1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zobojętnienie"

Synonim zobojętnienie


Synonimy do "zobojętnienie":


odlot, acedia, apatia, letarg, marazm, smutek, bezruch, chandra, chłód, dystans, inercja, nirwana, zastój, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, obcość, zamarcie, beztroska, senność, stagnacja, bierność, frustracja, indolencja, nygusostwo, gnuśność, melancholia, niepamięć, nieróbstwo, ospałość, pasywność, powolność, zapomnienie, znieczulica, indyferencja, niemrawość, odrętwienie, apatyczność, bezduszność, nieczułość, niedołęstwo, nieudolność, obijanie się, obojętność, osowiałość, oziębłość, próżniactwo, zesztywnienie, bezwładność, nieporadność, nieruchawość, niezaradność, opieszałość, otępiałość, przygnębienie, ociężałość, ślamazarność, beznamiętność, flegmatyczność, gruboskórność, niewrażliwość, nieumiejętność

Synonimy do "zobojętnienie" z podziałem na kategorie:


acedia

acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, ospałość, indyferencja, obojętność

apatia

apatia, gnuśność, odrętwienie, nieruchawość

marazm

marazm, smutek, bierność, gnuśność, powolność, niemrawość, apatyczność, obojętność, osowiałość, opieszałość, przygnębienie, ociężałość, ślamazarność, flegmatyczność

odlot

odlot, acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, ospałość, zapomnienie, indyferencja
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: