1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zarzucić"

Synonim zarzucić


Synonimy do "zarzucić":


ulec, olać, ubrać, posiać, wdziać, zasiać, zgubić, odwalić, stracić, utracić, wycofać, zadziać, zagubić, znieść, anulować, odmówić, odrzucić, odsunąć, odwołać, opuścić, pominąć, porzucić, przerwać, przestać, utrącić, wytknąć, zatracić, zostawić, odstąpić, odłożyć, pogardzić, poniechać, ukończyć, wygarnąć, zanegować, zaniechać, zapodziać, zatrzymać, założyć, zmarnować, zniweczyć, dać ciała, opróżnić, przyodziać, uwieńczyć, zakończyć, zaprzestać, powstrzymać, pozbyć się, wyzbyć się, zawieruszyć, zlikwidować, zrealizować, zrezygnować, nie przyjąć, oderwać się, przekreślić, sfinalizować, skapitulować, przeprowadzić, zachachmęcić, zaprzepaścić, położyć kres, uczynić zarzut, zakwestionować, dać za wygraną, nie uwzględnić, doprowadzić do końca, nie wziąć pod uwagę

Odmiana słowa "zarzucić":


zarzucić, niezarzuceni, niezarzucenia, niezarzuceniach, niezarzuceniami, niezarzucenie, niezarzuceniem, niezarzuceniom, niezarzuceniu, niezarzuceń, niezarzucona, niezarzuconą, niezarzucone, niezarzuconego, niezarzuconej, niezarzuconemu, niezarzucony, niezarzuconych, niezarzuconym, niezarzuconymi, zarzucą, zarzuceni, zarzucenia, zarzuceniach, zarzuceniami, zarzucenie, zarzuceniem, zarzuceniom, zarzuceniu, zarzuceń, zarzucę, zarzuci, zarzucicie, zarzucili, zarzuciliby, zarzucilibyście, zarzucilibyśmy, zarzuciliście, zarzuciliśmy, zarzucił, zarzuciła, zarzuciłaby, zarzuciłabym, zarzuciłabyś, zarzuciłam, zarzuciłaś, zarzuciłby, zarzuciłbym, zarzuciłbyś, zarzuciłem, zarzuciłeś, zarzuciło, zarzuciłoby, zarzuciły, zarzuciłyby, zarzuciłybyście, zarzuciłybyśmy, zarzuciłyście, zarzuciłyśmy, zarzucimy, zarzucisz, zarzuciwszy, zarzucona, zarzuconą, zarzucone, zarzuconego, zarzuconej, zarzuconemu, zarzucono, zarzucony, zarzuconych, zarzuconym, zarzuconymi, zarzuć, zarzućcie, zarzućcież, zarzućmy, zarzućmyż, zarzućże

Synonimy do "zarzucić" z podziałem na kategorie:


wycofać

wycofać, znieść, anulować, odwołać, zaniechać, zlikwidować, zrezygnować

zarzucić

zakończyć, pozbyć się, oderwać się

odrzucić

odrzucić, przerwać, zaprzestać

utracić

utracić, zagubić, zatracić, poniechać, wyzbyć się

posiać

posiać, zgubić, stracić, zadziać, zostawić, zapodziać, zawieruszyć, zachachmęcić

olać

olać, odwalić, odmówić, odrzucić, odsunąć, pominąć, utrącić, odłożyć, pogardzić, zanegować, zaniechać, zaprzestać, nie przyjąć, zakwestionować, nie uwzględnić, nie wziąć pod uwagę

opuścić

opuścić, porzucić, zostawić, odstąpić, poniechać, zaniechać, opróżnić, zaprzestać, pozbyć się, zrezygnować

ulec

ulec, stracić, utracić, zmarnować, zniweczyć, dać ciała, skapitulować, zaprzepaścić, dać za wygraną

wytknąć

wytknąć, wygarnąć, uczynić zarzut

przestać

przestać, ukończyć, zatrzymać, uwieńczyć, zakończyć, powstrzymać, pozbyć się, zrealizować, oderwać się, przekreślić, sfinalizować, przeprowadzić, położyć kres, doprowadzić do końca

ubrać

ubrać, wdziać, założyć, przyodziać

porzucić

porzucić, przerwać, przestać, zostawić, odstąpić, poniechać, zaniechać, zaprzestać, zrezygnować

stracić

stracić, utracić, odrzucić, porzucić, przerwać, wytknąć, zatracić, zostawić, poniechać, zakończyć, zaprzestać, pozbyć się, wyzbyć się, oderwać się, uczynić zarzut
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: