Synonim wstęp

Lista synonimów do wstęp:


arche, start, zwrot, adonik, prolog, hosanna, zaranie, wejście, wezwanie, zarzewie, apostrofa, inwokacja, początek, preludium, przedmowa, przedsmak, zaczątek, zalążek, preambuła, przedświt, przyczynek, przygrywka, zapowiedź, inauguracja, introdukcja, prolegomena, dopuszczenie, propedeutyka, przedsłowie, rozpoczęcie, wprowadzenie, zaznajomienie, przedstawienie, uwagi wstępne, uwagi wprowadzające, wstępne rozważania

Odmiana słowa wstęp:


wstęp, wstępach, wstępami, wstępem, wstępie, wstępom, wstępowi, wstępów, wstępu, wstępy

Synonimy do "wstęp" z podziałem na kategorie:


adonik
adonik, hosanna, inwokacja
prolog
prolog, przedmowa, introdukcja, prolegomena, przedsłowie, wprowadzenie
wstęp
preludium, zapowiedź
zwrot
zwrot, adonik, hosanna, wezwanie, apostrofa, inwokacja
arche
arche, start, prolog, zaranie, zarzewie, początek, preludium, przedsmak, zaczątek, zalążek, przedświt, przyczynek, przygrywka, zapowiedź, inauguracja, rozpoczęcie
W naszym słowniku znajduje się 36 synonimów dla słowa: "wstęp". Między innymi: zwrot, adonik, prolog. Słowo "wstęp" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.