1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zapowiedź"

Synonim zapowiedź

Lista synonimów do zapowiedź:


rys, esej, idea, plan, znak, anons, arche, kanwa, motyw, myśl, objaw, start, szkic, wizja, wyraz, zarys, zrąb, ślad, dowód, impuls, osnowa, oznaka, prolog, skrót, teoria, wstęp, zamiar, zbiór, groźba, inserat, pomysł, program, projekt, przejaw, schemat, symptom, wyciąg, zamysł, zaranie, znamię, abstrakt, forszpan, hipoteza, konspekt, podstawa, postulat, poszlaka, prognoza, rozkład, résumé, szkielet, zarzewie, zwiastun, koncepcja, pamiątka, początek, predykcja, preludium, proroctwo, przedsmak, przegląd, strategia, wskaźnik, zaczątek, zalążek, biznesplan, inicjatywa, pogróżka, preambuła, prognostyk, propozycja, przedświt, przyczynek, przygrywka, reasumpcja, scenariusz, wskazówka, wykładnik, wyznacznik, harmonogram, inauguracja, ogłoszenie, oszacowanie, zamierzenie, założenie, zestawienie, świadectwo, podsumowanie, rozpoczęcie, streszczenie, ekstrapolacja, potwierdzenie, przepowiednia, przewidywanie, rekapitulacja, charakterystyka, wstępny projekt

Odmiana słowa zapowiedź:


zapowiedź, zapowiedzi, zapowiedziach, zapowiedziami, zapowiedzią, zapowiedziom

Synonimy do zapowiedź z podziałem na kategorie:


anons
anons, ogłoszenie
prognoza
prognoza, ekstrapolacja, przewidywanie
oznaka
oznaka, przejaw, zwiastun, przedsmak, wyznacznik
plan
plan, szkic, zarys, projekt, streszczenie, wstępny projekt
wstęp
wstęp, preludium
groźba
groźba, pogróżka
inserat
inserat, ogłoszenie
objaw
objaw, wyraz, ślad, dowód, oznaka, przejaw, symptom, znamię, poszlaka, pamiątka, przedsmak, wskaźnik, wskazówka, wykładnik, świadectwo, potwierdzenie
arche
arche, start, prolog, wstęp, zaranie, zarzewie, początek, preludium, przedsmak, zaczątek, zalążek, przedświt, przyczynek, przygrywka, inauguracja, rozpoczęcie
idea
idea, plan, myśl, szkic, wizja, zarys, impuls, teoria, zamiar, pomysł, program, projekt, schemat, zamysł, hipoteza, konspekt, postulat, rozkład, koncepcja, strategia, biznesplan, inicjatywa, propozycja, scenariusz, harmonogram, zamierzenie, założenie, charakterystyka
rys
rys, plan, szkic, zarys, skrót, zbiór, projekt, wyciąg, abstrakt, konspekt, résumé, przegląd, reasumpcja, zestawienie, podsumowanie, streszczenie, rekapitulacja
esej
esej, plan, kanwa, motyw, szkic, zarys, zrąb, osnowa, schemat, podstawa, szkielet, streszczenie
znak
znak, objaw, wyraz, ślad, oznaka, przejaw, symptom, znamię, forszpan, poszlaka, zwiastun, przedsmak, wskaźnik, wykładnik, wyznacznik
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: