1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zobojętnienie"

Synonim zobojętnienie

Lista synonimów do zobojętnienie:


odlot, acedia, apatia, letarg, marazm, smutek, bezruch, chandra, chłód, dystans, inercja, nirwana, zastój, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, obcość, zamarcie, beztroska, senność, stagnacja, bierność, frustracja, indolencja, nygusostwo, gnuśność, melancholia, niepamięć, nieróbstwo, ospałość, pasywność, powolność, zapomnienie, znieczulica, indyferencja, niemrawość, odrętwienie, apatyczność, bezduszność, nieczułość, niedołęstwo, nieudolność, obijanie się, obojętność, osowiałość, oziębłość, próżniactwo, zesztywnienie, bezwładność, nieporadność, nieruchawość, niezaradność, opieszałość, otępiałość, przygnębienie, ociężałość, ślamazarność, beznamiętność, flegmatyczność, gruboskórność, niewrażliwość, nieumiejętność

Synonimy do zobojętnienie z podziałem na kategorie:


acedia
acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, ospałość, indyferencja, obojętność
apatia
apatia, gnuśność, odrętwienie, nieruchawość
marazm
marazm, smutek, bierność, gnuśność, powolność, niemrawość, apatyczność, obojętność, osowiałość, opieszałość, przygnębienie, ociężałość, ślamazarność, flegmatyczność
odlot
odlot, acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, ospałość, zapomnienie, indyferencja
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: