Synonim wychowanek

Lista synonimów do wychowanek:


adept, uczeń, absolwent, słuchacz, abiturient, licealista, maturzysta, praktykant, terminator, podopieczny, gimnazjalista, uczeń liceum

Odmiana słowa wychowanek:


wychowanek, wychowanka, wychowankach, wychowankami, wychowanki, wychowankiem, wychowankom, wychowankowi, wychowankowie, wychowanków, wychowanku

Synonimy do "wychowanek" z podziałem na kategorie:


absolwent
absolwent
wychowanek
podopieczny
uczeń
uczeń, absolwent, abiturient
adept
adept, uczeń, licealista, praktykant, terminator, podopieczny
W naszym słowniku znajduje się 12 synonimów dla słowa: "wychowanek". Między innymi: absolwent, słuchacz, abiturient. Słowo "wychowanek" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.