Synonim wykładowca

Lista synonimów do wykładowca:


pan, guru, retor, belfer, docent, doktor, lektor, mentor, mistrz, mówca, orator, pan od, trener, adiunkt, maestro, opiekun, pedagog, asystent, dydaktyk, narrator, profesor, reporter, bakałarz, prelegent, instruktor, nauczyciel, przewodnik, wychowawca, złotousty, krasomówca, protokolant, sprawozdawca, przemawiający, relacjonujący, zabierający głos, doktor habilitowany, nauczyciel akademicki, nauczyciel języka obcego

Odmiana słowa wykładowca:


wykładowca, wykładowcach, wykładowcami, wykładowcą, wykładowce, wykładowcę, wykładowco, wykładowcom, wykładowców, wykładowcy

Synonimy do "wykładowca" z podziałem na kategorie:


adiunkt
adiunkt, nauczyciel akademicki
lektor
lektor, prelegent, sprawozdawca
docent
docent, doktor, adiunkt, asystent, profesor, doktor habilitowany, nauczyciel akademicki
guru
guru, belfer, mentor, mistrz, pan od, trener, maestro, opiekun, pedagog, dydaktyk, profesor, bakałarz, instruktor, nauczyciel, przewodnik, wychowawca
pan
pan, wychowawca
retor
retor, mówca, orator, prelegent, złotousty, krasomówca, sprawozdawca, przemawiający, zabierający głos
W naszym słowniku znajduje się 38 synonimów dla słowa: "wykładowca". Między innymi: retor, belfer, docent. Słowo "wykładowca" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.