Synonim wyrażać zgodę

Lista synonimów do wyrażać zgodę:


uznawać, dozwalać, folgować, obstawać, popierać, pozwalać, zezwalać, aprobować, pochwalać, tolerować, akceptować, dopuszczać, pisać się, pobłażać, przyjmować, przystawać, przyzwalać, utrzymywać, godzić się, potwierdzać, ratyfikować, umożliwiać, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, koncesjonować, przyklaskiwać, opowiadać się, udzielać zgody, przychylać się, uznawać za dobre, patrzeć przez palce, być tego samego zdania

Synonimy do "wyrażać zgodę" z podziałem na kategorie:


pozwalać
pozwalać, aprobować, akceptować, zgadzać się, przyklaskiwać, udzielać zgody, być tego samego zdania
uznawać
uznawać, popierać, pozwalać, aprobować, pochwalać, akceptować, przyjmować, przystawać, godzić się, potwierdzać, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, przyklaskiwać, opowiadać się, przychylać się
pisać się
pisać się, godzić się, zgadzać się, udzielać zgody, przychylać się
dozwalać
dozwalać, folgować, pozwalać, zezwalać, aprobować, akceptować, dopuszczać, pobłażać, przystawać, przyzwalać, godzić się, umożliwiać, zgadzać się, koncesjonować, przyklaskiwać, przychylać się, patrzeć przez palce
obstawać
obstawać, pozwalać, aprobować, akceptować, pisać się, przystawać, godzić się, zgadzać się, przyklaskiwać, udzielać zgody, przychylać się, być tego samego zdania
W naszym słowniku znajduje się 33 synonimów dla wyrażenia: "wyrażać zgodę". Między innymi: folgować, obstawać, popierać. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.