Synonim wyraźny

Lista synonimów do wyraźny:


celny, jasny, jawny, mocny, ostry, pewny, silny, żywy, barwny, bystry, ciemny, czysty, nośny, obfity, osobny, pełny, prosty, twardy, typowy, uparty, usilny, ważny, widomy, wierny, zgodny, dobitny, dosadny, gorliwy, lojalny, otwarty, różny, skrajny, swoisty, wybitny, wydatny, wymowny, akuratny, czytelny, fizyczny, jaskrawy, klarowny, nasilony, nasycony, obcesowy, odrębny, osobliwy, rażący, rozmaity, rubaszny, staranny, sumienny, trzeźwy, widoczny, wnikliwy, wskazany, zupełny, ścisły, absolutny, asertywny, bezsporny, chwytliwy, dokładny, dosłowny, ewidentny, faktyczny, gruntowny, konkretny, krzykliwy, literalny, lśniący, migocący, namacalny, naturalny, oczywisty, oddzielny, osobniczy, oznaczony, rzęsisty, samoistny, skrzętny, stanowczy, troskliwy, widzialny, wyrazisty, znaczący, znamienny, dokumentny, drastyczny, gwałtowny, intensywny, krzyczący, natężony, nieodparty, nieudawany, niezatarty, niezawiły, oddzielony, określony, precyzyjny, punktualny, sugestywny, wyjątkowy, właściwy, wściekły, zarysowany, autentyczny, drobiazgowy, ekspresyjny, ekspresywny, nienormalny, nieskrywany, niezależny, pedantyczny, połyskliwy, prawidłowy, przenikliwy, przystępny, samodzielny, skrupulatny, specyficzny, szczególny, uderzający, uwydatniony, wymagający, zauważalny, zdecydowany, zrozumiały, autonomiczny, bezpośredni, bezsprzeczny, błyszczący, dostrzegalny, indywidualny, jaśniejący, jednoznaczny, kategoryczny, niecodzienny, nieprzyjemny, niewątpliwy, obserwowalny, odseparowany, pewny siebie, postrzegalny, sprecyzowany, uwidoczniony, zdefiniowany, jarzący się, komunikatywny, niedwuznaczny, nieustępliwy, oślepiający, połyskujący, przekonujący, rozpoznawalny, stuprocentowy, szczegółowy, egzemplaryczny, godny zaufania, iskrzący się, mieniący się, niezakłócony, przemawiający, symptomatyczny, bezceremonialny, bezkompromisowy, reprezentatywny, rozstrzygający, niezafałszowany, charakterystyczny, narzucający się, niewahający się, głęboki jaskrawy, wyróżniający się, jedyny w swoim rodzaju, rzucający się w oczy, dający się zauważyć, niebudzący wątpliwości, nie budzący wątpliwości

Odmiana słowa wyraźny:


wyraźny, niewyraźna, niewyraźną, niewyraźne, niewyraźnego, niewyraźnej, niewyraźnemu, niewyraźni, niewyraźnie, niewyraźny, niewyraźnych, niewyraźnym, niewyraźnymi, wyraźna, wyraźną, wyraźne, wyraźnego, wyraźnej, wyraźnemu, wyraźni, wyraźnie, wyraźnych, wyraźnym, wyraźnymi

Synonimy do "wyraźny" z podziałem na kategorie:


czysty
czysty, niezatarty, prawidłowy, niezakłócony
widomy
widomy, czytelny, widoczny, wyrazisty, rzucający się w oczy
dobitny
dobitny, dosadny, skrajny, jaskrawy, rażący, ewidentny, oczywisty, wyrazisty, krzyczący, uwydatniony, niedwuznaczny
wskazany
wskazany, dokładny, oznaczony, określony, zarysowany, sprecyzowany, zdefiniowany
jasny
jasny, klarowny, ewidentny, oczywisty, zrozumiały, niewątpliwy, przekonujący, nie budzący wątpliwości
żywy
żywy, jaskrawy, intensywny
typowy
typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, osobniczy, wyjątkowy, właściwy, nienormalny, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, symptomatyczny, charakterystyczny, wyróżniający się
celny
celny, pełny, wierny, zgodny, gorliwy, lojalny, akuratny, staranny, sumienny, wnikliwy, zupełny, ścisły, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, literalny, skrzętny, troskliwy, dokumentny, precyzyjny, punktualny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, wymagający, zdefiniowany, szczegółowy, godny zaufania
mocny
mocny, dobitny, dosadny, wymowny, czytelny, klarowny, obcesowy, rubaszny, stanowczy, wyrazisty, drastyczny, zdecydowany, bezpośredni, jednoznaczny, bezceremonialny
jawny
jawny, otwarty, rażący, widoczny, ewidentny, oczywisty, nieudawany, autentyczny
osobny
osobny, różny, odrębny, rozmaity, oddzielny, samoistny, wyrazisty, oddzielony, niezależny, samodzielny, autonomiczny, odseparowany
ostry
ostry
ważny
ważny, wybitny, wydatny, zdecydowany
W naszym słowniku znajduje się 178 synonimów dla słowa: "wyraźny". Między innymi: jawny, mocny, ostry. Słowo "wyraźny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 13 różnych kategorii według znaczeń.