1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zwracać uwagę"

Synonim zwracać uwagę


Synonimy do "zwracać uwagę":


ganić, pukać, strzec, winić, wydać, baczyć, bronić, czuwać, gromić, karcić, tropić, łajać, besztać, chronić, nazywać, pomnieć, uważać, walczyć, węszyć, znaczyć, zważać, agitować, obnażać, odkrywać, okazywać, oznaczać, pilnować, pojmować, rozumieć, ujawniać, ukazywać, upominać, wietrzyć, wyjawiać, wykrywać, wyrażać, zdradzać, śledzić, doglądać, miarkować, obejmować, określać, opieprzać, osłaniać, pokazywać, poprawiać, potępiać, strofować, upatrywać, uwypuklać, wskazywać, zauważać, zaznaczać, akcentować, dostrzegać, eksponować, implikować, krytykować, obserwować, ochrzaniać, odsłaniać, piętnować, postrzegać, stwierdzać, unaoczniać, uwydatniać, wnioskować, świadczyć, być wyrazem, dawać wyraz, konstatować, liczyć się, odnotowywać, opierniczać, podejrzewać, podkreślać, prezentować, spostrzegać, starać się, uwidaczniać, uwidoczniać, chwalić się, demonstrować, manifestować, mieć wzgląd, obnosić się, przedstawiać, symbolizować, uprzytomniać, uwzględniać, uzmysławiać, uświadamiać, wybijać się, być przejawem, lansować się, wpraszać się, afiszować się, brać od uwagę, kłaść nacisk, mieć na uwadze, opiekować się, pełnić straż, popisywać się, troszczyć się, uzewnętrzniać, zmywać głowę, brać pod uwagę, brać w rachubę, dopatrywać się, doszukiwać się, przejmować się, zawierać w sobie, udzielać upomnień, uświadamiać sobie, wystawiać na pokaz, udzielać reprymendy, zdawać sobie sprawę, mieć się na baczności

Synonimy do "zwracać uwagę" z podziałem na kategorie:


zaznaczać

zaznaczać, akcentować, uwydatniać, podkreślać, uwidoczniać, kłaść nacisk

baczyć

baczyć, uważać, zważać, starać się

ukazywać

ukazywać, dostrzegać

okazywać

okazywać, wyrażać, uwidaczniać, chwalić się, demonstrować, manifestować, obnosić się, wybijać się, lansować się, afiszować się, popisywać się, uzewnętrzniać, wystawiać na pokaz

uwypuklać

uwypuklać, wskazywać, zaznaczać, akcentować, eksponować, uwydatniać, podkreślać, manifestować, kłaść nacisk

strzec

strzec, baczyć, bronić, czuwać, chronić, uważać, zważać, pilnować, śledzić, doglądać, osłaniać, obserwować, starać się, mieć wzgląd, opiekować się, pełnić straż, troszczyć się

tropić

tropić, węszyć, odkrywać, pojmować, rozumieć, wietrzyć, wykrywać, miarkować, upatrywać, zauważać, dostrzegać, podejrzewać, spostrzegać, dopatrywać się, doszukiwać się, uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę

ganić

ganić, winić, gromić, karcić, łajać, besztać, upominać, opieprzać, potępiać, strofować, krytykować, ochrzaniać, piętnować, opierniczać, zmywać głowę, udzielać upomnień, udzielać reprymendy

kłaść nacisk

kłaść nacisk

nazywać

nazywać, znaczyć, oznaczać, wyrażać, zdradzać, obejmować, określać, wskazywać, implikować, świadczyć, być wyrazem, przedstawiać, symbolizować, być przejawem, zawierać w sobie

poprawiać

poprawiać

pukać

pukać, walczyć, agitować, starać się, wpraszać się

wydać

wydać, obnażać, odkrywać, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, zdradzać, pokazywać, zaznaczać, akcentować, odsłaniać, unaoczniać, uwydatniać, podkreślać, prezentować, uwidaczniać, demonstrować, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, kłaść nacisk

zauważać

zauważać, stwierdzać, wnioskować, konstatować, odnotowywać, spostrzegać

wyrażać

wyrażać, zaznaczać, akcentować, uwydatniać, dawać wyraz, podkreślać, uwidoczniać, kłaść nacisk
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: