1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "względy"

Synonim względy


Synonimy do "względy":


mir, kult, waga, hołd, pomoc, praca, ranga, salut, uwaga, aplauz, awanse, estyma, opieka, podziw, powaga, serwis, sława, troska, ukłon, wpływ, łaska, atencja, cześć, dobroć, pietyzm, pokłon, respekt, usługa, uznanie, wzgląd, zachwyt, adoracja, baczenie, litość, majestat, poparcie, posłuch, prestiż, splendor, szacunek, służba, wzięcie, admiracja, afirmacja, autorytet, godność, reputacja, uważanie, znaczenie, dobra wola, pojednanie, poważanie, powodzenie, przysługa, rewerencja, sprzyjanie, wybaczenie, uszanowanie, uwielbienie, grzeczność, namaszczenie, poszanowanie, pozdrowienie, przebaczenie, uprzejmości, uprzejmość, łagodność, doniosłość, dostojeństwo, miłosierdzie, nabożeństwo, popularność, serdeczność, współczucie, życzliwość, oddanie honoru, przychylność, czołobitność, wielkoduszność, podporządkowanie, życzliwe nastawienie

Odmiana słowa "względy":


względy, względach, względami, względom, względów

Synonimy do "względy" z podziałem na kategorie:


mir

mir, estyma, powaga, atencja, cześć, respekt, uznanie, szacunek, uważanie, poważanie, uszanowanie

względy

życzliwość

awanse

awanse, uprzejmości

łaska

łaska, dobroć, litość, pojednanie, przysługa, wybaczenie, przebaczenie, łagodność, miłosierdzie, współczucie, wielkoduszność

pomoc

pomoc, praca, serwis, łaska, usługa, służba, przysługa, grzeczność, uprzejmość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: