1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "związek"

Synonim związek

Lista synonimów do związek:


cech, duet, klub, kurs, liga, pakt, para, pęk, rada, ruch, styk, team, unia, brać, dotyk, dubel, dwoje, ekipa, firma, forum, fuzja, grono, grupa, koło, plecy, splot, trupa, umowa, wzór, zgoda, zrost, alians, biznes, ciało, czucie, gildia, kapela, kartel, pakiet, partia, romans, sojusz, spisek, system, sztama, układ, więzy, więź, zbiór, zestaw, zlepek, ansambl, bractwo, brygada, dwójka, fabryka, funkcja, gremium, gromada, interes, klaster, kolonia, komplet, kongres, kontakt, kółko, mariaż, relacja, rodzina, traktat, udział, wiązka, załoga, łącze, analogia, drużyna, formuła, harmonia, koalicja, kolegium, kolektyw, kombinat, komitywa, kompozyt, komórka, koneksja, mikstura, oddział, paralela, pochodna, podstawa, pożycie, preparat, roztwór, rudyment, skupisko, spójnia, spółka, stosunek, substrat, surowiec, syndykat, tworzywo, zespół, afiliacja, amalgamat, asocjacja, całość, federacja, jednostka, jedność, koligacja, kompromis, konwencja, korelacja, metabolit, mieszanka, parantela, podwalina, podłoże, rozgrywki, skażenie, zawiesina, bliskość, braterstwo, instytucja, integracja, izomorfizm, koherencja, kombinacja, kompilacja, kompozycja, konkubinat, konsorcjum, korporacja, mieszanina, paralelizm, przyjaźń, przymierze, referencja, równowaga, skręcenie, substancja, wspólnota, zespolenie, zrzeszenie, zwartość, złożenie, ekstraklasa, komunikacja, konfidencja, konspiracja, nawiązanie, odniesienie, organizacja, partnerstwo, pochodzenie, porównanie, powiązanie, spoistość, styczność, towarzystwo, ugrupowanie, zestawienie, zgrupowanie, znajomość, złączenie, członkostwo, konfederacja, konfrontacja, konsolidacja, kontaminacja, konwergencja, porozumienie, poufałość, powinowactwo, połączenie, uczestnictwo, współpraca, zależność, zażyłość, zbieżność, zgromadzenie, zjednoczenie, łączność, ciało czynne, jukstapozycja, koleżeństwo, małżeństwo, podobieństwo, przyrównanie, solidarność, współżycie, zakład pracy, pokrewieństwo, sprzymierzenie, stowarzyszenie, wolny związek, zadawanie się, zrastanie się, spotykanie się, sprzysiężenie, bliskie stosunki, miejsce spotkań, przynależność, równoległość, przedsiębiorstwo, równorzędność, zgodność myśli, związek zawodowy, zgodność sądów, podmiot gospodarczy, republika federalna, współzależność, związek partnerski, rozmowa telefoniczna, korporacja akademicka, republika federacyjna, umowa międzynarodowa, przyjacielskie stosunki

Odmiana słowa związek:


Związek, Związka, Związkach, Związkami, Związki, Związkiem, Związkom, Związkowi, Związkowie, Związków, Związku

Synonimy do związek z podziałem na kategorie:


unia
unia, zgoda, alians, sojusz, sztama, koalicja, przymierze
związek
kombinacja, zestawienie, kontaminacja, połączenie
kompozyt
kompozyt, mieszanka, kompozycja
liga
liga, przymierze, konfederacja
relacja
relacja, stosunek, odniesienie
więzy
więzy, więź, spójnia, wspólnota, połączenie, solidarność
pakt
pakt, unia, fuzja, umowa, zgoda, alians, sojusz, sztama, układ, traktat, koalicja, afiliacja, kompromis, konwencja, przymierze
brać
brać, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, federacja, konsorcjum, korporacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie, korporacja akademicka
duet
duet, para, dubel, dwoje, więzy, więź, dwójka, relacja, partnerstwo
cech
cech, grupa, koło, gildia, kartel, partia, sojusz, bractwo, kombinat, syndykat, zespół, federacja, konsorcjum, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
grupa
grupa, zbiór, zestaw, gromada, klaster, kolonia, komplet, wiązka, skupisko, zespół, zgrupowanie
układ
układ, zestaw, kompozyt, mieszanka, kompozycja, złożenie, zestawienie
plecy
plecy, relacja, komitywa, koneksja
mariaż
mariaż, konkubinat, wolny związek, związek partnerski
fuzja
fuzja, integracja, przymierze, zespolenie, konsolidacja, połączenie, zjednoczenie, sprzymierzenie
styk
styk, dotyk, czucie, kontakt, relacja, styczność, połączenie, łączność, zadawanie się, spotykanie się, rozmowa telefoniczna
zgoda
zgoda, romans, stosunek, całość, jedność, koherencja, zwartość, komunikacja, powiązanie, spoistość, porozumienie, łączność, zgodność myśli, zgodność sądów
pochodna
pochodna, metabolit, substancja, ciało czynne
para
para, więź, partnerstwo, małżeństwo
analogia
analogia, bliskość, izomorfizm, paralelizm, konwergencja, powinowactwo, zbieżność, podobieństwo, pokrewieństwo, równoległość
rodzina
rodzina, koligacja, parantela, pochodzenie, pokrewieństwo
stosunek
stosunek, pochodzenie, powiązanie, podobieństwo, pokrewieństwo
splot
splot, więź, powiązanie, połączenie, łączność
więź
więź, wspólnota, solidarność
pęk
pęk, splot, pakiet, więź, wiązka, skręcenie, powiązanie, połączenie
spisek
spisek, konspiracja, organizacja, stowarzyszenie, sprzysiężenie
kurs
kurs, relacja, udział, stosunek, zależność
romans
romans, pożycie, stosunek, współżycie
ciało
ciało, podstawa, rudyment, substrat, surowiec, tworzywo, metabolit, podwalina, podłoże, substancja
firma
firma, gildia, kartel, syndykat, konsorcjum, zrzeszenie, organizacja, towarzystwo, ugrupowanie, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo
udział
udział, wspólnota, towarzystwo, członkostwo, uczestnictwo, solidarność, przynależność
wzór
wzór, funkcja, formuła, powiązanie, zależność, pokrewieństwo
klub
klub, rada, team, ekipa, grono, grupa, koło, trupa, gildia, kapela, sojusz, zbiór, ansambl, bractwo, brygada, gremium, załoga, drużyna, kolegium, kolektyw, komórka, oddział, zespół, federacja, przymierze, towarzystwo, stowarzyszenie
zrost
zrost, kompozyt, mieszanka, złożenie, zestawienie
sojusz
sojusz, sztama, więzy, bractwo, kontakt, mariaż, komitywa, koneksja, przymierze, wspólnota, partnerstwo, powinowactwo, pokrewieństwo, sprzymierzenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: