Synonim znamię

Lista synonimów do znamię:


rys, pieg, rysa, trop, znak, cecha, feler, objaw, obraz, plama, skaza, wyraz, zmaza, ślad, aspekt, blizna, defekt, dowód, krosta, liszaj, modzel, myszka, natura, odcisk, oznaka, plamka, posmak, szrama, wrzód, atrybut, odbicie, piętno, przejaw, stygmat, symptom, syndrom, brodawka, emanacja, forszpan, kurzajka, parametr, pieprzyk, poszlaka, przymiot, zwiastun, mankament, nagniotek, odgniotek, pamiątka, przedsmak, specyfika, wrażenie, wskazanie, wskaźnik, wskazówka, wykładnik, wyróżnik, wyznacznik, zapowiedź, swoistość, własność, świadectwo, manifestacja, potwierdzenie, przebarwienie, ocieranie się, właściwość, charakterystyka, szczególność, odzwierciedlenie

Odmiana słowa znamię:


znamię, znamienia, znamieniem, znamieniu, znamion, znamiona, znamionach, znamionami, znamionom

Synonimy do "znamię" z podziałem na kategorie:


liszaj
liszaj, myszka, brodawka, kurzajka, pieprzyk
objaw
objaw, wyraz, ślad, oznaka, przejaw, symptom, poszlaka, zwiastun, wykładnik
skaza
skaza, odcisk, piętno
znak
znak, ślad, odcisk, piętno, stygmat
plama
plama, krosta, liszaj, myszka, brodawka, kurzajka, pieprzyk
ślad
ślad, modzel, odcisk, nagniotek, odgniotek
pieg
pieg, liszaj, myszka, plamka, brodawka, kurzajka, pieprzyk
posmak
posmak, wrażenie, ocieranie się
trop
trop, znak, objaw, wyraz, ślad, oznaka, przejaw, symptom, poszlaka, zwiastun, wskaźnik, wykładnik
rysa
rysa, feler, plama, skaza, zmaza, defekt, odcisk, mankament, przebarwienie
rys
rys, cecha, aspekt, natura, atrybut, parametr, przymiot, specyfika, wyróżnik, wyznacznik, swoistość, własność, właściwość, charakterystyka, szczególność
cecha
cecha, wyróżnik, wyznacznik, własność, właściwość
W naszym słowniku znajduje się 70 synonimów dla słowa: "znamię". Między innymi: rysa, trop, znak. Słowo "znamię" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 12 różnych kategorii według znaczeń.