1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wyjątkowy"

Synonim wyjątkowy


Synonimy do "wyjątkowy":


cudny, dziwny, ekstra, jedyny, nikły, osobny, rzadki, typowy, ciekawy, cudowny, niezły, samotny, swoisty, bez pary, doborowy, doraźny, elitarny, niemały, odrębny, okresowy, osobisty, osobliwy, sezonowy, ulubiony, unikalny, wyraźny, śladowy, dodatkowy, dziwaczny, luksusowy, nieliczny, nietypowy, osobniczy, przelotny, przygodny, specjalny, unikatowy, warunkowy, znamienny, egzotyczny, endemiczny, kuriozalny, niebywały, nieczęsty, nieznaczny, niezwykły, oryginalny, podmiotowy, pojedynczy, przerywany, renomowany, sensacyjny, sytuacyjny, tymczasowy, wspaniały, wyłączny, właściwy, zaszczytny, zjawiskowy, ekskluzywny, epizodyczny, fenomenalny, godny uwagi, jednokrotny, jednorazowy, jednostkowy, nienormalny, niesamowity, odosobniony, okazjonalny, prestiżowy, przecudowny, rewelacyjny, specyficzny, sporadyczny, subiektywny, szampański, szczególny, uderzający, aperiodyczny, indywidualny, jakich mało, jednoosobowy, nadzwyczajny, niebagatelny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, nieregularny, niespotykany, niesłychany, nietuzinkowy, niezrównany, niezwyczajny, paradoksalny, ponadplanowy, ekscentryczny, nie byle jaki, nie lada jaki, niewiarygodny, poszczególny, prowizoryczny, rozpoznawalny, spektakularny, zdumiewający, bezprzykładny, egzemplaryczny, ekstrawagancki, kazualistyczny, koniunkturalny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, niezastąpiony, symptomatyczny, bez porównania, bezprecedensowy, ponadprogramowy, reprezentatywny, bezkonkurencyjny, nieprawdopodobny, okolicznościowy, ponadprzeciętny, rzadko spotykany, spersonalizowany, charakterystyczny, nieprześcigniony, nie do porównania, wyróżniający się, jedyny w swoim rodzaju, niedający się wyobrazić

Odmiana słowa "wyjątkowy":


wyjątkowy, niewyjątkowa, niewyjątkową, niewyjątkowe, niewyjątkowego, niewyjątkowej, niewyjątkowemu, niewyjątkowi, niewyjątkowo, niewyjątkowy, niewyjątkowych, niewyjątkowym, niewyjątkowymi, wyjątkowa, wyjątkową, wyjątkowe, wyjątkowego, wyjątkowej, wyjątkowemu, wyjątkowi, wyjątkowo, wyjątkowych, wyjątkowym, wyjątkowymi

Synonimy do "wyjątkowy" z podziałem na kategorie:


jedyny

jedyny, niecodzienny, niespotykany, niesłychany, niezrównany, bezprzykładny, bez porównania, bezprecedensowy

rzadki

rzadki, unikalny, niezwykły, sensacyjny, fenomenalny, niesamowity, rewelacyjny, szczególny, nadzwyczajny, niepospolity, niezwyczajny, spektakularny, nieprzeciętny, ponadprzeciętny

niezły

niezły, niemały, niebagatelny, niepospolity, nie byle jaki, nie lada jaki

ulubiony

ulubiony, specjalny, szczególny

typowy

typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, wyraźny, osobniczy, właściwy, nienormalny, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, symptomatyczny, charakterystyczny, wyróżniający się

doborowy

doborowy, elitarny, luksusowy, renomowany, zaszczytny, ekskluzywny, prestiżowy

swoisty

swoisty, odrębny, osobisty, osobniczy, podmiotowy, pojedynczy, jednostkowy, specyficzny, subiektywny, szczególny, indywidualny, poszczególny, spersonalizowany, charakterystyczny

cudny

cudny, ekstra, cudowny, unikalny, nietypowy, unikatowy, niezwykły, sensacyjny, wspaniały, zjawiskowy, fenomenalny, godny uwagi, niesamowity, przecudowny, rewelacyjny, szampański, nadzwyczajny, spektakularny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, ponadprzeciętny

ekstra

ekstra, dodatkowy, specjalny, okazjonalny, szczególny, nadzwyczajny, ponadplanowy, ponadprogramowy

wyjątkowy

nienormalny, niecodzienny, niepowszedni

niezwykły

niezwykły, niesamowity, niewiarygodny

dziwny

dziwny, rzadki, ciekawy, swoisty, osobliwy, unikalny, dziwaczny, nietypowy, specjalny, unikatowy, znamienny, egzotyczny, kuriozalny, niezwykły, oryginalny, specyficzny, szczególny, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, nietuzinkowy, niezwyczajny, paradoksalny, ekscentryczny, ekstrawagancki, niepowtarzalny, nieprzeciętny, ponadprzeciętny, charakterystyczny

nikły

nikły, rzadki, okresowy, sezonowy, śladowy, nieliczny, przelotny, przygodny, unikatowy, nieczęsty, nieznaczny, pojedynczy, przerywany, epizodyczny, jednostkowy, odosobniony, okazjonalny, sporadyczny, aperiodyczny, nieregularny, okolicznościowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: