Synonim transfer

Lista synonimów do transfer:


awans, cargo, cesja, zbycie, przekaz, przelew, wpłata, przeskok, przewóz, spedycja, alienacja, przepływ, transport, przejście, nadesłanie, przekazanie, przenoszenie, przewożenie, translokacja, przekazywanie, przeniesienie, przydzielenie, przemieszczenie, przejście prawa, przeniesienie praw

Odmiana słowa transfer:


transfer, transferach, transferami, transferem, transferom, transferowi, transferów, transferu, transfery, transferze

Synonimy do "transfer" z podziałem na kategorie:


cesja
cesja, zbycie, przelew, alienacja, przejście prawa, przeniesienie praw
transfer
przenoszenie, przewożenie, przekazywanie
awans
awans, przejście
przeskok
przeskok, przejście
cargo
cargo, przewóz, spedycja, transport, przenoszenie, przewożenie, przekazywanie
W naszym słowniku znajduje się 25 synonimów dla słowa: "transfer". Między innymi: cesja, zbycie, przekaz. Słowo "transfer" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.