1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zapał"

Synonim zapał


Synonimy do "zapał":


dar, lot, moc, mus, tok, amok, atak, bieg, buta, dryg, duch, duma, hart, ikra, plan, pęd, ruch, rytm, wola, żar, afekt, chuć, ciąg, furia, gniew, hobby, impet, jazda, mania, myśl, napad, pasja, popyt, poryw, pycha, rezon, siła, swada, szał, tempo, tłok, ucisk, werwa, wigor, apetyt, bakcyl, bigiel, chcica, chęć, ferwor, głód, impuls, kaprys, krzepa, morale, nacisk, napór, napęd, ochota, odwaga, ogień, oskoma, parcie, popęd, pożar, presja, rankor, szwung, talent, wybuch, wymach, zamach, zamiar, zapęd, ścisk, animusz, bodziec, chrapka, chętka, decyzja, ekstaza, energia, euforia, koncept, napływ, pociąg, podjazd, pomysł, projekt, przymus, rozkosz, rozmach, rozpęd, warunki, zachwyt, zadatek, zamysł, zapędy, zdrowie, ślinka, żyłka, żądza, ciągota, dynamika, dynamizm, instynkt, intencja, inwencja, kondycja, złość, entuzjazm, gorączka, hardość, kontenans, paroksyzm, pilność, pośpiech, przypływ, płomień, sentyment, smykałka, tęsknota, zacięcie, zadufanie, żywość, ciśnienie, ekscytacja, gotowość, napuszenie, ożywienie, pchnięcie, poruszenie, pragnienie, przejęcie, rzutkość, uniesienie, upodobanie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, wzruszenie, gorliwość, krzątanina, nagły ruch, obrotność, podniecenie, pomyślunek, pożądanie, rozjuszenie, temperament, uzdolnienie, widzimisię, zaradność, poirytowanie, prężność, skłonność, zaciętość, zamiłowanie, żarliwość, namiętność, predyspozycja, rozsierdzenie, skwapliwość, wyniosłość, zapamiętanie, zawziętość, zdenerwowanie, dynamiczność, gwałtowność, niepokorność, pomysłowość, posuwanie się, płomienność, wściekłość, zainteresowanie, żywiołowość, obowiązkowość, pewność siebie, przedsiębiorczość, poruszenie emocjonalne

Odmiana słowa "zapał":


zapał, zapale, zapałach, zapałami, zapałem, zapałom, zapałowi, zapałów, zapału, zapały

Synonimy do "zapał" z podziałem na kategorie:


ikra

ikra, swada, werwa, wigor, bigiel, animusz, energia

furia

furia, poryw, werwa, chęć, ferwor, szwung, zacięcie, przejęcie, uniesienie

wola

wola, hobby, chęć, ochota, zapęd, zapędy, pragnienie, zamiłowanie, zainteresowanie

zapał

euforia, zachwyt, entuzjazm, uniesienie

żar

żar, pasja, ogień, entuzjazm, gorliwość

plan

plan, myśl, pasja, poryw, chęć, zamiar, zapęd, euforia, koncept, pomysł, projekt, zamysł, intencja

duch

duch, morale, odwaga, gorliwość

moc

moc, ikra, impet, rezon, siła, werwa, wigor, bigiel, odwaga, animusz, energia, rozmach, dynamika, dynamizm, inwencja, żywość, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, prężność, dynamiczność, pomysłowość, żywiołowość, przedsiębiorczość

amok

amok, pęd, ruch, furia, gniew, pasja, poryw, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, rankor, szwung, złość, entuzjazm, zacięcie, przejęcie, uniesienie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, rozjuszenie, poirytowanie, rozsierdzenie, zdenerwowanie, wściekłość

ruch

ruch, popęd, żądza, gorączka, ożywienie, poruszenie, krzątanina, podniecenie, namiętność

mus

mus, pęd, furia, poryw, siła, szał, ucisk, werwa, ferwor, nacisk, napór, parcie, popęd, presja, szwung, ścisk, przymus, entuzjazm, zacięcie, ciśnienie, pchnięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch

lot

lot, bieg, pęd, ruch, furia, impet, jazda, popyt, poryw, szał, tempo, tłok, werwa, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, bodziec, napływ, podjazd, entuzjazm, pośpiech, zacięcie, uniesienie, posuwanie się

pęd

pęd, furia, poryw, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, szwung, żądza, instynkt, entuzjazm, gorączka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, namiętność

atak

atak, pęd, afekt, furia, napad, poryw, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, szwung, wybuch, zachwyt, entuzjazm, paroksyzm, przypływ, zacięcie, przejęcie, uniesienie

buta

buta, duma, ikra, pycha, rezon, swada, werwa, wigor, bigiel, animusz, energia, hardość, kontenans, zadufanie, napuszenie, wyniosłość, niepokorność, pewność siebie

tok

tok, bieg, dryg, pęd, rytm, ciąg, furia, hobby, impet, poryw, szał, tempo, werwa, bakcyl, chęć, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, szwung, wymach, zamach, zapęd, bodziec, pociąg, rozpęd, ciągota, entuzjazm, sentyment, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, upodobanie, nagły ruch, skłonność, zamiłowanie, zainteresowanie

afekt

afekt, furia, poryw, szał, ferwor, ekstaza, euforia, rozkosz, zachwyt, ekscytacja, przejęcie, uniesienie, wzruszenie, podniecenie, poruszenie emocjonalne

dar

dar, dryg, pęd, furia, poryw, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, szwung, talent, warunki, zadatek, żyłka, kondycja, entuzjazm, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, uzdolnienie, predyspozycja
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: