować, doradzać, lobbować, naciskać, namawiać, wpływać, sugerować, zachęcać, dopingować, nakłaniać, załatwiać, podpowiadać, propagowanie, przekonywać, oddziaływać, popularyzować, działać na rzecz

polecać

polecać, popierać, orędować, protegować, ujmować się, interweniować, upominać się, wstawiać się, stawać w obronie, udzielać poparcia

budzić

budzić, porywać, zapalać, animować, ożywiać, pobudzać, podsycać, sprzyjać, wzniecać, motywować, ośmielać, podniecać, rozbudzać, wzmacniać, zachęcać, zagrzewać, dopingować, prowokować, przynaglać, stymulować, uruchamiać, aktywizować, mobilizować, entuzjazmować, dodawać odwagi, dodawać otuchy

bronić

bronić, rodzić, znosić, opierać, cierpieć, podpierać, podtrzymywać

optować

optować, pomagać, zalecać, pobudzać, podsycać, popierać, promować, sprzyjać, aprobować, awansować, dopomagać, wspomagać, wzmacniać, zachęcać, brać udział, podtrzymywać, uczestniczyć, zgadzać się, dodawać odwagi, dodawać otuchy, opowiadać się, być przychylnym, trzymać stronę, być zwolennikiem, roztaczać opiekę, przychodzić w sukurs

trzymać

trzymać, popierać, brać stronę, sympatyzować, opowiadać się, przechylać się na czyjąś stronę

hartować

hartować, pobudzać, popierać, sprzyjać, wzmacniać, dostarczać, pokrzepiać, dodawać sił
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: