1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zakładać"

Synonim zakładać


Synonimy do "zakładać":


czuć, obuć, ufać, przeć, robić, słać, woleć, chcieć, gdybać, liczyć, marzyć, radzić, wzuwać, budować, dążyć, kreować, kupować, kłaść, mniemać, myśleć, napinać, odginać, potrzeba, sięgać, stawiać, sądzić, tworzyć, ubierać, ustalać, ustawić, uważać, walczyć, wierzyć, wymagać, wznosić, zawalać, zawijać, chorować, dociekać, erygować, formować, fundować, gonić za, mianować, montować, odziewać, otwierać, planować, poddawać, podsuwać, pojmować, pokrywać, pragnąć, rozsuwać, rozumieć, rozwijać, składać, stanowić, strzelać, stwarzać, sytuować, szykować, układać, wdziewać, wkładać, wybierać, wyczuwać, wyrabiać, wytaczać, zamawiać, zarzucać, zgadywać, łaknąć, ciągnąć, miarkować, naciągać, nakładać, odgadywać, określać, podrzucać, podszywać, powodować, powstawać, pożądać, prowadzić, rozważać, rwać się, sugerować, suponować, twierdzić, urządzać, usiłować, wyciągać, wykładać, wywieszać, wyznaczać, zamierzać, zastawiać, zauważać, zawierzać, zawieszać, akceptować, aranżować, częstować, dopuszczać, dostrzegać, finansować, instalować, krzyżować, powoływać, precyzować, preferować, produkować, przeczuwać, przyjmować, realizować, rozciągać, rozkurczać, rozkładać, rozstawiać, spekulować, stwierdzać, umieszczać, uruchamiać, ustanawiać, utrzymywać, uważać za, uściślać, wprowadzać, wygładzać, zarządzać, załamywać, załatwiać, domniemywać, formułować, godzić się, konstatować, konstruować, lokalizować, mieć apetyt, mieć chęć, mieć zamiar, naprowadzać, organizować, podpowiadać, potrzebować, przeciągać, przewidywać, rozpatrywać, rozścielać, sponsorować, sporządzać, spostrzegać, wmontowywać, wyrównywać, zawiązywać, determinować, głowić się, konstytuować, mieć ochotę, napalić się, nie odrzucać, przedkładać, przyodziewać, przypuszczać, rozmieszczać, ubiegać się, umiejscawiać, odczuwać brak, przeprowadzać, przygotowywać, przysposabiać, snuć domysły, upewniać się, wyprostowywać, życzyć sobie, domyślać się, mieć na myśli, rozprostowywać, skłaniać się, brać pod uwagę, podawać z góry, spodziewać się, określać miejsce, uświadamiać sobie, żywić przekonanie, pokładać nadzieję, zachodzić w głowę, powoływać do życia, składać zamówienie, zdawać sobie sprawę, brać za dobrą monetę, powoływać do istnienia, wychodzić z założenia, umieszczać w określonym punkcie

Odmiana słowa "zakładać":


zakładać, niezakładająca, niezakładającą, niezakładające, niezakładającego, niezakładającej, niezakładającemu, niezakładający, niezakładających, niezakładającym, niezakładającymi, niezakładana, niezakładaną, niezakładane, niezakładanego, niezakładanej, niezakładanemu, niezakładani, niezakładania, niezakładaniach, niezakładaniami, niezakładanie, niezakładaniem, niezakładaniom, niezakładaniu, niezakładany, niezakładanych, niezakładanym, niezakładanymi, niezakładań, zakłada, zakładacie, zakładaj, zakładają, zakładając, zakładająca, zakładającą, zakładające, zakładającego, zakładającej, zakładającemu, zakładający, zakładających, zakładającym, zakładającymi, zakładajcie, zakładajcież, zakładajmy, zakładajmyż, zakładajże, zakładali, zakładaliby, zakładalibyście, zakładalibyśmy, zakładaliście, zakładaliśmy, zakładał, zakładała, zakładałaby, zakładałabym, zakładałabyś, zakładałam, zakładałaś, zakładałby, zakładałbym, zakładałbyś, zakładałem, zakładałeś, zakładało, zakładałoby, zakładały, zakładałyby, zakładałybyście, zakładałybyśmy, zakładałyście, zakładałyśmy, zakładam, zakładamy, zakładana, zakładaną, zakładane, zakładanego, zakładanej, zakładanemu, zakładani, zakładania, zakładaniach, zakładaniami, zakładanie, zakładaniem, zakładaniom, zakładaniu, zakładano, zakładany, zakładanych, zakładanym, zakładanymi, zakładań, zakładasz

Synonimy do "zakładać" z podziałem na kategorie:


tworzyć

tworzyć, urządzać, aranżować, organizować, zawiązywać, konstytuować, powoływać do życia

wznosić

wznosić, erygować, fundować

mniemać

mniemać, sądzić, wierzyć, uważać za, przypuszczać, żywić przekonanie

obuć

obuć, nakładać

otwierać

otwierać

ustalać

ustalać, podawać z góry

suponować

suponować, przypuszczać

urządzać

urządzać, ustanawiać

przeć

przeć, woleć, chcieć, marzyć, dążyć, potrzeba, sięgać, walczyć, wymagać, chorować, gonić za, planować, pragnąć, wybierać, zamawiać, łaknąć, pożądać, rwać się, usiłować, zamierzać, preferować, mieć apetyt, mieć chęć, mieć zamiar, potrzebować, mieć ochotę, napalić się, przedkładać, ubiegać się, odczuwać brak, życzyć sobie, skłaniać się, składać zamówienie

stawiać

stawiać, tworzyć, wznosić, erygować, formować, fundować, mianować, stanowić, wyznaczać, częstować, finansować, ustanawiać, sponsorować, konstytuować, powoływać do życia

sytuować

sytuować, lokalizować, umiejscawiać, określać miejsce, umieszczać w określonym punkcie

ubierać

ubierać, odziewać, wdziewać, nakładać

kreować

kreować, tworzyć, planować, szykować, prowadzić, urządzać, aranżować, realizować, organizować, zawiązywać, konstytuować, rozmieszczać, przygotowywać, przysposabiać, powoływać do życia

zakładać

akceptować, dopuszczać, przyjmować, utrzymywać, godzić się, nie odrzucać

czuć

czuć, gdybać, liczyć, mniemać, sądzić, wierzyć, dociekać, strzelać, wyczuwać, zgadywać, miarkować, odgadywać, suponować, przeczuwać, spekulować, domniemywać, przewidywać, głowić się, przypuszczać, snuć domysły, domyślać się, spodziewać się, żywić przekonanie, zachodzić w głowę

słać

słać, kłaść, napinać, odginać, stawiać, ustawić, rozsuwać, rozwijać, wytaczać, naciągać, wyciągać, wykładać, wywieszać, zawieszać, rozciągać, rozkurczać, rozkładać, rozstawiać, uruchamiać, wygładzać, przeciągać, rozścielać, wyrównywać, rozmieszczać, wyprostowywać, rozprostowywać

radzić

radzić, mniemać, sądzić, uważać, wierzyć, poddawać, podsuwać, miarkować, podrzucać, sugerować, suponować, domniemywać, naprowadzać, podpowiadać, przypuszczać, żywić przekonanie

robić

robić, budować, tworzyć, formować, fundować, montować, składać, stwarzać, układać, wyrabiać, powstawać, urządzać, aranżować, powoływać, produkować, ustanawiać, konstruować, organizować, sporządzać, zawiązywać, konstytuować, przygotowywać, powoływać do życia

ufać

ufać, kupować, mniemać, sądzić, wierzyć, miarkować, suponować, zawierzać, domniemywać, przypuszczać, żywić przekonanie, pokładać nadzieję, brać za dobrą monetę

budować

budować, stawiać, wznosić, erygować, fundować

wzuwać

wzuwać, wkładać

wkładać

wkładać, nakładać

kłaść

kłaść, montować, wkładać, ciągnąć, prowadzić, instalować, wmontowywać, przeprowadzać

zawijać

zawijać, podszywać, krzyżować, załamywać

zawalać

zawalać, pokrywać, zarzucać, zastawiać, rozkładać
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: