1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wzgląd"

Synonim wzgląd


Synonimy do "wzgląd":


mir, lęk, pole, trud, cecha, motyw, obawa, racja, rozum, sfera, spryt, uwaga, zgryz, aspekt, asumpt, doping, dowcip, dozór, estyma, geneza, impuls, napęd, obrona, ogląd, opieka, piecza, powaga, powód, smutek, strach, strona, troska, trwoga, atencja, atrybut, bodziec, cześć, czynnik, koncept, nadzór, ochrona, osłona, pietyzm, respekt, rozwaga, udręka, ujęcie, uznanie, baczenie, bojaźń, kontrola, korzenie, kuratela, parametr, patronat, podnieta, podstawa, posłuch, przymiot, staranie, szacunek, względy, zgryzota, motywacja, niepokój, początek, podłoże, protekcja, przyczyna, rozsądek, uważanie, zagwozdka, źródło, baczność, czujność, dbałość, obserwacja, poważanie, rewerencja, spojrzenie, strapienie, utrzymanie, wyznacznik, zabieganie, perspektywa, pomyślunek, uszanowanie, własność, zatroskanie, determinanta, inteligencja, koncentracja, pielęgnacja, poszanowanie, uzasadnienie, okoliczność, ostrożność, przezorność, troskliwość, ubezpieczenie, uwarunkowanie, punkt widzenia, właściwość, zabezpieczenie, zaniepokojenie, opiekuńczość, spiritus movens, zainteresowanie, czynnik sprawczy, zapobiegliwość, mądrość życiowa

Odmiana słowa "wzgląd":


wzgląd, względach, względami, względem, względom, względowi, względów, względu, względy, względzie

Synonimy do "wzgląd" z podziałem na kategorie:


uwaga

uwaga, atencja, baczenie, baczność, czujność

wzgląd

okoliczność

pole

pole, cecha, sfera, aspekt, ogląd, strona, atrybut, ujęcie, parametr, przymiot, spojrzenie, perspektywa, własność, punkt widzenia, właściwość

mir

mir, uwaga, estyma, opieka, powaga, troska, atencja, cześć, pietyzm, respekt, uznanie, baczenie, posłuch, szacunek, względy, uważanie, poważanie, rewerencja, uszanowanie, poszanowanie

motyw

motyw, racja, asumpt, doping, impuls, napęd, powód, bodziec, podnieta, przyczyna, determinanta, uzasadnienie, czynnik sprawczy

czynnik

czynnik, wyznacznik, determinanta, okoliczność, uwarunkowanie

dozór

dozór, obrona, opieka, piecza, troska, nadzór, ochrona, osłona, baczenie, kontrola, kuratela, patronat, protekcja, dbałość, utrzymanie, pielęgnacja, troskliwość, ubezpieczenie, zabezpieczenie, opiekuńczość

rozum

rozum, spryt, dowcip, koncept, rozwaga, rozsądek, pomyślunek, inteligencja, ostrożność, przezorność, zapobiegliwość, mądrość życiowa

lęk

lęk, trud, obawa, uwaga, zgryz, opieka, piecza, smutek, strach, troska, trwoga, atencja, ochrona, udręka, baczenie, bojaźń, patronat, staranie, zgryzota, niepokój, protekcja, zagwozdka, dbałość, strapienie, zabieganie, zatroskanie, troskliwość, zaniepokojenie, opiekuńczość, zainteresowanie

aspekt

aspekt, powód, strona, okoliczność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: