Synonim alienacja

Lista synonimów do alienacja:


cesja, zbycie, przelew, transfer, oderwanie, przepływ, przejście, przekazanie, wyobcowanie, odłączenie, przeniesienie, wyalienowanie, wyodrębnienie, przejście prawa, usamodzielnienie, odizolowanie się, poczucie obcości, przeniesienie praw

Odmiana słowa alienacja:


alienacja, alienacjach, alienacjami, alienacją, alienacje, alienację, alienacji, alienacjo, alienacjom, alienacyj

Synonimy do "alienacja" z podziałem na kategorie:


cesja
cesja, zbycie, przelew, transfer, przejście prawa, przeniesienie praw
alienacja
wyobcowanie
W naszym słowniku znajduje się 18 synonimów dla słowa: "alienacja". Między innymi: przelew, transfer, oderwanie. Słowo "alienacja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 2 różne kategorie według znaczeń.