1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "założyć"

Synonim założyć


Synonimy do "założyć":


dać, oddać, ubrać, wdziać, darować, napiąć, odgiąć, posłać, ustawić, wyrazić, narzucić, otworzyć, postawić, przyjąć, stworzyć, utworzyć, uwierzyć, wytoczyć, wywiesić, wznieść, włożyć, zarzucić, zawiesić, zdążyć, domniemać, nałożyć, ofiarować, opracować, podarować, położyć, przekazać, rozstawić, rozsunąć, rozwinąć, uformować, ufundować, uprzedzić, uruchomić, urządzić, ustanowić, usytuować, wmontować, wykreować, wyrównać, wyłożyć, zamierzyć, zamyślić, zawierzyć, zawiązać, postanowić, przyodziać, rozkurczyć, rozłożyć, spowodować, wprowadzić, wygładzić, wyprzedzić, zamontować, zaplanować, zarządzić, dociągnąć, naciągnąć, poprowadzić, przewidzieć, przeznaczyć, przypuścić, rozmieścić, rozścielić, wyciągnąć, wyprostować, zrealizować, przysposobić, rozciągnąć, rozprostować, sprezentować, zaaranżować, zainstalować, zorganizować, przeciągnąć, przeprowadzić, ukonstytuować, ułożyć plan, zaprojektować, powziąć zamiar, powołać do życia, sporządzić harmonogram

Odmiana słowa "założyć":


założyć, niezałożeni, niezałożenia, niezałożeniach, niezałożeniami, niezałożenie, niezałożeniem, niezałożeniom, niezałożeniu, niezałożeń, niezałożona, niezałożoną, niezałożone, niezałożonego, niezałożonej, niezałożonemu, niezałożony, niezałożonych, niezałożonym, niezałożonymi, założą, założeni, założenia, założeniach, założeniami, założenie, założeniem, założeniom, założeniu, założeń, założę, założona, założoną, założone, założonego, założonej, założonemu, założono, założony, założonych, założonym, założonymi, założy, założycie, założyli, założyliby, założylibyście, założylibyśmy, założyliście, założyliśmy, założył, założyła, założyłaby, założyłabym, założyłabyś, założyłam, założyłaś, założyłby, założyłbym, założyłbyś, założyłem, założyłeś, założyło, założyłoby, założyły, założyłyby, założyłybyście, założyłybyśmy, założyłyście, założyłyśmy, założymy, założysz, założywszy, załóż, załóżcie, załóżcież, załóżmy, załóżmyż, załóżże

Synonimy do "założyć" z podziałem na kategorie:


założyć

zaplanować, przewidzieć, zaprojektować

ubrać

ubrać, wdziać, włożyć, przyodziać

ufundować

ufundować

ustanowić

ustanowić

napiąć

napiąć, odgiąć, posłać, ustawić, postawić, wytoczyć, wywiesić, zawiesić, położyć, rozstawić, rozsunąć, rozwinąć, uruchomić, wyrównać, wyłożyć, rozkurczyć, rozłożyć, wygładzić, naciągnąć, rozmieścić, rozścielić, wyciągnąć, wyprostować, rozciągnąć, rozprostować, przeciągnąć

dać

dać, oddać, darować, wyrazić, ofiarować, podarować, przekazać, ufundować, sprezentować

narzucić

narzucić, otworzyć, stworzyć, uformować, ufundować, ustanowić, postanowić, spowodować, wprowadzić, zarządzić, ukonstytuować, powołać do życia

zdążyć

zdążyć, uprzedzić, wyprzedzić, zaplanować, przewidzieć

włożyć

włożyć, nałożyć

przyjąć

przyjąć, uwierzyć, domniemać, zawierzyć, zaplanować, przypuścić

otworzyć

otworzyć, utworzyć, wznieść, ufundować, ustanowić, usytuować, zawiązać, zorganizować, ukonstytuować, zaprojektować, powołać do życia

opracować

opracować, zamierzyć, zamyślić, postanowić, zaplanować, ułożyć plan, zaprojektować, powziąć zamiar, sporządzić harmonogram

utworzyć

utworzyć, urządzić, wykreować, zawiązać, zaplanować, rozmieścić, zrealizować, przysposobić, zaaranżować, zorganizować, przeprowadzić, ukonstytuować, powołać do życia
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: