1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "związek"

Synonim związek


Synonimy do "związek":


cech, duet, klub, kurs, liga, pakt, para, pęk, rada, ruch, styk, team, unia, brać, dotyk, dubel, dwoje, ekipa, firma, forum, fuzja, grono, grupa, koło, plecy, splot, trupa, umowa, wzór, zgoda, zrost, alians, biznes, ciało, czucie, gildia, kapela, kartel, pakiet, partia, romans, sojusz, spisek, system, sztama, układ, więzy, więź, zbiór, zestaw, zlepek, ansambl, bractwo, brygada, dwójka, fabryka, funkcja, gremium, gromada, interes, klaster, kolonia, komplet, kongres, kontakt, kółko, mariaż, relacja, rodzina, traktat, udział, wiązka, załoga, łącze, analogia, drużyna, formuła, harmonia, koalicja, kolegium, kolektyw, kombinat, komitywa, kompozyt, komórka, koneksja, mikstura, oddział, paralela, pochodna, podstawa, pożycie, preparat, roztwór, rudyment, skupisko, spójnia, spółka, stosunek, substrat, surowiec, syndykat, tworzywo, zespół, afiliacja, amalgamat, asocjacja, całość, federacja, jednostka, jedność, koligacja, kompromis, konwencja, korelacja, metabolit, mieszanka, parantela, podwalina, podłoże, rozgrywki, skażenie, zawiesina, bliskość, braterstwo, instytucja, integracja, izomorfizm, koherencja, kombinacja, kompilacja, kompozycja, konkubinat, konsorcjum, korporacja, mieszanina, paralelizm, przyjaźń, przymierze, referencja, równowaga, skręcenie, substancja, wspólnota, zespolenie, zrzeszenie, zwartość, złożenie, ekstraklasa, komunikacja, konfidencja, konspiracja, nawiązanie, odniesienie, organizacja, partnerstwo, pochodzenie, porównanie, powiązanie, spoistość, styczność, towarzystwo, ugrupowanie, zestawienie, zgrupowanie, znajomość, złączenie, członkostwo, konfederacja, konfrontacja, konsolidacja, kontaminacja, konwergencja, porozumienie, poufałość, powinowactwo, połączenie, uczestnictwo, współpraca, zależność, zażyłość, zbieżność, zgromadzenie, zjednoczenie, łączność, ciało czynne, jukstapozycja, koleżeństwo, małżeństwo, podobieństwo, przyrównanie, solidarność, współżycie, zakład pracy, pokrewieństwo, sprzymierzenie, stowarzyszenie, wolny związek, zadawanie się, zrastanie się, spotykanie się, sprzysiężenie, bliskie stosunki, miejsce spotkań, przynależność, równoległość, przedsiębiorstwo, równorzędność, zgodność myśli, związek zawodowy, zgodność sądów, podmiot gospodarczy, republika federalna, współzależność, związek partnerski, rozmowa telefoniczna, korporacja akademicka, republika federacyjna, umowa międzynarodowa, przyjacielskie stosunki

Odmiana słowa "związek":


Związek, Związka, Związkach, Związkami, Związki, Związkiem, Związkom, Związkowi, Związkowie, Związków, Związku

Synonimy do "związek" z podziałem na kategorie:


unia

unia, zgoda, alians, sojusz, sztama, koalicja, przymierze

związek

kombinacja, zestawienie, kontaminacja, połączenie

kompozyt

kompozyt, mieszanka, kompozycja

liga

liga, przymierze, konfederacja

relacja

relacja, stosunek, odniesienie

więzy

więzy, więź, spójnia, wspólnota, połączenie, solidarność

pakt

pakt, unia, fuzja, umowa, zgoda, alians, sojusz, sztama, układ, traktat, koalicja, afiliacja, kompromis, konwencja, przymierze

brać

brać, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, federacja, konsorcjum, korporacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie, korporacja akademicka

duet

duet, para, dubel, dwoje, więzy, więź, dwójka, relacja, partnerstwo

cech

cech, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

grupa

grupa, zbiór, zestaw, gromada, klaster, kolonia, komplet, wiązka, skupisko, zespół, zgrupowanie

układ

układ, zestaw, kompozyt, mieszanka, kompozycja, złożenie, zestawienie

plecy

plecy, relacja, komitywa, koneksja

mariaż

mariaż, konkubinat, wolny związek, związek partnerski

fuzja

fuzja, integracja, przymierze, zespolenie, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie

styk

styk, dotyk, czucie, kontakt, relacja, styczność, połączenie, łączność, zadawanie się, spotykanie się, rozmowa telefoniczna

zgoda

zgoda, romans, stosunek, całość, jedność, koherencja, zwartość, komunikacja, powiązanie, spoistość, porozumienie, łączność, zgodność myśli, zgodność sądów

pochodna

pochodna, metabolit, substancja, ciało czynne

para

para, więź, partnerstwo, małżeństwo

analogia

analogia, bliskość, izomorfizm, paralelizm, konwergencja, powinowactwo, zbieżność, podobieństwo, pokrewieństwo, równoległość

rodzina

rodzina, koligacja, parantela, pochodzenie, pokrewieństwo

stosunek

stosunek, pochodzenie, powiązanie, podobieństwo, pokrewieństwo

splot

splot, więź, powiązanie, połączenie, łączność

więź

więź, wspólnota, solidarność

pęk

pęk, splot, pakiet, więź, wiązka, skręcenie, powiązanie, połączenie

spisek

spisek, konspiracja, organizacja, stowarzyszenie, sprzysiężenie

kurs

kurs, relacja, udział, stosunek, zależność

romans

romans, pożycie, stosunek, współżycie

ciało

ciało, podstawa, rudyment, substrat, surowiec, tworzywo, metabolit, podwalina, podłoże, substancja

firma

firma, gildia, kartel, syndykat, konsorcjum, zrzeszenie, organizacja, towarzystwo, ugrupowanie, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo

udział

udział, wspólnota, towarzystwo, członkostwo, uczestnictwo, solidarność, przynależność

wzór

wzór, funkcja, formuła, powiązanie, zależność, pokrewieństwo

klub

klub, rada, team, ekipa, grono, grupa, koło, trupa, gildia, kapela, sojusz, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, gremium, załoga, drużyna, kolegium, kolektyw, komórka, oddział, zespół, federacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie

zrost

zrost, kompozyt, mieszanka, złożenie, zestawienie

sojusz

sojusz, sztama, więzy, bractwo, kontakt, mariaż, komitywa, koneksja, przymierze, wspólnota, partnerstwo, powinowactwo, pokrewieństwo, sprzymierzenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: