Synonim wzór

Lista synonimów do wzór:


gust, haft, moda, muza, okaz, plan, poza, rzut, smak, styl, szyk, test, wena, casus, fason, forma, kanon, kanwa, kazus, klasa, krój, miara, model, motyw, norma, obraz, prawo, ranga, rząd, szkic, sznyt, trend, deseń, dogmat, format, ideał, klisza, modła, namowa, pomiar, poziom, próba, rodzaj, sprawa, sztuka, tester, unikat, wpływ, wzorek, zasada, zestaw, egzamin, funkcja, kopiał, makieta, maniera, pozycja, projekt, prośba, przepis, próbka, rarytas, recepta, reguła, rysunek, schemat, sposób, szablon, sztanca, wypadek, wzornik, wzorzec, algorytm, archetyp, eksponat, formuła, jakość, ornament, podstawa, prawzór, probierz, prototyp, rozkład, standard, sugestia, zbadanie, związek, autorytet, charakter, elegancja, formułka, instancja, komentarz, kryterium, przykład, przypadek, receptura, stereotyp, wartość, znaczenie, dobry smak, egzemplarz, ilustracja, inspiracja, instrukcja, sprawdzian, wyszywanka, wyznacznik, eksperyment, natchnienie, pierwowzór, powiązanie, sugerowanie, dokumentacja, fasadowość, specyfikacja, wytworność, zależność, rozplanowanie, artykuł wiary, doświadczenie, pokrewieństwo, wstawiennictwo, egzemplifikacja, pierwsza wersja, zapał twórczy, nienaturalność, poczucie piękna, szczebel władzy, punkt odniesienia, rysunek techniczny

Odmiana słowa wzór:


wzór, wzorach, wzorami, wzorem, wzorom, wzorowi, wzorów, wzoru, wzory, wzorze

Synonimy do "wzór" z podziałem na kategorie:


model
model, projekt, schemat, wzorzec, algorytm
wzór
deseń, wzorek
forma
forma, krój, model, szablon, wzornik
styl
styl, forma, krój, sznyt, modła
kanon
kanon, wzorzec
okaz
okaz, model, wypadek, wzorzec, archetyp, prawzór, prototyp, standard, instancja, przykład, przypadek, ilustracja, pierwowzór, pierwsza wersja
moda
moda, styl, fason, forma, klasa, krój, sznyt, maniera
fason
fason, forma, model, modła, szablon, wzornik, wzorzec
haft
haft, ornament, wyszywanka
muza
muza, wena, namowa, wpływ, wzorzec, sugestia, inspiracja, natchnienie, sugerowanie, zapał twórczy
gust
gust, smak, styl, szyk, fason, klasa, model, ranga, rząd, format, poziom, maniera, pozycja, jakość, autorytet, elegancja, znaczenie, dobry smak, wytworność, poczucie piękna
miara
miara, reguła, podstawa, probierz, kryterium, sprawdzian, wyznacznik
poza
poza, styl, fason, forma, klasa, rodzaj, maniera, sposób, fasadowość, nienaturalność
motyw
motyw
test
test, miara, probierz, kryterium, sprawdzian, wyznacznik
plan
plan, rzut, model, szkic, makieta, projekt, rysunek, schemat, wzorzec, prototyp, rozkład, dokumentacja, rozplanowanie, rysunek techniczny
kanwa
kanwa, model, klisza, schemat, stereotyp
W naszym słowniku znajduje się 131 synonimów dla słowa: "wzór". Między innymi: moda, muza, okaz. Słowo "wzór" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 17 różnych kategorii według znaczeń.