1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "znamię"

Synonim znamię


Synonimy do "znamię":


rys, pieg, rysa, trop, znak, cecha, feler, objaw, obraz, plama, skaza, wyraz, zmaza, ślad, aspekt, blizna, defekt, dowód, krosta, liszaj, modzel, myszka, natura, odcisk, oznaka, plamka, posmak, szrama, wrzód, atrybut, odbicie, piętno, przejaw, stygmat, symptom, syndrom, brodawka, emanacja, forszpan, kurzajka, parametr, pieprzyk, poszlaka, przymiot, zwiastun, mankament, nagniotek, odgniotek, pamiątka, przedsmak, specyfika, wrażenie, wskazanie, wskaźnik, wskazówka, wykładnik, wyróżnik, wyznacznik, zapowiedź, swoistość, własność, świadectwo, manifestacja, potwierdzenie, przebarwienie, ocieranie się, właściwość, charakterystyka, szczególność, odzwierciedlenie

Odmiana słowa "znamię":


znamię, znamienia, znamieniem, znamieniu, znamion, znamiona, znamionach, znamionami, znamionom

Synonimy do "znamię" z podziałem na kategorie:


liszaj

liszaj, myszka, brodawka, kurzajka, pieprzyk

objaw

objaw, wyraz, ślad, oznaka, przejaw, symptom, poszlaka, zwiastun, wykładnik

skaza

skaza, odcisk, piętno

znak

znak, ślad, odcisk, piętno, stygmat

plama

plama, krosta, liszaj, myszka, brodawka, kurzajka, pieprzyk

ślad

ślad, modzel, odcisk, nagniotek, odgniotek

pieg

pieg, liszaj, myszka, plamka, brodawka, kurzajka, pieprzyk

posmak

posmak, wrażenie, ocieranie się

trop

trop, znak, objaw, wyraz, ślad, oznaka, przejaw, symptom, poszlaka, zwiastun, wskaźnik, wykładnik

rysa

rysa, feler, plama, skaza, zmaza, defekt, odcisk, mankament, przebarwienie

rys

rys, cecha, aspekt, natura, atrybut, parametr, przymiot, specyfika, wyróżnik, wyznacznik, swoistość, własność, właściwość, charakterystyka, szczególność

cecha

cecha, wyróżnik, wyznacznik, własność, właściwość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: