1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wytrwały"

Synonim wytrwały


Synonimy do "wytrwały":


fest, mocny, pilny, pomny, silny, czynny, dbały, oporny, stały, trudny, twardy, upalny, uparty, wierny, wredny, znojny, żwawy, dzielny, gorliwy, mozolny, mężny, mściwy, odporny, skwarny, solenny, solidny, stalowy, słowny, trwały, uczciwy, uważny, żmudny, ciężki, grzeczny, kurczowy, mrówczy, odważny, poważny, prężny, rzetelny, spokojny, sumienny, syzyfowy, zacięty, zajadły, zapalony, zażarty, zjadliwy, łagodny, śmiały, żarliwy, żelazny, cierpliwy, natrętny, niełatwy, opanowany, ostrożny, pracowity, przezorny, rozsądny, roztropny, rozważny, stanowczy, stateczny, wstrętny, wyciszony, wyważony, zaciekły, zapiekły, zawzięty, dokuczliwy, energiczny, fanatyczny, natarczywy, nienaganny, nieugięty, niezdobyty, niezmienny, niezłomny, tytaniczny, wytężony, zagorzały, złośliwy, kłopotliwy, niepokonany, nieulękły, niezrażony, niezłamany, przykładny, skrupulatny, uciążliwy, umiarkowany, wymagający, wytrzymały, zachowawczy, zahartowany, zdecydowany, bezpardonowy, konsekwentny, niestrudzony, niewzruszony, obowiązkowy, zdeklarowany, zgorzkniały, nieujarzmiony, nieustraszony, nieustępliwy, niezmordowany, pracochłonny, skomplikowany, systematyczny, zapamiętały, zatwardziały, benedyktyński, nieposkromiony, nieprzejednany, odpowiedzialny, pełen zapału, zacietrzewiony, zaprzysięgły, niezniechęcony, niezwyciężony, prześladujący, trzeźwo myślący, niezwykle pracowity, zachowujący spokój

Odmiana słowa "wytrwały":


wytrwały, niewytrwale, niewytrwali, niewytrwała, niewytrwałą, niewytrwałe, niewytrwałego, niewytrwałej, niewytrwałemu, niewytrwały, niewytrwałych, niewytrwałym, niewytrwałymi, wytrwale, wytrwali, wytrwała, wytrwałą, wytrwałe, wytrwałego, wytrwałej, wytrwałemu, wytrwałych, wytrwałym, wytrwałymi

Synonimy do "wytrwały" z podziałem na kategorie:


znojny

znojny, mozolny, mrówczy, cierpliwy, tytaniczny, benedyktyński, niezwykle pracowity

dzielny

dzielny, odporny, nieugięty, niezłomny, niezrażony, niestrudzony

uparty

uparty, zacięty, zawzięty, nieugięty, niestrudzony, nieustępliwy, zatwardziały, nieprzejednany

stały

stały, wierny, trwały, niezmienny

mozolny

mozolny, mrówczy, spokojny, łagodny, cierpliwy, opanowany, wyciszony, wytrzymały, benedyktyński, zachowujący spokój

pilny

pilny, pomny, czynny, dbały, solenny, solidny, słowny, uczciwy, uważny, grzeczny, poważny, rzetelny, sumienny, ostrożny, pracowity, przezorny, rozsądny, roztropny, rozważny, stateczny, wyważony, nienaganny, przykładny, umiarkowany, obowiązkowy, odpowiedzialny, trzeźwo myślący

fest

fest, mocny, silny, twardy, żwawy, odporny, stalowy, prężny, energiczny, wytrzymały, niewzruszony

oporny

oporny, trudny, znojny, mozolny, żmudny, ciężki, mrówczy, syzyfowy, cierpliwy, niełatwy, pracowity, tytaniczny, wytężony, kłopotliwy, skrupulatny, uciążliwy, wymagający, pracochłonny, skomplikowany, benedyktyński

mocny

mocny, silny, dzielny, odporny, niezłomny, wytrzymały, zahartowany, niezmordowany
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: