1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "znieść"

Synonim znieść


Synonimy do "znieść":


wlać, zbić, zlać, zmóc, pobić, sprać, stłuc, trwać, wybić, wzmóc, zabić, doznać, dożyć, obalić, odjąć, podbić, poznać, rozbić, wygrać, wziąć, zabrać, zaznać, zdjąć, zdobyć, zebrać, zerwać, znosić, zwalić, zyskać, cofnąć, dosolić, dotrwać, kasować, nanosić, odejść, pokonać, przemóc, uchylać, uchylić, umorzyć, usunąć, wycofać, wymazać, wytrwać, zatrzeć, zetrzeć, zsunąć, zwolnić, złamać, anulować, najechać, nanieść, naruszyć, naznosić, odrzucić, odwołać, opanować, opuścić, osłabić, ponieść, porzucić, poznosić, przejść, przerwać, przeżyć, skasować, ujarzmić, ustąpić, uzbierać, zarzucić, zostawić, zwalczyć, awansować, nazbierać, odpuścić, odstąpić, podnieść, poniechać, przetrwać, rewokować, rozgromić, skreślić, sprawdzić, strzaskać, upokorzyć, uwydatnić, wstrzymać, wtargnąć, wykluczyć, wypędzić, wytrzymać, zaniechać, zaznaczyć, zniszczyć, zniweczyć, zrzec się, dźwignąć, likwidować, nataszczyć, ostać się, poróżnić, przeważyć, rozdzielić, rozproszyć, rozwiązać, spróbować, spustoszyć, unicestwić, wykreślić, wyrzec się, wyróżnić, wywyższyć, zaprzestać, zdruzgotać, zdzierżyć, zgromadzić, zwiększyć, ścierpieć, ciemiężyć, dociągnąć, nagromadzić, naprzynosić, poddać się, podkreślić, podwyższyć, pozbyć się, przetrzymać, przytłumić, roztrzaskać, unieważnić, zdewastować, zlikwidować, zmiażdżyć, zrezygnować, zwyciężyć, ściągnąć, doświadczyć, narazić się, przecierpieć, przeciążyć, przewyższyć, przydźwigać, uchować się, unieważniać, wycofać się, wyeliminować, wypowiedzieć, zaakcentować, zweryfikować, dochować się, doczekać się, naczekać się, sprawić lanie, sprawić manto, utrzymać się, wziąć górę, zachować się, zdymisjonować, spuścić manto, przezwyciężyć, zetrzeć w proch, zintensyfikować, zwalić na kupę, położyć nacisk, dokonać podziału, obrócić w niwecz, zostać przy swoim, zrównać z ziemią, obrócić w perzynę, odnieść zwycięstwo, podać się do dymisji, zbić na kwaśne jabłko

Odmiana słowa "znieść":


znieść, niezniesieni, niezniesienia, niezniesieniach, niezniesieniami, niezniesienie, niezniesieniem, niezniesieniom, niezniesieniu, niezniesień, niezniesiona, niezniesioną, niezniesione, niezniesionego, niezniesionej, niezniesionemu, niezniesiony, niezniesionych, niezniesionym, niezniesionymi, zniesie, zniesiecie, zniesiemy, zniesieni, zniesienia, zniesieniach, zniesieniami, zniesienie, zniesieniem, zniesieniom, zniesieniu, zniesień, zniesiesz, zniesiona, zniesioną, zniesione, zniesionego, zniesionej, zniesionemu, zniesiono, zniesiony, zniesionych, zniesionym, zniesionymi, znieś, znieście, znieścież, znieśli, znieśliby, znieślibyście, znieślibyśmy, znieśliście, znieśliśmy, znieśmy, znieśmyż, znieśże, zniosą, zniosę, zniosła, zniosłaby, zniosłabym, zniosłabyś, zniosłam, zniosłaś, zniosłem, zniosłeś, zniosło, zniosłoby, zniosły, zniosłyby, zniosłybyście, zniosłybyśmy, zniosłyście, zniosłyśmy, zniósł, zniósłby, zniósłbym, zniósłbyś, zniósłszy

Synonimy do "znieść" z podziałem na kategorie:


obalić

obalić, kasować, anulować

wycofać

wycofać, anulować, odwołać, zarzucić, zaniechać, zlikwidować, zrezygnować

pobić

pobić, rozbić, pokonać, przemóc, rozgromić, zwyciężyć, zetrzeć w proch, odnieść zwycięstwo

znieść

wytrzymać, zdzierżyć, ścierpieć

znosić

znosić, cofnąć, uchylać, uchylić, usunąć, wycofać, anulować, odwołać, skasować, skreślić, zaniechać, likwidować, unieważnić, zlikwidować, zrezygnować, unieważniać, wypowiedzieć

cofnąć

cofnąć, uchylić, usunąć, wycofać, anulować, odwołać, skasować, skreślić, wstrzymać, zaniechać, unieważnić, zlikwidować, zrezygnować

doznać

doznać, poznać, zaznać, przejść, przeżyć, sprawdzić, spróbować, doświadczyć, zweryfikować

nanosić

nanosić, nanieść, naznosić, poznosić, nazbierać, nataszczyć, naprzynosić, przydźwigać

zebrać

zebrać, nanosić, nanieść, naznosić, poznosić, uzbierać, nazbierać, nataszczyć, zgromadzić, nagromadzić, naprzynosić, przydźwigać, zwalić na kupę

zdjąć

zdjąć, cofnąć, uchylić, wycofać, anulować, odwołać, unieważnić

wlać

wlać, zbić, zlać, pobić, sprać, stłuc, rozbić, dosolić, pokonać, przemóc, skasować, rozgromić, zniszczyć, zwyciężyć, sprawić lanie, sprawić manto, spuścić manto, zetrzeć w proch, odnieść zwycięstwo, zbić na kwaśne jabłko

wzmóc

wzmóc, awansować, podnieść, uwydatnić, zaznaczyć, dźwignąć, wyróżnić, wywyższyć, zwiększyć, podkreślić, podwyższyć, zaakcentować, zintensyfikować, położyć nacisk

wziąć

wziąć, ponieść, przejść, poddać się, doświadczyć, narazić się

wytrwać

wytrwać, przeżyć, przetrwać, wytrzymać, zdzierżyć, ścierpieć, przetrzymać, przecierpieć

zmóc

zmóc, pobić, podbić, rozbić, pokonać, przemóc, opanować, osłabić, ujarzmić, zwalczyć, rozgromić, ciemiężyć, przytłumić, zwyciężyć, przeciążyć, przewyższyć, wziąć górę, przezwyciężyć, zetrzeć w proch, odnieść zwycięstwo

dożyć

dożyć, dotrwać, wytrwać, przetrwać, ostać się, zdzierżyć, ścierpieć, dociągnąć, przetrzymać, dochować się

zbić

zbić, pobić, stłuc, rozbić, pokonać, przemóc, złamać, naruszyć, przerwać, rozgromić, strzaskać, zniszczyć, zniweczyć, poróżnić, rozdzielić, rozproszyć, zdruzgotać, roztrzaskać, zdewastować, zmiażdżyć, zwyciężyć, zetrzeć w proch, dokonać podziału, obrócić w niwecz, zrównać z ziemią, obrócić w perzynę, odnieść zwycięstwo

odjąć

odjąć, zdjąć, cofnąć, uchylić, usunąć, wycofać, zwolnić, anulować, odwołać, skasować, rewokować, skreślić, zaniechać, rozwiązać, unieważnić, zlikwidować, zrezygnować, wypowiedzieć, zdymisjonować

zabić

zabić, obalić, zdjąć, usunąć, wykluczyć, wypędzić, pozbyć się, wyeliminować

trwać

trwać, wytrwać, przeżyć, przetrwać, wytrzymać, zdzierżyć, ścierpieć, przetrzymać, przecierpieć, doczekać się, naczekać się, zostać przy swoim

zabrać

zabrać, zdjąć, zerwać, zsunąć, ściągnąć

zwalić

zwalić, nanieść, naznosić, poznosić, nazbierać, nataszczyć, zgromadzić, naprzynosić, przydźwigać

rozbić

rozbić, pokonać, przemóc, rozgromić, zwyciężyć, zetrzeć w proch, odnieść zwycięstwo
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: