1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zasięg"

Synonim zasięg


Synonimy do "zasięg":


typ, gama, kres, meta, niwa, pole, ramy, rola, brzeg, finis, grunt, klasa, limit, linia, miara, numer, ocena, próg, ranga, rewir, rząd, sfera, siła, skala, skraj, teren, zenit, aspekt, domena, dział, finał, finisz, format, koniec, kontur, obręb, obszar, obwód, opinia, paleta, poziom, profil, pułap, rąbek, sekcja, status, strefa, szczyt, wymiar, wyniki, zakres, zasady, bariera, branża, granica, granice, kaliber, kraniec, miejsce, odcinek, parapet, pozycja, rozmiar, rozrzut, warunek, część, diapazon, gałąź, horyzont, jakość, kierunek, margines, obrzeże, prestiż, schyłek, spektrum, stopień, szczebel, wachlarz, amplituda, autorytet, charakter, dziedzina, kategoria, krawędź, nasilenie, notowania, wartość, znaczenie, średnica, dyscyplina, końcówka, królestwo, przedział, przeszkoda, restrykcja, ważność, wielkość, kalejdoskop, natężenie, zamknięcie, kropka nad i, nacechowanie, ograniczenie, płaszczyzna, rozmaitość, rozszerzenie, zakończenie, zwieńczenie, popularność, rozpiętość, wielorakość, zaawansowanie, zastrzeżenie, intensywność, przedłużenie, rozciągłość, zróżnicowanie, różnorodność, miejsce graniczne, zmniejszenie znaczenia

Odmiana słowa "zasięg":


zasięg, zasięgach, zasięgami, zasięgi, zasięgiem, zasięgom, zasięgowi, zasięgów, zasięgu

Synonimy do "zasięg" z podziałem na kategorie:


pole

pole, sfera, aspekt, obręb, zakres, odcinek, dziedzina, dyscyplina

obszar

obszar, rozmiar, rozciągłość

typ

typ, gama, skala, poziom, zakres, granice, kaliber, rozmiar, rozrzut, diapazon, horyzont, spektrum, stopień, wachlarz, amplituda, nasilenie, przedział, wielkość, natężenie, rozpiętość, intensywność, różnorodność

niwa

niwa, pole, sfera, teren, aspekt, domena, dział, obszar, zakres, branża, odcinek, część, gałąź, dziedzina, dyscyplina, płaszczyzna

kres

kres, meta, brzeg, finis, limit, próg, skraj, zenit, finał, finisz, koniec, kontur, obwód, pułap, rąbek, szczyt, zakres, granica, kraniec, margines, obrzeże, schyłek, krawędź, końcówka, zamknięcie, kropka nad i, ograniczenie, zakończenie, zwieńczenie, miejsce graniczne

rola

rola, ocena, ranga, siła, opinia, status, wyniki, miejsce, pozycja, jakość, prestiż, autorytet, notowania, wartość, znaczenie, ważność, popularność

obręb

obręb, zakres

ramy

ramy, zakres, zasady

miara

miara, numer, skala, format, wymiar, zakres, kaliber, rozmiar, średnica, wielkość, rozciągłość

klasa

klasa, linia, ranga, rząd, skala, poziom, pułap, strefa, zakres, pozycja, stopień, szczebel, kategoria

gama

gama, paleta, zakres, spektrum, wachlarz, kalejdoskop, rozmaitość, rozpiętość, wielorakość, zróżnicowanie

limit

limit, obręb, obszar, pułap, zakres
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: