1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zaznaczać"

Synonim zaznaczać


Synonimy do "zaznaczać":


wydać, wzmagać, zalecać, znaczyć, cechować, hołubić, nalepiać, obnażać, odkrywać, oznaczać, podbijać, podnosić, promować, rozwijać, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, wyrażać, zdradzać, znakować, honorować, nagradzać, natężać, naznaczać, pokazywać, uwypuklać, wskazywać, wzmacniać, zachwalać, akcentować, eksponować, odsłaniać, podpisywać, propagować, stemplować, unaoczniać, uwydatniać, zwiększać, dawać wyraz, etykietować, nobilitować, oznakowywać, podkreślać, pogłębiać, prezentować, uwidaczniać, uwidoczniać, wyróżniać, znamionować, demonstrować, manifestować, pieczętować, rekomendować, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, intensyfikować, kłaść nacisk, zwracać uwagę

Odmiana słowa "zaznaczać":


zaznaczać, niezaznaczająca, niezaznaczającą, niezaznaczające, niezaznaczającego, niezaznaczającej, niezaznaczającemu, niezaznaczający, niezaznaczających, niezaznaczającym, niezaznaczającymi, niezaznaczana, niezaznaczaną, niezaznaczane, niezaznaczanego, niezaznaczanej, niezaznaczanemu, niezaznaczani, niezaznaczania, niezaznaczaniach, niezaznaczaniami, niezaznaczanie, niezaznaczaniem, niezaznaczaniom, niezaznaczaniu, niezaznaczany, niezaznaczanych, niezaznaczanym, niezaznaczanymi, niezaznaczań, zaznacza, zaznaczacie, zaznaczaj, zaznaczają, zaznaczając, zaznaczająca, zaznaczającą, zaznaczające, zaznaczającego, zaznaczającej, zaznaczającemu, zaznaczający, zaznaczających, zaznaczającym, zaznaczającymi, zaznaczajcie, zaznaczajcież, zaznaczajmy, zaznaczajmyż, zaznaczajże, zaznaczali, zaznaczaliby, zaznaczalibyście, zaznaczalibyśmy, zaznaczaliście, zaznaczaliśmy, zaznaczał, zaznaczała, zaznaczałaby, zaznaczałabym, zaznaczałabyś, zaznaczałam, zaznaczałaś, zaznaczałby, zaznaczałbym, zaznaczałbyś, zaznaczałem, zaznaczałeś, zaznaczało, zaznaczałoby, zaznaczały, zaznaczałyby, zaznaczałybyście, zaznaczałybyśmy, zaznaczałyście, zaznaczałyśmy, zaznaczam, zaznaczamy, zaznaczana, zaznaczaną, zaznaczane, zaznaczanego, zaznaczanej, zaznaczanemu, zaznaczani, zaznaczania, zaznaczaniach, zaznaczaniami, zaznaczanie, zaznaczaniem, zaznaczaniom, zaznaczaniu, zaznaczano, zaznaczany, zaznaczanych, zaznaczanym, zaznaczanymi, zaznaczań, zaznaczasz

Synonimy do "zaznaczać" z podziałem na kategorie:


zaznaczać

akcentować, uwydatniać, podkreślać, uwidoczniać, kłaść nacisk, zwracać uwagę

uwypuklać

uwypuklać, wskazywać, akcentować, eksponować, uwydatniać, podkreślać, manifestować, kłaść nacisk, zwracać uwagę

podbijać

podbijać, podpisywać, etykietować, pieczętować

wzmagać

wzmagać, podnosić, rozwijać, natężać, wzmacniać, akcentować, uwydatniać, zwiększać, pogłębiać, wyróżniać, intensyfikować, kłaść nacisk

znaczyć

znaczyć, cechować, oznaczać, znakować, stemplować, oznakowywać, znamionować, pieczętować

wydać

wydać, obnażać, odkrywać, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, zdradzać, pokazywać, akcentować, odsłaniać, unaoczniać, uwydatniać, podkreślać, prezentować, uwidaczniać, demonstrować, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, kłaść nacisk, zwracać uwagę

zalecać

zalecać, hołubić, promować, honorować, nagradzać, zachwalać, akcentować, propagować, uwydatniać, nobilitować, podkreślać, wyróżniać, rekomendować

nalepiać

nalepiać, oznaczać, znakować, naznaczać

wyrażać

wyrażać, akcentować, uwydatniać, dawać wyraz, podkreślać, uwidoczniać, kłaść nacisk, zwracać uwagę
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: