1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zwracać uwagę"

Synonim zwracać uwagę

Lista synonimów do zwracać uwagę:


ganić, pukać, strzec, winić, wydać, baczyć, bronić, czuwać, gromić, karcić, tropić, łajać, besztać, chronić, nazywać, pomnieć, uważać, walczyć, węszyć, znaczyć, zważać, agitować, obnażać, odkrywać, okazywać, oznaczać, pilnować, pojmować, rozumieć, ujawniać, ukazywać, upominać, wietrzyć, wyjawiać, wykrywać, wyrażać, zdradzać, śledzić, doglądać, miarkować, obejmować, określać, opieprzać, osłaniać, pokazywać, poprawiać, potępiać, strofować, upatrywać, uwypuklać, wskazywać, zauważać, zaznaczać, akcentować, dostrzegać, eksponować, implikować, krytykować, obserwować, ochrzaniać, odsłaniać, piętnować, postrzegać, stwierdzać, unaoczniać, uwydatniać, wnioskować, świadczyć, być wyrazem, dawać wyraz, konstatować, liczyć się, odnotowywać, opierniczać, podejrzewać, podkreślać, prezentować, spostrzegać, starać się, uwidaczniać, uwidoczniać, chwalić się, demonstrować, manifestować, mieć wzgląd, obnosić się, przedstawiać, symbolizować, uprzytomniać, uwzględniać, uzmysławiać, uświadamiać, wybijać się, być przejawem, lansować się, wpraszać się, afiszować się, brać od uwagę, kłaść nacisk, mieć na uwadze, opiekować się, pełnić straż, popisywać się, troszczyć się, uzewnętrzniać, zmywać głowę, brać pod uwagę, brać w rachubę, dopatrywać się, doszukiwać się, przejmować się, zawierać w sobie, udzielać upomnień, uświadamiać sobie, wystawiać na pokaz, udzielać reprymendy, zdawać sobie sprawę, mieć się na baczności

Synonimy do zwracać uwagę z podziałem na kategorie:


zaznaczać
zaznaczać, akcentować, uwydatniać, podkreślać, uwidoczniać, kłaść nacisk
baczyć
baczyć, uważać, zważać, starać się
ukazywać
ukazywać, dostrzegać
okazywać
okazywać, wyrażać, uwidaczniać, chwalić się, demonstrować, manifestować, obnosić się, wybijać się, lansować się, afiszować się, popisywać się, uzewnętrzniać, wystawiać na pokaz
uwypuklać
uwypuklać, wskazywać, zaznaczać, akcentować, eksponować, uwydatniać, podkreślać, manifestować, kłaść nacisk
strzec
strzec, baczyć, bronić, czuwać, chronić, uważać, zważać, pilnować, śledzić, doglądać, osłaniać, obserwować, starać się, mieć wzgląd, opiekować się, pełnić straż, troszczyć się
tropić
tropić, węszyć, odkrywać, pojmować, rozumieć, wietrzyć, wykrywać, miarkować, upatrywać, zauważać, dostrzegać, podejrzewać, spostrzegać, dopatrywać się, doszukiwać się, uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę
ganić
ganić, winić, gromić, karcić, łajać, besztać, upominać, opieprzać, potępiać, strofować, krytykować, ochrzaniać, piętnować, opierniczać, zmywać głowę, udzielać upomnień, udzielać reprymendy
kłaść nacisk
kłaść nacisk
nazywać
nazywać, znaczyć, oznaczać, wyrażać, zdradzać, obejmować, określać, wskazywać, implikować, świadczyć, być wyrazem, przedstawiać, symbolizować, być przejawem, zawierać w sobie
poprawiać
poprawiać
pukać
pukać, walczyć, agitować, starać się, wpraszać się
wydać
wydać, obnażać, odkrywać, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, zdradzać, pokazywać, zaznaczać, akcentować, odsłaniać, unaoczniać, uwydatniać, podkreślać, prezentować, uwidaczniać, demonstrować, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, kłaść nacisk
zauważać
zauważać, stwierdzać, wnioskować, konstatować, odnotowywać, spostrzegać
wyrażać
wyrażać, zaznaczać, akcentować, uwydatniać, dawać wyraz, podkreślać, uwidoczniać, kłaść nacisk
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: