Synonim znośny

Lista synonimów do znośny:


ujdzie, strawny, możebny, możliwy, dozwolony, jaki taki, względny, może być, tolerowany, przystępny, akceptowalny, dopuszczalny, dość dobry, przyswajalny, do przyjęcia, do zniesienia, do pomyślenia, niewygórowany, wystarczający

Odmiana słowa znośny:


znośny, nieznośna, nieznośną, nieznośne, nieznośnego, nieznośnej, nieznośnemu, nieznośni, nieznośnie, nieznośny, nieznośnych, nieznośnym, nieznośnymi, znośna, znośną, znośne, znośnego, znośnej, znośnemu, znośni, znośnie, znośnych, znośnym, znośnymi

Synonimy do "znośny" z podziałem na kategorie:


ujdzie
ujdzie, możebny, możliwy, względny, może być, akceptowalny, dopuszczalny, dość dobry, do przyjęcia, do zniesienia, do pomyślenia
strawny
strawny, przyswajalny
znośny
możliwy, jaki taki, względny, akceptowalny, dość dobry, do przyjęcia, do zniesienia, do pomyślenia, wystarczający
W naszym słowniku znajduje się 19 synonimów dla słowa: "znośny". Między innymi: możebny, możliwy, dozwolony. Słowo "znośny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.