1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zaznaczać"

Synonim zaznaczać

Lista synonimów do zaznaczać:


wydać, wzmagać, zalecać, znaczyć, cechować, hołubić, nalepiać, obnażać, odkrywać, oznaczać, podbijać, podnosić, promować, rozwijać, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, wyrażać, zdradzać, znakować, honorować, nagradzać, natężać, naznaczać, pokazywać, uwypuklać, wskazywać, wzmacniać, zachwalać, akcentować, eksponować, odsłaniać, podpisywać, propagować, stemplować, unaoczniać, uwydatniać, zwiększać, dawać wyraz, etykietować, nobilitować, oznakowywać, podkreślać, pogłębiać, prezentować, uwidaczniać, uwidoczniać, wyróżniać, znamionować, demonstrować, manifestować, pieczętować, rekomendować, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, intensyfikować, kłaść nacisk, zwracać uwagę

Odmiana słowa zaznaczać:


zaznaczać, niezaznaczająca, niezaznaczającą, niezaznaczające, niezaznaczającego, niezaznaczającej, niezaznaczającemu, niezaznaczający, niezaznaczających, niezaznaczającym, niezaznaczającymi, niezaznaczana, niezaznaczaną, niezaznaczane, niezaznaczanego, niezaznaczanej, niezaznaczanemu, niezaznaczani, niezaznaczania, niezaznaczaniach, niezaznaczaniami, niezaznaczanie, niezaznaczaniem, niezaznaczaniom, niezaznaczaniu, niezaznaczany, niezaznaczanych, niezaznaczanym, niezaznaczanymi, niezaznaczań, zaznacza, zaznaczacie, zaznaczaj, zaznaczają, zaznaczając, zaznaczająca, zaznaczającą, zaznaczające, zaznaczającego, zaznaczającej, zaznaczającemu, zaznaczający, zaznaczających, zaznaczającym, zaznaczającymi, zaznaczajcie, zaznaczajcież, zaznaczajmy, zaznaczajmyż, zaznaczajże, zaznaczali, zaznaczaliby, zaznaczalibyście, zaznaczalibyśmy, zaznaczaliście, zaznaczaliśmy, zaznaczał, zaznaczała, zaznaczałaby, zaznaczałabym, zaznaczałabyś, zaznaczałam, zaznaczałaś, zaznaczałby, zaznaczałbym, zaznaczałbyś, zaznaczałem, zaznaczałeś, zaznaczało, zaznaczałoby, zaznaczały, zaznaczałyby, zaznaczałybyście, zaznaczałybyśmy, zaznaczałyście, zaznaczałyśmy, zaznaczam, zaznaczamy, zaznaczana, zaznaczaną, zaznaczane, zaznaczanego, zaznaczanej, zaznaczanemu, zaznaczani, zaznaczania, zaznaczaniach, zaznaczaniami, zaznaczanie, zaznaczaniem, zaznaczaniom, zaznaczaniu, zaznaczano, zaznaczany, zaznaczanych, zaznaczanym, zaznaczanymi, zaznaczań, zaznaczasz

Synonimy do zaznaczać z podziałem na kategorie:


zaznaczać
akcentować, uwydatniać, podkreślać, uwidoczniać, kłaść nacisk, zwracać uwagę
uwypuklać
uwypuklać, wskazywać, akcentować, eksponować, uwydatniać, podkreślać, manifestować, kłaść nacisk, zwracać uwagę
podbijać
podbijać, podpisywać, etykietować, pieczętować
wzmagać
wzmagać, podnosić, rozwijać, natężać, wzmacniać, akcentować, uwydatniać, zwiększać, pogłębiać, wyróżniać, intensyfikować, kłaść nacisk
znaczyć
znaczyć, cechować, oznaczać, znakować, stemplować, oznakowywać, znamionować, pieczętować
wydać
wydać, obnażać, odkrywać, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, zdradzać, pokazywać, akcentować, odsłaniać, unaoczniać, uwydatniać, podkreślać, prezentować, uwidaczniać, demonstrować, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, kłaść nacisk, zwracać uwagę
zalecać
zalecać, hołubić, promować, honorować, nagradzać, zachwalać, akcentować, propagować, uwydatniać, nobilitować, podkreślać, wyróżniać, rekomendować
nalepiać
nalepiać, oznaczać, znakować, naznaczać
wyrażać
wyrażać, akcentować, uwydatniać, dawać wyraz, podkreślać, uwidoczniać, kłaść nacisk, zwracać uwagę
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: