1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zapóźniony"

Synonim zapóźniony


Synonimy do "zapóźniony":


dawny, zużyty, antyczny, niemodny, pradawny, prastary, pierwotny, archaiczny, niewczesny, prawieczny, prymitywny, starodawny, nieaktualny, starej daty, starożytny, zwietrzały, zamierzchły, anachroniczny, nie na czasie, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przebrzmiały, przedpotopowy, przestarzały, staroświecki, prehistoryczny, zaśniedziały, zdezaktualizowany, wycofany z użycia

Odmiana słowa "zapóźniony":


zapóźniony, niezapóźnieni, niezapóźniona, niezapóźnioną, niezapóźnione, niezapóźnionego, niezapóźnionej, niezapóźnionemu, niezapóźniony, niezapóźnionych, niezapóźnionym, niezapóźnionymi, zapóźnieni, zapóźniona, zapóźnioną, zapóźnione, zapóźnionego, zapóźnionej, zapóźnionemu, zapóźnionych, zapóźnionym, zapóźnionymi

Synonimy do "zapóźniony" z podziałem na kategorie:


niewczesny

niewczesny, starodawny, anachroniczny, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przebrzmiały, zaśniedziały, zdezaktualizowany

dawny

dawny, niewczesny, starodawny, zwietrzały, anachroniczny, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przebrzmiały, przestarzały, staroświecki, zaśniedziały, zdezaktualizowany, wycofany z użycia
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: