Synonim wybór

Lista synonimów do wybór:


gama, gust, pula, sort, głos, opcja, widok, wotum, dobór, paleta, podaż, teksty, wybory, wypisy, zasób, zestaw, decyzja, dylemat, elekcja, pogląd, program, werdykt, arsenał, bogactwo, czytanki, panorama, przesiew, selekcja, spektrum, uchwała, wachlarz, antologia, plebiscyt, priorytet, przywilej, repertuar, rezolucja, sortyment, asortyment, orzeczenie, referendum, upodobanie, wybieranie, alternatywa, głosowanie, kalejdoskop, perspektywa, preferencja, chrestomatia, główny cel, możliwość, rozmaitość, urozmaicenie, zapatrywanie, postanowienie, rozpiętość, wielorakość, pierwszeństwo, zróżnicowanie, rozstrzygnięcie

Odmiana słowa wybór:


wybór, wyborach, wyborami, wyborem, wyborom, wyborowi, wyborów, wyboru, wybory, wyborze

Synonimy do "wybór" z podziałem na kategorie:


opcja
opcja, alternatywa, możliwość
wybór
asortyment
dobór
dobór, selekcja
teksty
teksty, wypisy, czytanki, antologia, chrestomatia
gama
gama, pula, sort, paleta, zasób, arsenał, bogactwo, panorama, wachlarz, repertuar, sortyment, asortyment
głos
głos, wotum
wybory
wybory, elekcja, plebiscyt, referendum, głosowanie
gust
gust, pogląd, priorytet, upodobanie, preferencja, zapatrywanie
W naszym słowniku znajduje się 60 synonimów dla słowa: "wybór". Między innymi: pula, sort, głos. Słowo "wybór" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 8 różnych kategorii według znaczeń.