1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zapowiedź"

Synonim zapowiedź


Synonimy do "zapowiedź":


rys, esej, idea, plan, znak, anons, arche, kanwa, motyw, myśl, objaw, start, szkic, wizja, wyraz, zarys, zrąb, ślad, dowód, impuls, osnowa, oznaka, prolog, skrót, teoria, wstęp, zamiar, zbiór, groźba, inserat, pomysł, program, projekt, przejaw, schemat, symptom, wyciąg, zamysł, zaranie, znamię, abstrakt, forszpan, hipoteza, konspekt, podstawa, postulat, poszlaka, prognoza, rozkład, résumé, szkielet, zarzewie, zwiastun, koncepcja, pamiątka, początek, predykcja, preludium, proroctwo, przedsmak, przegląd, strategia, wskaźnik, zaczątek, zalążek, biznesplan, inicjatywa, pogróżka, preambuła, prognostyk, propozycja, przedświt, przyczynek, przygrywka, reasumpcja, scenariusz, wskazówka, wykładnik, wyznacznik, harmonogram, inauguracja, ogłoszenie, oszacowanie, zamierzenie, założenie, zestawienie, świadectwo, podsumowanie, rozpoczęcie, streszczenie, ekstrapolacja, potwierdzenie, przepowiednia, przewidywanie, rekapitulacja, charakterystyka, wstępny projekt

Odmiana słowa "zapowiedź":


zapowiedź, zapowiedzi, zapowiedziach, zapowiedziami, zapowiedzią, zapowiedziom

Synonimy do "zapowiedź" z podziałem na kategorie:


anons

anons, ogłoszenie

prognoza

prognoza, ekstrapolacja, przewidywanie

oznaka

oznaka, przejaw, zwiastun, przedsmak, wyznacznik

plan

plan, szkic, zarys, projekt, streszczenie, wstępny projekt

wstęp

wstęp, preludium

groźba

groźba, pogróżka

inserat

inserat, ogłoszenie

objaw

objaw, wyraz, ślad, dowód, oznaka, przejaw, symptom, znamię, poszlaka, pamiątka, przedsmak, wskaźnik, wskazówka, wykładnik, świadectwo, potwierdzenie

arche

arche, start, prolog, wstęp, zaranie, zarzewie, początek, preludium, przedsmak, zaczątek, zalążek, przedświt, przyczynek, przygrywka, inauguracja, rozpoczęcie

idea

idea, plan, myśl, szkic, wizja, zarys, impuls, teoria, zamiar, pomysł, program, projekt, schemat, zamysł, hipoteza, konspekt, postulat, rozkład, koncepcja, strategia, biznesplan, inicjatywa, propozycja, scenariusz, harmonogram, zamierzenie, założenie, charakterystyka

rys

rys, plan, szkic, zarys, skrót, zbiór, projekt, wyciąg, abstrakt, konspekt, résumé, przegląd, reasumpcja, zestawienie, podsumowanie, streszczenie, rekapitulacja

esej

esej, plan, kanwa, motyw, szkic, zarys, zrąb, osnowa, schemat, podstawa, szkielet, streszczenie

znak

znak, objaw, wyraz, ślad, oznaka, przejaw, symptom, znamię, forszpan, poszlaka, zwiastun, przedsmak, wskaźnik, wykładnik, wyznacznik
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: