1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zapał"

Synonim zapał

Lista synonimów do zapał:


dar, lot, moc, mus, tok, amok, atak, bieg, buta, dryg, duch, duma, hart, ikra, plan, pęd, ruch, rytm, wola, żar, afekt, chuć, ciąg, furia, gniew, hobby, impet, jazda, mania, myśl, napad, pasja, popyt, poryw, pycha, rezon, siła, swada, szał, tempo, tłok, ucisk, werwa, wigor, apetyt, bakcyl, bigiel, chcica, chęć, ferwor, głód, impuls, kaprys, krzepa, morale, nacisk, napór, napęd, ochota, odwaga, ogień, oskoma, parcie, popęd, pożar, presja, rankor, szwung, talent, wybuch, wymach, zamach, zamiar, zapęd, ścisk, animusz, bodziec, chrapka, chętka, decyzja, ekstaza, energia, euforia, koncept, napływ, pociąg, podjazd, pomysł, projekt, przymus, rozkosz, rozmach, rozpęd, warunki, zachwyt, zadatek, zamysł, zapędy, zdrowie, ślinka, żyłka, żądza, ciągota, dynamika, dynamizm, instynkt, intencja, inwencja, kondycja, złość, entuzjazm, gorączka, hardość, kontenans, paroksyzm, pilność, pośpiech, przypływ, płomień, sentyment, smykałka, tęsknota, zacięcie, zadufanie, żywość, ciśnienie, ekscytacja, gotowość, napuszenie, ożywienie, pchnięcie, poruszenie, pragnienie, przejęcie, rzutkość, uniesienie, upodobanie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, wzruszenie, gorliwość, krzątanina, nagły ruch, obrotność, podniecenie, pomyślunek, pożądanie, rozjuszenie, temperament, uzdolnienie, widzimisię, zaradność, poirytowanie, prężność, skłonność, zaciętość, zamiłowanie, żarliwość, namiętność, predyspozycja, rozsierdzenie, skwapliwość, wyniosłość, zapamiętanie, zawziętość, zdenerwowanie, dynamiczność, gwałtowność, niepokorność, pomysłowość, posuwanie się, płomienność, wściekłość, zainteresowanie, żywiołowość, obowiązkowość, pewność siebie, przedsiębiorczość, poruszenie emocjonalne

Odmiana słowa zapał:


zapał, zapale, zapałach, zapałami, zapałem, zapałom, zapałowi, zapałów, zapału, zapały

Synonimy do zapał z podziałem na kategorie:


ikra
ikra, swada, werwa, wigor, bigiel, animusz, energia
furia
furia, poryw, werwa, chęć, ferwor, szwung, zacięcie, przejęcie, uniesienie
wola
wola, hobby, chęć, ochota, zapęd, zapędy, pragnienie, zamiłowanie, zainteresowanie
zapał
euforia, zachwyt, entuzjazm, uniesienie
żar
żar, pasja, ogień, entuzjazm, gorliwość
plan
plan, myśl, pasja, poryw, chęć, zamiar, zapęd, euforia, koncept, pomysł, projekt, zamysł, intencja
duch
duch, morale, odwaga, gorliwość
moc
moc, ikra, impet, rezon, siła, werwa, wigor, bigiel, odwaga, animusz, energia, rozmach, dynamika, dynamizm, inwencja, żywość, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, prężność, dynamiczność, pomysłowość, żywiołowość, przedsiębiorczość
amok
amok, pęd, ruch, furia, gniew, pasja, poryw, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, rankor, szwung, złość, entuzjazm, zacięcie, przejęcie, uniesienie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, rozjuszenie, poirytowanie, rozsierdzenie, zdenerwowanie, wściekłość
ruch
ruch, popęd, żądza, gorączka, ożywienie, poruszenie, krzątanina, podniecenie, namiętność
mus
mus, pęd, furia, poryw, siła, szał, ucisk, werwa, ferwor, nacisk, napór, parcie, popęd, presja, szwung, ścisk, przymus, entuzjazm, zacięcie, ciśnienie, pchnięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch
lot
lot, bieg, pęd, ruch, furia, impet, jazda, popyt, poryw, szał, tempo, tłok, werwa, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, bodziec, napływ, podjazd, entuzjazm, pośpiech, zacięcie, uniesienie, posuwanie się
pęd
pęd, furia, poryw, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, szwung, żądza, instynkt, entuzjazm, gorączka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, namiętność
atak
atak, pęd, afekt, furia, napad, poryw, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, szwung, wybuch, zachwyt, entuzjazm, paroksyzm, przypływ, zacięcie, przejęcie, uniesienie
buta
buta, duma, ikra, pycha, rezon, swada, werwa, wigor, bigiel, animusz, energia, hardość, kontenans, zadufanie, napuszenie, wyniosłość, niepokorność, pewność siebie
tok
tok, bieg, dryg, pęd, rytm, ciąg, furia, hobby, impet, poryw, szał, tempo, werwa, bakcyl, chęć, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, szwung, wymach, zamach, zapęd, bodziec, pociąg, rozpęd, ciągota, entuzjazm, sentyment, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, upodobanie, nagły ruch, skłonność, zamiłowanie, zainteresowanie
afekt
afekt, furia, poryw, szał, ferwor, ekstaza, euforia, rozkosz, zachwyt, ekscytacja, przejęcie, uniesienie, wzruszenie, podniecenie, poruszenie emocjonalne
dar
dar, dryg, pęd, furia, poryw, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, szwung, talent, warunki, zadatek, żyłka, kondycja, entuzjazm, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, uzdolnienie, predyspozycja
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: