1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zupełny"

Synonim zupełny


Synonimy do "zupełny":


cały, celny, mocny, silny, żywy, bystry, ciemny, gotowy, pełny, ważny, wierny, wysoki, zgodny, ciekawy, gorliwy, istotny, lojalny, ogólny, totalny, uważny, wszelki, akuratny, badawczy, ciężki, dokonany, dotkliwy, globalny, misterny, nasycony, obszerny, staranny, sumienny, wierutny, wnikliwy, wszystek, wykonany, wyraźny, wyuczony, łączny, ścisły, żelazny, absolutny, ciekawski, dokładny, dosłowny, faktyczny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, literalny, myślący, prawdziwy, rozległy, skrzętny, troskliwy, zbudowany, ziszczony, całkowity, detaliczny, dociekliwy, dogłębny, dokumentny, doskonały, integralny, intensywny, niezmienny, ostateczny, powszechny, precyzyjny, punktualny, skończony, spełniony, ukończony, analityczny, definitywny, drobiazgowy, pedantyczny, przenikliwy, skrupulatny, skumulowany, wymagający, wypełniony, zakończony, zwieńczony, bezwarunkowy, bezwzględny, całościowy, drobnostkowy, niepodzielny, zdefiniowany, zrealizowany, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, skompletowany, szczegółowy, wyczerpujący, godny zaufania, nieograniczony, niepodważalny, nieskrępowany, żądny wiedzy, niezaprzeczalny, najzupełniejszy, niekwestionowany, wszechogarniający, bogaty w szczegóły, obejmujący wszystko, od początku do końca

Odmiana słowa "zupełny":


zupełny, niezupełna, niezupełną, niezupełne, niezupełnego, niezupełnej, niezupełnemu, niezupełni, niezupełnie, niezupełny, niezupełnych, niezupełnym, niezupełnymi, zupełna, zupełną, zupełne, zupełnego, zupełnej, zupełnemu, zupełni, zupełnie, zupełnych, zupełnym, zupełnymi

Synonimy do "zupełny" z podziałem na kategorie:


cały

cały, pełny, kompletny, całkowity, skończony

istotny

istotny, wnikliwy, dokładny, gruntowny, głęboki, całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

totalny

totalny, całkowity, powszechny, nieograniczony, nieskrępowany, wszechogarniający

zupełny

absolutny, kompletny, całkowity, bezwzględny, bezwyjątkowy

pełny

pełny, totalny, żelazny, absolutny, kompletny, całkowity, niezmienny, ostateczny, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany

wnikliwy

wnikliwy, dokładny, gruntowny, głęboki, całkowity, dogłębny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

celny

celny, pełny, wierny, zgodny, gorliwy, lojalny, akuratny, staranny, sumienny, wnikliwy, wyraźny, ścisły, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, literalny, skrzętny, troskliwy, dokumentny, precyzyjny, punktualny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, wymagający, zdefiniowany, szczegółowy, godny zaufania

wierutny

wierutny, kompletny, całkowity, dokumentny, od początku do końca

mocny

mocny, silny, żywy, ciemny, ważny, istotny, ciężki, dotkliwy, nasycony, głęboki, prawdziwy, całkowity, dogłębny, dokumentny, intensywny

misterny

misterny, obszerny, wnikliwy, dokładny, gruntowny, głęboki, rozległy, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, analityczny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy, wyczerpujący, bogaty w szczegóły

bystry

bystry, ciekawy, uważny, badawczy, wnikliwy, ciekawski, dokładny, gruntowny, głęboki, myślący, całkowity, dociekliwy, dogłębny, drobiazgowy, przenikliwy, skrupulatny, szczegółowy, żądny wiedzy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: