1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wymienić"

Synonim wymienić


Synonimy do "wymienić":


dodać, podać, ująć, uznać, nazwać, opisać, ujawnić, ustalić, wskazać, wykazać, wyrazić, zawrzeć, donieść, obliczyć, oznaczyć, wtrącić, wyliczyć, wytyczyć, wyłonić, zahaczyć, zamienić, zmieszać, nadmienić, określić, oszacować, podmienić, przekazać, wspomnieć, wychwycić, wymierzyć, wymieszać, wyznaczyć, wyłożyć, zacytować, zastąpić, zauważyć, napomknąć, połączyć, przestawić, przytoczyć, przywołać, stwierdzić, uregulować, uściślić, wylistować, wyróżnić, zreferować, przedstawić, przetasować, sprecyzować, uwzględnić, wypunktować, wyłuszczyć, wzmiankować, zdefiniować, dać w zamian, poinformować, przedłożyć, sformułować, wypowiedzieć, zaobserwować, powołać się, zakomunikować, zaprezentować, skonkretyzować, wyszczególnić, scharakteryzować, sporządzić listę, podać do wiadomości

Odmiana słowa "wymienić":


wymienić, niewymienieni, niewymienienia, niewymienieniach, niewymienieniami, niewymienienie, niewymienieniem, niewymienieniom, niewymienieniu, niewymienień, niewymieniona, niewymienioną, niewymienione, niewymienionego, niewymienionej, niewymienionemu, niewymieniony, niewymienionych, niewymienionym, niewymienionymi, wymieni, wymienią, wymienicie, wymienieni, wymienienia, wymienieniach, wymienieniami, wymienienie, wymienieniem, wymienieniom, wymienieniu, wymienień, wymienię, wymienili, wymieniliby, wymienilibyście, wymienilibyśmy, wymieniliście, wymieniliśmy, wymienił, wymieniła, wymieniłaby, wymieniłabym, wymieniłabyś, wymieniłam, wymieniłaś, wymieniłby, wymieniłbym, wymieniłbyś, wymieniłem, wymieniłeś, wymieniło, wymieniłoby, wymieniły, wymieniłyby, wymieniłybyście, wymieniłybyśmy, wymieniłyście, wymieniłyśmy, wymienimy, wymieniona, wymienioną, wymienione, wymienionego, wymienionej, wymienionemu, wymieniono, wymieniony, wymienionych, wymienionym, wymienionymi, wymienisz, wymieniwszy, wymień, wymieńcie, wymieńcież, wymieńmy, wymieńmyż, wymieńże

Synonimy do "wymienić" z podziałem na kategorie:


wymienić

zamienić, podmienić, zastąpić, dać w zamian

wyliczyć

wyliczyć, przytoczyć, wypunktować, wyszczególnić

dodać

dodać, wtrącić, zahaczyć, nadmienić, wspomnieć, napomknąć, przestawić, przytoczyć, wzmiankować

nazwać

nazwać, określić

ująć

ująć, uznać, nazwać, opisać, ustalić, wskazać, obliczyć, oznaczyć, wytyczyć, określić, oszacować, wychwycić, wymierzyć, wyznaczyć, zauważyć, stwierdzić, uregulować, uściślić, wyróżnić, sprecyzować, zdefiniować, sformułować, zaobserwować, skonkretyzować, scharakteryzować

podać

podać, donieść, wyliczyć, przekazać, zacytować, przytoczyć, przywołać, poinformować, powołać się, zakomunikować, wyszczególnić

wykazać

wykazać, wyliczyć, przytoczyć, wypunktować, wyszczególnić
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: