1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zaśniedziały"

Synonim zaśniedziały

Lista synonimów do zaśniedziały:


dawny, wywiany, zepsuty, zużyty, antyczny, niemodny, pradawny, prastary, pierwotny, archaiczny, niewczesny, prawieczny, prymitywny, starodawny, zmurszały, rozproszony, starej daty, starożytny, zwietrzały, zamierzchły, zapóźniony, anachroniczny, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przebrzmiały, przedpotopowy, przestarzały, staroświecki, prehistoryczny, zdezaktualizowany, wycofany z użycia

Odmiana słowa zaśniedziały:


zaśniedziały, niezaśniedziali, niezaśniedziała, niezaśniedziałą, niezaśniedziałe, niezaśniedziałego, niezaśniedziałej, niezaśniedziałemu, niezaśniedziały, niezaśniedziałych, niezaśniedziałym, niezaśniedziałymi, zaśniedziali, zaśniedziała, zaśniedziałą, zaśniedziałe, zaśniedziałego, zaśniedziałej, zaśniedziałemu, zaśniedziałych, zaśniedziałym, zaśniedziałymi

Synonimy do zaśniedziały z podziałem na kategorie:


niewczesny
niewczesny, starodawny, zapóźniony, anachroniczny, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przebrzmiały, zdezaktualizowany
dawny
dawny, niewczesny, starodawny, zwietrzały, zapóźniony, anachroniczny, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przebrzmiały, przestarzały, staroświecki, zdezaktualizowany, wycofany z użycia
wywiany
wywiany, zepsuty, zmurszały, rozproszony, zwietrzały
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: