Synonim wyrażać

Lista synonimów do wyrażać:


dukać, mówić, nazywać, podawać, pokazać, ujmować, ustalać, wyrazić, znaczyć, ewokować, objawiać, obnażać, okazywać, oznaczać, ujawniać, ukazywać, wymawiać, wyznawać, zdradzać, afiszować, obejmować, obrazować, określać, pokazywać, powtarzać, sugerować, uwypuklać, wskazywać, wykazywać, wykładać, wymieniać, wystawiać, wyznaczać, zaznaczać, akcentować, definiować, eksponować, ilustrować, implikować, objaśniać, odsłaniać, precyzować, przejawiać, tłumaczyć, uwydatniać, uściślać, wyjaśniać, wypowiadać, świadczyć, być wyrazem, dawać obraz, dawać wyraz, formułować, komunikować, naświetlać, podkreślać, prezentować, przekazywać, rozgłaszać, sylabizować, uwidaczniać, uwidoczniać, znamionować, artykułować, chwalić się, demonstrować, dzielić się, manifestować, obnosić się, przedstawiać, sygnalizować, symbolizować, wizualizować, wybijać się, być przejawem, konkretyzować, lansować się, reprezentować, afiszować się, kłaść nacisk, podsuwać myśl, popisywać się, uzewnętrzniać, zwracać uwagę, przejawiać się, być wyrazicielem, rzucać światło, zawierać w sobie, wystawiać na pokaz, dawać do obejrzenia

Odmiana słowa wyrażać:


wyrażać, niewyrażająca, niewyrażającą, niewyrażające, niewyrażającego, niewyrażającej, niewyrażającemu, niewyrażający, niewyrażających, niewyrażającym, niewyrażającymi, niewyrażana, niewyrażaną, niewyrażane, niewyrażanego, niewyrażanej, niewyrażanemu, niewyrażani, niewyrażania, niewyrażaniach, niewyrażaniami, niewyrażanie, niewyrażaniem, niewyrażaniom, niewyrażaniu, niewyrażany, niewyrażanych, niewyrażanym, niewyrażanymi, niewyrażań, wyraża, wyrażacie, wyrażaj, wyrażają, wyrażając, wyrażająca, wyrażającą, wyrażające, wyrażającego, wyrażającej, wyrażającemu, wyrażający, wyrażających, wyrażającym, wyrażającymi, wyrażajcie, wyrażajcież, wyrażajmy, wyrażajmyż, wyrażajże, wyrażali, wyrażaliby, wyrażalibyście, wyrażalibyśmy, wyrażaliście, wyrażaliśmy, wyrażał, wyrażała, wyrażałaby, wyrażałabym, wyrażałabyś, wyrażałam, wyrażałaś, wyrażałby, wyrażałbym, wyrażałbyś, wyrażałem, wyrażałeś, wyrażało, wyrażałoby, wyrażały, wyrażałyby, wyrażałybyście, wyrażałybyśmy, wyrażałyście, wyrażałyśmy, wyrażam, wyrażamy, wyrażana, wyrażaną, wyrażane, wyrażanego, wyrażanej, wyrażanemu, wyrażani, wyrażania, wyrażaniach, wyrażaniami, wyrażanie, wyrażaniem, wyrażaniom, wyrażaniu, wyrażano, wyrażany, wyrażanych, wyrażanym, wyrażanymi, wyrażań, wyrażasz

Synonimy do "wyrażać" z podziałem na kategorie:


wymawiać
wymawiać, sylabizować, artykułować
wyrażać
wyznawać, dawać wyraz, reprezentować, być wyrazicielem
objawiać
objawiać, okazywać, ujawniać, zdradzać, pokazywać, wykazywać, przejawiać, demonstrować, manifestować, uzewnętrzniać
wyrazić
wyrazić
okazywać
okazywać, uwidaczniać, chwalić się, demonstrować, manifestować, obnosić się, wybijać się, lansować się, afiszować się, popisywać się, uzewnętrzniać, zwracać uwagę, wystawiać na pokaz
ustalać
ustalać, określać, wyznaczać, definiować, precyzować, uściślać, formułować
ujmować
ujmować, ustalać, wskazywać, wymieniać, precyzować, uściślać, wypowiadać, formułować, przedstawiać, konkretyzować
ewokować
ewokować, obrazować, ilustrować, objaśniać, tłumaczyć, wyjaśniać, dawać obraz, naświetlać, przedstawiać, wizualizować, rzucać światło
nazywać
nazywać, znaczyć, oznaczać, zdradzać, obejmować, określać, wskazywać, implikować, świadczyć, być wyrazem, przedstawiać, symbolizować, być przejawem, zwracać uwagę, zawierać w sobie
pokazać
pokazać, objawiać, przejawiać, dawać wyraz, manifestować, uzewnętrzniać
podawać
podawać, powtarzać, wykładać, komunikować, przekazywać, rozgłaszać, dzielić się
dukać
dukać, wymawiać, sylabizować, artykułować
mówić
mówić, wymawiać, sylabizować, artykułować
obnażać
obnażać, okazywać, oznaczać, ujawniać, ukazywać, zdradzać, pokazywać, odsłaniać, świadczyć, być wyrazem, uwidoczniać, znamionować, demonstrować, manifestować, być przejawem, uzewnętrzniać
W naszym słowniku znajduje się 90 synonimów dla słowa: "wyrażać". Między innymi: nazywać, podawać, pokazać. Słowo "wyrażać" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 14 różnych kategorii według znaczeń.