Synonim zobojętnienie

Lista synonimów do zobojętnienie:


odlot, acedia, apatia, letarg, marazm, smutek, bezruch, chandra, chłód, dystans, inercja, nirwana, zastój, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, obcość, zamarcie, beztroska, senność, stagnacja, bierność, frustracja, indolencja, nygusostwo, gnuśność, melancholia, niepamięć, nieróbstwo, ospałość, pasywność, powolność, zapomnienie, znieczulica, indyferencja, niemrawość, odrętwienie, apatyczność, bezduszność, nieczułość, niedołęstwo, nieudolność, obijanie się, obojętność, osowiałość, oziębłość, próżniactwo, zesztywnienie, bezwładność, nieporadność, nieruchawość, niezaradność, opieszałość, otępiałość, przygnębienie, ociężałość, ślamazarność, beznamiętność, flegmatyczność, gruboskórność, niewrażliwość, nieumiejętność

Synonimy do "zobojętnienie" z podziałem na kategorie:


acedia
acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, ospałość, indyferencja, obojętność
apatia
apatia, gnuśność, odrętwienie, nieruchawość
marazm
marazm, smutek, bierność, gnuśność, powolność, niemrawość, apatyczność, obojętność, osowiałość, opieszałość, przygnębienie, ociężałość, ślamazarność, flegmatyczność
odlot
odlot, acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, ospałość, zapomnienie, indyferencja
W naszym słowniku znajduje się 63 synonimów dla słowa: "zobojętnienie". Między innymi: apatia, letarg, marazm. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.